Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Е . А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001 - перейти до змісту підручника

Адміністративний контроль

Особливістю адміністративного контролю є те, що це контроль всередині самої адміністративної системи. Існують різні форми адміністративного контролю. Керуй-ки адміністративного апарату зобов'язані здійснювати нагляд за діями підлеглих на предмет законності дій, їх необхідності, доцільності та ефективності. Дана форма адміністративного контролю включає в себе право віддавати накази, розпорядження, приписи, право змінювати або скасовувати рішення, прийняті підлеглими. Контроль вищестоящих керівників зазвичай доповнюється діяльністю спеціальних внутрішніх наглядових органів - інспекцій.
В системі територіальних органів державної влади існує спеціальна система нагляду вищестоящих органів влади за діяльністю нижчестоящих.
Правовий нагляд законності діяльності внутрірайонних муніципальних утворень, їх спілок та цільових об'єднань від імені держави може здійснювати голова муніципального освіти району. У цьому випадку вищестоящим органом державного спеціального нагляду діяльності зазначених муніципальних утворень, союзів і цільових об'єднань муни-ціпальних утворень є відповідний виконавчий орган суб'єкта Російської Федерації, а вищим - вищий виконавчий орган суб'єкта Російської Федерації. Якщо учасники спілок та цільових об'єднань муніципальних утворень входять до складу різних районів, то правовий нагляд їхньої діяльності здійснюється органом юстиції суб'єкта Російської Федерації.
Правовий нагляд діяльності районів і муніципальних утворень районного значення, муніципальних утворень, особливості організації місцевого самоврядування в яких уста-встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації, здійснюється органом юстиції суб'єкта Російської Федерації.
Органами державного спеціального нагляду в конкретних областях покладеної сфери діяльності муніципальних утворень, а також їх спілок та цільових об'єднань є виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, наглядові функції яких визначаються відповідними спеціальними положеннями в законодавчому порядку. Вищим і вищим органом державного спеціального нагляду діяльності муніципальних утворень, союзів і цільових об'єднань муніципальних утворень є вищий виконавчий орган суб'єкта Російської Федерації.
Органи державного спеціального нагляду здійснюють наглядову діяльність виключно у сфері покладених завдань муніципальних утворень. У рамках своєї компетенції наглядові органи мають право:
- направляти органам місцевого самоврядування, посадовим особам місцевого самоврядування рекомендації та методичні матеріали за рішенням покладених завдань органами місцевого самоврядування, посадовими особами місцевого самоврядування;
- при невиконанні покладених завдань муніципальних утворень або їх зобов'язань орган державного спеціального нагляду зобов'язаний закликати органи місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття необхідних заходів;
- видавати і направляти органам місцевого самоврядування, посадовим особам місцевого самоврядування повідомлення про заперечення по їх рішень і дій (бездіяльності) і рекомендо-вать, виходячи з міркувань доцільності та ефективності, протягом певного терміну скасувати або змінити зазначені рішення і дії (бездіяльність);
- вносити у випадках, якщо органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування у встановлені терміни не виконають рекомендацій органу державного спеціального нагляду, подання до органів державного правового нагляду.
Органи державного спеціального нагляду не мають права на втручання в справи місцевого співтовариства за межами їх компетенції. Вони також не вправі віддавати органам місцевого самоврядування, посадовим особам місцевого самоврядування розпорядження за рішенням місцевих завдань.
Орган державного правового нагляду за власною ініціативою або за поданням органів державного спеціального нагляду зобов'язаний опротестувати протиправні рішення місцевої влади, рішення органів управління спілок та цільових об'єднань муніципальних утворень і вимагати їх скасування або зміни. При невиконанні власних обов'язкових за-дач і покладених завдань муніципальних утворень або зобов'язань, при порушенні у виконанні статутних завдань спілок та цільових об'єднань муніципальних об'єднань орган державного правового нагляду зобов'язаний закликати органи місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування, органи управління спілок та цільових об'єднань муніципальних утворень до прийняття необхідних заходів.
Місцеве самоврядування може подавати адміністративно-судової влади скарги на рішення виконавчих органів державної влади, прийняті хоча і на підставі законів, але які спричинили за собою порушення права на самоврядування. У цьому випадку проводиться перевірка конституційності законів. Якщо судовий орган при розгляді справи в будь-якої інстанції дійшов висновку про невідповідність закону, застосованого в справі, що розглядається, Конституції Російської Федерації, то він звертається до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності цього закону.
Ініціатива адміністративного контролю необов'язково повинна виходити від адміністративних органів. Піддані дискримінації з боку дій місцевої влади фізичні або юридичні особи можуть звернутися до адміністративного керівництву відповідного органу місцевої влади з скаргою на дії місцевих органів влади, проханням вжити заходів до скасування або зміни рішення, що завдає шкоди.
В окремих випадках з метою гласності та об'єктивності розгляду конфліктів між місцевими органами влади та населенням може передаватися адміністративної комісії - автономних колегіальному органу місцевої влади. Така форма надає учасникам конфлікту більш повну гарантію об'єктивного розгляду їх справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністративний контроль "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Адміністративно-територіальних утворень та ін Серед актів федеральних органів державної влади особливе значення мають рішення судових органів. У російській юридичній науці судовий прецедент звичайно не вважається джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого
 2. § 3. Окремі джерела муніципального права
  адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, цілями забезпечення законності та конституційних принципів. Адміністративний контроль може включати контроль доцільності, але щодо завдань, виконання яких доручено органам місцевого самоврядування (п. 2 ст. 8); закріплення права органів місцевого самоврядування в рамках національної
 3. § 5. Контроль і нагляд за діяльністю органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування повинен обмежуватися заходами, достатніми для забезпечення законності та дотримання конституційних норм у їх діяльності (ст. 8). Питання організації контролю та нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування набувають особливої значущості в даний період, коли йде становлення
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  адміністративно-територіальної одиниці на відміну від органів місцевого самоврядування, які завжди мають чітку територіальну прив'язку. --- Див: Овчинников І.І. Місцеве самоврядування в системі народовладдя. С. 97. До прийняття в 2003 р. нового Федерального закону про місцеве самоврядування спроба реалізації дуалістичної моделі, максимально наближеною до
 5. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  адміністративними органами, що викликало вкрай серйозне невдоволення населення. У 1766 р. Катериною II був виданий Маніфест, згідно з яким була створена так звана комісія депутатів. У цю комісію було включено представників від усіх територій і станів. Займатися дана комісія повинна була виключно проблемами, пов'язаними з вирішенням питань місцевого значення. Квоти для
 6. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила - контроль, здійснюваний при наділення органів місцевого
 7. ВИСНОВОК
  адміністративну, децентралізовану і дуалістичну. Перша характеризується підпорядкованістю органів місцевого самоврядування органам державної влади, убудованість місцевої влади у державну владу. Послідовна реалізація даної моделі означає припинення самостійного місцевого самоврядування, його заміну системою місцевого державного управління. Децентралізована
 8. СПИСОК
  адміністративні правопорушення (із змінами від 27 липня 2006 р.). Федеральний закон від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. 2002. N 1 (ч. I). Ст. 1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша. Федеральний закон від 31 липня 1998 р. N 146-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 30 березня 1999 р. N 51-ФЗ, від 9 липня 1999 р. N 154-ФЗ, від 2 січня
 9. 3. Зовнішньоторговельний бартер
  адміністративний контроль. По-третє, при здійсненні бартерних угод (в широкому сенсі) як предмет можуть використовуватися не тільки речі у формі товару, але також роботи, послуги та результати інтелектуальної діяльності. В системі традиційно формалізованого здійснення зовнішньоторговельних операцій бартерні угоди виділяються особливим контролем з боку фінансових і митних органів.
 10. 15.4. Органи попереднього слідства
  адміністративний контроль і втручання в їх діяльність з боку керівників відповідних федеральних органів влади, зберігши судовий контроль і прокурорський нагляд, встановлений чинним законодавством. Законопроект, зберігши конституційно-правові основи діяльності попереднього слідства, істотно змінив організацію і контроль за розслідуванням злочинів.
© 2014-2022  yport.inf.ua