Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Агентський договір


Агентський договір - це угода, в силу якого одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала.
Широко поширений в англо-американському праві агентський договір (у рамках якого діють, наприклад, агенти з продажу нерухомості, продюсери тощо), нетрадиційний і нов для сучасного російського цивільного законодавства. Для континентального права ближчі конструкції договорів доручення чи комісії, окремі правила яких Цивільний кодекс поширює і на відносини, що випливають із агентського договору.
Незважаючи на певну схожість з договорами доручення і комісії, агентування чинності принципових особливостей є самостійним угодою і не відноситься до змішаних або комплексним договорами.
Агентський договір може бути укладений на певний строк або без зазначення строку його дії.
За юридичною природою агентський договір:
консенсусний;
БЕЗОПЛАТНО;
двосторонній.
Законодавство не пред'являє спеціальних вимог до статусу учасників агентського договору - ними можуть виступати будь-які суб'єкти цивільних правовідносин.
Агентські відносини можуть бути виражені як довіреністю, так і письмовим договором, причому в договорі достатньо вказівки на загальні, що не конкретизовані повноваження агента.
Цивільний кодекс називає істотною умовою лише предмет агентського договору - чинені агентом і мають триваючий характер юридичні та інші дії. На відміну від договорів доручення і комісії, що передбачають вчинення повіреним (комісіонером) угод, агентський договір включає вчинення та угод, і фактичних дій (наприклад, збір інформації, підготовка і проведення переговорів і т.д.).
Крім прав та обов'язків загального характеру, що випливають з норм, що регулюють відносини доручення і комісії, на сторони агентського договору поширюються й інші зобов'язання.
Агент зобов'язаний:
- відповідно до угоди вчиняти юридичні та інші дії від свого імені або від імені принципала, але завжди в інтересах і за рахунок принципала;
- представляти принципалу звіти в передбачені договором терміни або по мірі виконання або після закінчення дії агентського договору;
- не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території , повністю або частково збігається із зазначеною в договорі територією, якщо такий обов'язок прямо передбачений агентською угодою.
Принципал зобов'язаний:
- сплатити агенту винагороду у розмірі та в порядку, встановленими в агентському договорі, а якщо розмір і порядок виплати агентської винагороди не передбачені, винагорода виплачується в Протягом тижня з моменту подання агентом звіту в розмірі, який при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічну діяльність;
- крім сплати винагороди відшкодувати агенту витрачені ним на виконання доручення суми;
- не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, що діють на визначеній у договорі території, або утримуватися від здійснення на цій території аналогічної самостійної діяльності, якщо такий обов'язок прямо передбачений договором.
За операції, укладеної агентом з третьою особою від свого імені та за рахунок принципала, набуває права і стає зобов'язаним агент, хоча б принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди. За операції, укладеної агентом з третьою особою від імені та за рахунок принципала, права та обов'язки виникають безпосередньо у принципала.
Якщо інше не передбачено агентським договором, агент має право (а якщо передбачено в договорі - зобов'язаний) з метою виконання договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед принципалом.
Агентський договір припиняється на підставі:
- відмови однієї із сторін від виконання договору, укладеного без визначення терміну закінчення його дії;
- смерті агента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
- визнання індивідуального підприємця, який є агентом, неспроможним (банкрутом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " агентський договір "
 1. § 5. Доручення
  агентського договору, в якому агент діє від імені та за дорученням принципала. Відмінності договору доручення та агентського договору см далі в параграфі
 2. § 7. Агентування
  агентського договору. Агентування є новим інститутом для російського цивільного права, хоча основні елементи агентського договору, запозичені з договорів доручення і комісії, є традиційними і добре відомими. Незважаючи на те, що і раніше сторони могли використовувати окремі елементи названих договорів, створивши змішаний договір, однак подібну конструкцію навряд чи можна
 3. § 9. Комерційна концесія
  агентські договори і договори простого товариства. Усіх їх зближує можливість опосередкування східних суспільних відносин з обслуговування, збуту товарів, виконання послуг, яке грунтується на принципах співпраці сторін та їх рівності. Однак юридичний зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  агентський договір, договори комісії та доручення. Завершуючи главу, відзначимо, що викладений у ній матеріал слід розглядати як вихідну модель правового регулювання інноваційної діяльності, що дає лише ключ до розуміння цієї складної і динамічної сфери суспільних відносин, яка тільки стає предметом вивчення юридичної науки. [1] У Положенні визначено, зокрема, що
 5. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  агентський договір, хоча істота останнього багато в чому формується на основі договорів комісії та доручення (ст. 1011 ЦК). Думається, що це не випадково. Адже предметом агентського договору є не тільки юридичні, а й інші дії (ст. 1005 ЦК). Отже, брокер за договорами з клієнтом може приймати на себе обов'язок по вчиненню тільки юридичних дій, переважно -
 6. § 2. Правове становище публічних утворень
  агентський договір (гл. 52 ЦК) і т.п.). Другий вид складають договірні зобов'язання, в яких публічні освіти є винятковими суб'єктами. Зокрема, окремими видами визнаються такі зобов'язання, як поставка, підряд і науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, що виконуються для державних і муніципальних потреб (§ 4 гл. 30, § 5 гл. 37,
 7. § 2. Види цивільно-правових договорів
  агентський договір і т.д.), 2) тільки безоплатними (договори дарування, безоплатного користування майном і т.д.), 3) як оплатним, так і безоплатними (договори зберігання, позики, доручення і т.д.). Значення возмездности договору виявляється визначальним для здійснення підприємницької діяльності. Законодавець виходить з тієї презумпції, що підприємці повинні діяти
 8. § 2. Елементи договору оренди
  агентського договору в частині повноважень, здійснюваних від імені принципала) в якості орендодавця виступає сам власник, тобто представляється, а не представник. Найбільш поширена передача функцій орендодавця від власника до інших суб'єктів цивільного права при оренді державного та муніципального майна. Управління федеральної власністю, в тому числі через
 9. § 1. Загальна характеристика агентського договору
  агентського договору. Агентський договір визначений в абз. 1 п. 1 ст. 1005 ЦК як договір, за яким одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала. Подібно договорами доручення, комісії, транспортної експедиції, довірчого управління
 10. § 2. Елементи агентського договору
  агентського договору. Агентом і принципалом можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. На практиці агентські договори найчастіше полягають у зв'язку із здійсненням їх учасниками підприємницької діяльності, внаслідок чого в якості агента і принципала зазвичай виступають комерційні організації та індивідуальні підприємці. Істотні умови агентського договору.
© 2014-2022  yport.inf.ua