Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Автори похідних творів

До числа найбільш поширених авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих авторських прав, вони користуються авторськими правами лише за умови дотримання ними прав авторів творів, які зазнали перекладу, переробці, аранжуванні або іншої переробки. Водночас наявність авторського права перекладачів та авторів інших похідних творів не заважає іншим особам на тих же умовах робити свої переклади і переробки тих самих творів.
Подібно окремим складовим творам, наявність декількох суб'єктів властиве також аудіовізуальним творам. Це обумовлено тим, що будь-яке аудіовізуальний твір, будучи синтетичним за своєю природою, акумулює творчість різних осіб: сценариста, композитора, режисера-постановника. Одночасно створення аудіовізуального твору вимагає здійснення маси господарських, технічних, адміністративних, фінансових і тому подібних дій. Їх виконання лягає на виробника аудіовізуального твору, тобто фізична або юридична особа (кіно-і телестудію і т.п.), яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за виготовлення такого твору. За відсутності доказів іншого виробником аудіовізуального твору визнається фізична або юридична особа, ім'я або найменування якого позначено на цьому творі.
Внаслідок цього стосовно до творцям аудіовізуальних творів розрізняють їх авторів і виготовлювачів. Авторами є:
- режисер-постановник;
- автор сценарію (сценарист) і автор музичного твору (з текстом або без тексту), спеціально створеного для аудіовізуального твору (композитор).
Виробник укладає з авторами договори на створення аудіовізуального твору. Якщо в договорі не передбачено інше, його висновок тягне передачу виробнику аудіовізуального твору виключних прав на відтворення, розповсюдження, публічне виконання, повідомлення по кабелю для загального відома, передачу в ефір або будь-яке інше публічне повідомлення даного твору, а також на субтитрування і дублювання його тексту .
Автори творів, що увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору, як існували раніше (наприклад, автор роману, покладеного в основу сценарію), так і створених у процесі роботи над ним (скажімо, оператор або художник-постановник), не рахуються авторами даного твору: кожен з них користується авторським правом лише на свій власний твір.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Автори похідних творів "
 1. 1.4. Суб'єкти авторського права
  У відносинах, пов'язаних із створенням, використанням і розпорядженням авторськими правами, бере участь велика кількість суб'єктів, якими можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Суб'єктами авторського права можуть бути автори творів науки, літератури чи мистецтва, а також їх правонаступники, роботодавці та інші особи, які набувають авторські права за законом або договором. В даний
 2. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 3. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язане з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 4. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. § 1. Об'єкти авторського права
  Поняття та ознаки об'єкта авторського права. Згідно п. 1 ст. 1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі.
 8. § 2. Суб'єкти авторського права
  Автори творів. Суб'єктами авторського права є особи, яким належать суб'єктивні авторські права щодо твору. Володарями авторських прав можуть бути російські громадяни, іноземці, особи без громадянства, їх спадкоємці та інші правонаступники. Право на твір для кожної категорії суб'єктів виникає у зв'язку з різними юридичними фактами - створенням
 9. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. У результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
 10. § 5. Охорона суміжних прав
  Загальні положення. Поряд з охороною прав авторів творів науки, літератури і мистецтва російське авторське право визнає і охороняє права виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного та кабельного мовлення, творців баз даних і публікаторів творів, що перейшли в суспільне надбання. Права зазначених осіб зважаючи на їх близькості і тісного зв'язку з правами авторів іменуються
© 2014-2022  yport.inf.ua