Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 7. Дочірні та залежні господарські товариства

Загальні положення. Дочірні та залежні господарські товариства (ст. 105 і 106 ГК; ст. 6 Закону про ТОВ та ст. 6 Закону про АТ) являють собою не самостійні організаційно-правові форми (моделі) комерційних організацій, а особливі правові стану (особливий правовий статус) розглянутих вище форм господарських товариств, з яким закон пов'язує специфічні цивільно-правові наслідки. Особливу виділення дочірніх (залежних) товариств в законі має на меті захистити контрагентів дочірніх або залежних товариств, якими можуть маніпулювати основні (материнські) організації, залишаючись при цьому осторонь і прикриваючись формальної самостійністю дочірніх або залежних товариств. Особливу виділення дочірніх (залежних) товариств захищає також самих учасників таких товариств (зокрема, дрібних акціонерів) від не завжди раціональний, а часом свідомо руйнівної діяльності основний (материнської) організації.
Статус дочірніх (залежних) господарських товариств, як випливає з їх назви, можуть мати тільки господарські товариства, тобто товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства. Даний статус не поширюється на інші комерційні організації (зокрема , на господарські товариства і виробничі кооперативи). Господарське товариство є дочірнім (залежним), якщо воно відповідає встановленим законом для того і іншого випадку критеріям. Оскільки в контексті дочірнього (залежного) суспільства мова йде не більш ніж про особливі правових станах (статусах) господарського суспільства, останнє може одночасно відповідати ознакам дочірнього і залежного суспільства.
Особливості дочірніх і залежних товариств. Господарське товариство може мати статус дочірнього щодо іншої - основний (материнської) - організації, якій, у свою чергу, може бути лише господарське товариство або спілку (відповідно нею не може бути юридична особа іншої організаційно-правової форми, наприклад виробничий кооператив або фізична особа) (п. 1 ст. 105 ЦК). Між основним суспільством (товариством) і дочірнім суспільством має бути зв'язок, яка дозволяла б перший на законних підставах впливати на рішення, що приймаються другим. У числі найбільш імовірних і поширених підстав такого "впливу" закон називає: а) переважна участь основного суспільства (товариства) у статутному капіталі дочірнього суспільства і б) договір між основним суспільством (товариством) і дочірнім суспільством. Точна величина переважання основного суспільства (товариства) у статутному капіталі дочірнього суспільства законом не розкривається, а тому в кожному конкретному випадку може бути індивідуальною (виходячи з числа учасників і розмірів їх часток або числа акцій, у тому числі їх категорії). Чи не розкривається і істота зазначеного договору (тому таким договором може бути як спеціалізований договір з керуючою організацією - абз. 3 п. 1 ст. 69 Закону про АТ, так і будь-який інший разовий договір, наприклад на надання послуг). Примітно також , що закон говорить і про іншої можливості основного суспільства (товариства) впливати на дочірнє товариство, тобто залишає даний перелік відкритим, що дозволяє говорити про наявність у товариства дочірнього статусу та в інших випадках (у тому числі в будь-якому одиничному випадку).
Закон встановлює три правових наслідки визнання суспільства дочірнім.
1. Згідно абз. 2 п. 2 ст. 105 ЦК основне товариство (товариство) та дочірнє товариство несуть солідарну відповідальність за тими угодами, які дочірнє товариство уклало на виконання обов'язкових для нього вказівок з боку основного суспільства (товариства). Така солідарна відповідальність можлива тільки в умовах виконання дочірнім товариством обов'язкових для нього вказівок з боку основного суспільства (товариства), т.е . вказівок, які неможливо не виконати. Право основного суспільства (товариства) давати дочірньому суспільству обов'язкові для виконання вказівки має бути передбачено в статуті дочірнього товариства або в договорі з ним, в іншому випадку вказівки основного суспільства (товариства) не рахуються обов'язковими (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону про АТ). У свою чергу, солідарний характер даної відповідальності дає можливість кредиторам залучити до неї основне товариство (товариство) безпосередньо, тобто без залучення дочірнього товариства (ст. 323 ЦК), а оскільки мова йде про відповідальність у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності, вона може бути покладена на основне товариство (товариство) незалежно від його вини (див. п. 3 ст. 401 ЦК).
2. Згідно абз. 2 п. 2 ст. 105 ЦК основне товариство (товариство) несе субсидіарну відповідальність за боргами дочірнього товариства за винному доведенні його до банкрутства (ст. 65 ЦК), а згідно абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону про АТ - тільки в тому випадку, якщо доведення до банкрутства було завідомим (тобто умисним). Дане правило Закону про АТ (до речі, в ст. 6 Закону про ТОВ нічого подібного немає) явно суперечить ЦК і необгрунтовано обмежує випадки субсидіарної відповідальності основного суспільства (товариства) .
3. Згідно п. 3 ст. 105 ЦК учасники (акціонери) дочірнього товариства, будучи зацікавленими особами, має право вимагати відшкодування основним суспільством (товариством) збитків, завданих з його вини дочірньому суспільству (т. е. бути позивачами). Дане правило є диспозитивним і застосовується, якщо інше не встановлено законами про господарські товариства. Закон про ТОВ не встановлює іншого, а ось правило абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону про АТ передбачає відповідальність основного суспільства (товариства) нема за всякі винні збитки, завдані дочірньому суспільству, а тільки за збитки, завдані свідомо (тобто навмисне).
Господарське товариство може мати статус залежного щодо іншої - переважної, що бере участь - організації, якої, в свою чергу, може бути лише господарське товариство (відповідно нею не може бути фізична особа або юридична особа іншої організаційно-правової форми, зокрема господарське товариство, яке може впливати на визнання суспільства дочірнім, - порівн. п. 1 ст. 105 ЦК). Закон встановлює єдине і конкретне підставу визнання за товариством статусу залежного: суспільство є залежним щодо іншого суспільства, якщо останнє має більше 20% його голосуючих акцій або 20% в його статутному капіталі.
Закон встановлює два правових наслідки визнання суспільства залежним:
суспільство, яке придбало більше 20% голосуючих акцій або 20% статутного капіталу іншого товариства, повинно негайно опублікувати інформацію про це для третіх осіб (п. 2 ст. 106 ГК);
обмеження (межі) участі одного суспільства в капіталі іншого, а також їх взаємної участі в капіталах один одного визначаються законом (п. 3 ст. 106 ЦК). Це правило існує головним чином в антимонопольних цілях для обмеження процесів капіталізації і, таким чином, забезпечення реальних корпоративних прав усіх учасників господарських товариств, особливо дрібних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 7. Дочірні та залежні господарські товариства"
 1. 5.7. Товариства з обмеженою відповідальністю.
  дочірні і залежні господарські товариства з правами юридичної особи, створені на території Російської Федерації відповідно до федеральними законами, а за межами території Російської Федерації також відповідно до законодавства іноземної держави, на території якого створено дочірнє або залежне господарське суспільство, якщо інше не передбачено міжнародними
 2. § 4. Акціонерні товариства
  дочірніх і залежних товариств. При цьому, терміни «дочірнє» і «залежне суспільство» не визначають самостійну організаційну форму комерційної організації, оскільки такі товариства можуть засновуватися в будь-який з передбачених ЦК легальних організаційних форм господарських товариств І проте ці абсолютно нові для нашого законодавства підприємницькі інститути мають дуже важливе
 3. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  дочірнім підприємством. Однак дочірнє підприємство не стає власником переданого йому майна, оскільки власником не є навіть сам засновник такого підприємства. Проте унітарне підприємство в цьому випадку, не будучи власником, виконує функції власника по відношенню до дочірнього підприємства. Оскільки передача унітарним підприємством частини свого майна (серед
 4. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  дочірніх і залежних товариств (ст . 105,106 ЦК), фінансово-промислових груп [2], пайових інвестиційних фондів, довірче управління майном яких здійснюють керуючі компанії [3]. Водночас для набуття особою (групою осіб) пакета голосуючих акцій (часток), що становить більше 20% від статутного капіталу господарського товариства, необхідно узгодити дану угоду з
 5. § 4. Монополістична діяльність на фінансових ринках
  дочірніх і залежних товариствах; про власників 20% і більше статутного капіталу емітента ; про товариства, в яких емітент володіє 20% і більше статутного капіталу; про появу в реєстрі емітента особи, що володіє більш ніж 25% його емісійних цінних паперів будь-якого окремого виду та ін Ряд норм Закону про ринок цінних паперів спрямований на припинення недобросовісної реклами (ст. 34-37, п.7 ст. 51). В
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  дочірні кредитні організації - юридичні особи, відкривати філії та представництва. Кредитні організації за участю іноземного капіталу, у тому числі дочірні банки зарубіжних і міжнародних банків, а також їх філії та представництва підпорядковуються чинному в Росії правовому режиму і входять до складу російської банківської системи. Навпаки, дочірні банки російських банків за
 7. § 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин
  дочірні і залежні товариства) і т.п. У цих і подібних випадках цивільне законодавство встановлює певні гарантії забезпечення незалежності учасників цивільного обороту . В цивільні правовідносини здатні вступати будь-які суб'єкти права - фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства), юридичні особи, муніципальні та державні (публічні) освіти.
 8. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  дочірні і залежні (ст. 105, 106). Більш великою є група господарських товариств і товариств, особливості правового регулювання якої характеризуються наявністю нехай і невеликий, але цілком самостійної загальної частини (ст. 66-68). Саме завдяки подібності між окремими формами і щоб уникнути дублювання нормативного матеріалу правила, присвячені одним формам, іноді в силу
 9. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  дочірнього товариства (ст. 105 ЦК, ст. 6 Закону про ТОВ, ст. 6 Закону про АТ), особливо якщо останнє складається з однієї особи, тобто є одночленним (абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК). Створення представництва (філії) та дочірнього товариства можуть протікати при подібних умовах - прагненні юридичної особи поширити сферу свого економічного впливу на інші райони і забезпечити там за допомогою їх
 10. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  дочірнього товариства за принципом одночленной компанії; комплексного відчуження майна юридичної особи. Всі ці заходи відрізняються від реорганізації тим, що зміни (складу учасників, розміру або структури майна, підрозділів, органів і т.п.) відбуваються в рамках одного і того ж існуючого суб'єкта при відсутності будь-якого іншого суб'єкта-правонаступника, а іноді - при
© 2014-2022  yport.inf.ua