Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Договір виключної ліцензії

У розглянутому ліцензійному договорі основне право ліцензіара - право на отримання ліцензійної винагороди, розмір якого визначається у вигляді:
- твердої (паушальною) суми;
- періодичних процентних відрахувань від прибутку ліцензіата (роялті);
- паушальною суми та роялті.
Ліцензіар зобов'язаний забезпечити реальне здійснення переданих прав, для чого передати (за додаткову плату) необхідну документацію, зразки виробів, надати ліцензіату технічну та іншу допомогу, відрядити своїх фахівців, поставити спеціальне обладнання, комплектуючі вузли, деталі і сировину. Передача технічної документації оформляється двостороннім приймально-здавальних актом.
Оскільки предметом ліцензійного договору є надання ліцензіату тільки виключного права використання об'єкта промислової власності, передача за договором технічної документації, зразків виробів і досвіду ліцензіара по суті служить формою постачання ліцензіата конфіденційною інформацією, тобто ноу-хау. Іншими словами, ліцензійний договір фактично часто є змішаним договором, що містить елементи різних договорів (п. 3 ст. 421 ЦК) - договору патентної ліцензії та договору про передачу ноу-хау. На практиці такі договори зазвичай іменують змішаними ліцензіями.
Крім того, ліцензіар повинен забезпечити збереження в силі патенту, на основі якого надана ліцензія (сплачувати мита, захищати патент у разі його оскарження третіми особами), та технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією, а також можливість досягнення показників, передбачених договором, за умови повного дотримання ліцензіатом технічних умов та інструкцій ліцензіара.
Ліцензіат має право вимагати виконання ліцензіаром його обов'язків і сам зобов'язаний виплачувати останньому обумовлену договором винагороду. Договором може бути передбачений обов'язок ліцензіата забезпечити банківські гарантії виплати і гарантовані мінімальні суми винагороди на випадок невикористання об'єкта ліцензії. Крім того, ліцензіат повинен випускати продукцію не нижче тієї якості, що й у ліцензіара, рекламувати об'єкт ліцензії, оскільки від цього залежить обсяг реалізації патентованих виробів, а отже, і розмір роялті, що йдуть ліцензіару в якості винагороди.
Протягом терміну дії ліцензійного договору його сторони взаємно зобов'язані негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються патентів, продукції, що випускається за ліцензією, і спеціальної продукції. Спеціальної визнається продукція, додатково розроблена ліцензіатом з використанням охоронюваних патентами об'єктів. Зазвичай зазначені удосконалення та покращення в першу чергу пропонуються сторонами одна одній на додатково узгоджених ними умовах (за плату або безоплатно).
Конфіденційність - дотримання ліцензіаром і ліцензіатом заходів щодо запобігання випадкового або навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам. Зазвичай сторони взаємно зобов'язуються зберігати конфіденційність технічної документації та інформації, що відносяться до виробництва продукції за ліцензією і спеціальної продукції, а також вживають всіх необхідних заходів для запобігання їх розголошення. У разі порушення даного зобов'язання сторони відшкодовують один одному завдані цим збитки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Договір виключної ліцензії "
 1. 7.5. Ліцензійні договори на використання патентів і «ноу-хау»
  договори, які представляють собою угоди, відповідно до яких одна сторона договору (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання об'єктів промислової власності в обсязі та на умовах, передбачених договором. Основний зміст ліцензійних угод, таким чином, полягає у передачі прав на винаходи, інші
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 3. § 7. Ліцензійний договір і договір на передачу «ноу-хау»
  договірних засадах прав на використання об'єктів промислової власності. Особи, яким належать такі об'єкти, надають їх 505 в експлуатацію іншим користувачам у формі повної поступки прав (за договором купівлі-продажу охоронного документа) або тимчасового надання права користування (за ліцензійним договором). Повна поступка прав є, однак, відносно рідкісною.
 4. § 2. Джерела комерційного права
  договору або видання іншого внутрішньодержавного акта (ст. 2, 5, 6 Федерального закону РФ «Про міжнародні договори Російської Федерації» [5]). Згідно п. 4 ст. 15 Конституції РФ та ст. 7 ГК загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до
 5. § 2. Створення комерційних організацій
  договір, установчий договір і статут, або тільки статут (п. 1 ст. 52 ЦК). У відповідних установчих документах з урахуванням вимог законодавства визначається право-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 62 виття статус тієї або іншої комерційної організації та інші інтереси засновників у зв'язку з створенням
 6. § 4. Акціонерні товариства
  договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, категорії акцій, порядок їх розміщення і т. д. Слід звернути увагу на те, що цей договір не є установчим документом товариства, як наприклад установчі договори товариств з обмеженою відповідальністю та товариств. Основна мета договору про
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  договір і (або) статут. Це самостійні юридичні особи, їх правоздатність виникає з моменту державної реєстрації. Фонд. Наступним видом некомерційних організацій є фонд, тобто не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків. Фонд переслідує соціальні, благодійні,
 8. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  договорів, як і речові об'єкти. Однак маркувати послугу, яка являє собою, згідно ЦК, певну діяльність, неможливо. Тому говорять про знаки обслуговування, які, як правило, використовуються в різного роду рекламних матеріалах, прикрашають обладнання та інвентар, що використовуються для надання послуг. Економічне значення використання знаків обслуговування і комерційна
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  договором. Заходи, що мають спеціальний, додатковий характер, стимулюючі боржника до належного виконання зобов'язання і (або) гарантують права кредитора на випадок невиконання боржником зобов'язання, вживані тільки у випадках, коли це прямо передбачено законом або договором, прийнято іменувати забезпеченням виконання зобов'язань. Глава 23 Цивільного кодексу регулює
© 2014-2022  yport.inf.ua