Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт в Цивільному кодексі РФ

До певного часу договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт регулювався виключно спеціальними актами, прийнятими, головним чином, Радою Міністрів СРСР, а також міністерствами (відомствами) СРСР. І тільки в Основах цивільного законодавства 1991 р. відповідний договір був виділений поряд з договором про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також договором підряду на капітальне будівництво в розділі "Підряд". У Цивільному кодексі РРФСР 1964 р. хоча в окремих розділах і опинилися "Підряд" і "Підряд на капітальне будівництво", але при цьому ні в тій ні в іншій з глав не знайшлося місця для розглянутих договорів.
ФЗ РФ від 25 лютого 1999 р. (ст. 11) спеціально виділив особливий вид інвестиційного проекту. Суть його полягає в тому, що він являє собою обгрунтування економічної доцільності обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, включаючи необхідну проектно-кошторисну документацію, а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план).
До договорів підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт застосовуються тепер безпосередньо статті зазначеного параграфа ГК (§ 5), а субсидиарно, як це передбачено п. 2 ст. 702 - для всіх інших окремих видів підряду, - статті, які представляють собою "Загальні положення про підряд" (§ 1 гл. 37).
Щодо вузьке коло спеціальних норм про даний договорі в ГК відкриває достатньо широкі можливості для використання окремих правил, що містяться в § 1 гл. 37 ГК, присвяченому загальним положенням про підряд. Так, з числа включених до "Загальні положення про підряд" до договорів про виконання проектних та вишукувальних робіт застосовуються статті, присвячені презумпції виконання робіт коштом підрядника (п. 1 ст. 704 ЦК), розподілу ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів і результату робіт (ст. 705), правовим положенням генерального підрядника та субпідрядника (ст. 706), участі у виконанні роботи декількох осіб (ст. 707), строками виконання роботи (ст. 708), ціні роботи (ст. 709), праву підрядника на утримання (ст. 712), відмови замовника від виконання договору (ст. 717), надання сприяння з боку замовника (ст. 718), наслідків невиконання замовником зустрічних обов'язків (ст. 719), приймання замовником роботи, виконаної підрядником (ст. 720), гарантії якості роботи (ст. 722), відповідальності підрядника за неналежну якість роботи (ст. 723), строками виявлення неналежної якості роботи (ст. 724), обов'язки підрядника передати інформацію замовникові з урахуванням особливостей відповідного різновиду договору (ст. 726) , наслідків припинення договору підряду до приймання результату роботи (ст. 729).
Якщо в конкретному договорі підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт передбачена - хоча це і нехарактерно для даного виду договорів - передача матеріалів замовником підряднику, слід керуватися п. 2 ст. 704 ЦК (про відповідальність підрядника за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування), ст. 705 (про ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів та обладнання), ст. 714 (про відповідальність підрядника за незбереження наданого замовником майна) та ст. 728 (про повернення підрядником майна, переданого замовником).
Перераховані статті застосовуються і без посилання на них у договорі. При цьому сторони можуть відступити від норм, включених в статті § 1 гл. 37 ГК "Загальні положення про підряд", тільки за умови, якщо відповідні норми носять диспозитивний характер.
Разом з тим при укладенні договору доцільно обговорити можливість використання деяких норм з параграфа, присвяченого будівельним підряду, наприклад про участь в експлуатації результату робіт (п. 2 ст. 740 ЦК). Мається на увазі участь підрядника у нагляді за реалізацією проекту, в усуненні недоліків за рахунок замовника та ін Однак слід мати на увазі, що дані норми можуть використовуватися за умови, якщо вони перетворяться на пункти договору. А для цього в нього необхідно або включати відсилання до даними статтями, або відтворити в ньому їх текст. Якщо це не буде зроблено, залишається тільки один варіант, про який йшла мова вище.
Окремі, присвячені даним договором акти прийняті на рівні закону. Так, комплекс норм, пов'язаних з однією із складових частин проекту - архітектурного проекту, визначений ФЗ РФ "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації". У ньому, зокрема, передбачено випадки, при яких замовник зобов'язаний мати архітектурний проект, визначено порядок видачі архітектурно-планувального завдання архітекторові і вимоги, яким це завдання повинне відповідати, хто і за яких умов має право видавати дозвіл на будівництво відповідних об'єктів, порядок проведення експертизи відповідних проектів, набір вимог, що пред'являються до архітектурного проекту, права та обов'язки архітектора, види і об'єкт авторських прав на твори архітектури (маються на увазі архітектурний проект, розроблена на його основі документація для будівництва, а також сам архітектурний об'єкт), підстави та порядок зміни архітектурного проекту і архітектурного об'єкта та ін Особливо виділені питання відповідальності, пов'язаної з архітектурним проектуванням. Зокрема, передбачено, що особа, яка винна у створенні або в зміні архітектурного об'єкта без дозволу на будівництво, повинно знести (повністю розібрати) споруду або привести архітектурний об'єкт і земельну ділянку в первісний стан. При цьому зробити це необхідно такій особі за власний рахунок.
Містобудівний кодекс включає спеціальні статті, присвячені призначенням та видами містобудівної документації (ст. 28), порядку її державної експертизи (ст. 29), складом, а також порядку розроблення та затвердження заснованого на містобудівної документації підряду (ст. 61).
Взаємовідносини контрагентів за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт між собою, а рівно з третіми особами визначаються також і СНіПами. В даний час чинним є, зокрема, СНиП 11-01-95 "Порядок розроблення, погодження, затвердження та складу проектної документації на будівництво будівель і споруд на території РФ".
З очевидним урахуванням адміністративно-правової природи відповідного акта Містобудівний кодекс РФ відніс до компетенції суб'єкта Російської Федерації прийняття містобудівного статуту (кодексу), що визначає порядок здійснення містобудівної діяльності на його території.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт в Цивільному кодексі РФ "
 1. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 2. § 5. Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
  Поняття державного контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб. За державним контрактом на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб (далі - державних потреб) підрядник зобов'язується виконати будівельні, проектні та інші пов'язані з будівництвом і ремонтом об'єктів виробничого та невиробничого
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 5. 1. Визначення та предмет договору будівельного підряду
  За договором будівельного підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а інша сторона (замовник) зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну (ст. 740 ЦК). За своєю юридичною природою даний
 6. 1. Поняття та ознаки договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результат (ст. 758 ЦК). Як і інші види підряду, даний договір за своєю юридичною природою є консенсуальним, двостороннім і
 7. 6. Класифікація договорів
  Класифікація будь-якого поняття припускає його поділ. Такий поділ може бути вироблено двома способами. Перший становить дихотомію або, інакше - "поділ надвоє". З її допомогою, використовуючи послідовно певне підставу (критерій), ділять поняття на дві групи, з яких одну характеризує наявність цього підстави, а іншу - його відсутність. Подібний розподіл може бути
 8. ВСТУП
  Поряд з першою групою договорів - договорами про передачу майна - таким же загальновизнаним є виділення ще двох груп цивільно-правових договорів: про виконання робіт та про надання послуг. Хоча в найменуванні всіх трьох зазначених груп фігурують тільки три з числа включених в передбачений ст. 128 Цивільного кодексу РФ перелік окремих видів об'єктів цивільних прав, все ж
 9. 1. Поняття договору підряду
  Підряд і договір підряду. Договір підряду в даний час має саме широке застосування. Він використовується скрізь, де мова йде про роботи, мають певний, окремий від них результат, при цьому сторона, яка виконує роботи, сама ж їх і організовує. Результатом роботи зазвичай служить створення нової речі - від пошитого костюма і до вибудуваного будівлі або споруди. Але поспіль має місце і
 10. 2. Договір підряду в Цивільному кодексі РФ
  Слідуючи Основам цивільного законодавства 1991 р., новий Цивільний кодекс РФ об'єднав в єдиний тип договорів - "Підряд" деякі визнані раніше самостійними договори. Це відноситься до підряду на капітальне будівництво, а також до підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. Обидва цих договору стали тепер різновидом підряду. Разом з тим в єдиному договорі підряду
© 2014-2022  yport.inf.ua