Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Поряд з першою групою договорів - договорами про передачу майна - таким же загальновизнаним є виділення ще двох груп цивільно-правових договорів: про виконання робіт та про надання послуг.
Хоча в найменуванні всіх трьох зазначених груп фігурують тільки три з числа включених у передбачений ст. 128 Цивільного кодексу РФ перелік окремих видів об'єктів цивільних прав, все ж віднесені до цих трьох груп договори охоплюють рух в цивільному обороті всього набору об'єктів, і навіть тих, для яких в ст. 128 ЦК не знайшлося місця.
У свою чергу, це дає можливість визнати, що вся маса цивільно-правових договорів може бути повною мірою покладена в рамки зазначеної тріади, а сама вона як така виявляється достатньою для визнання її першим ступенем класифікації цивільно -правових договорів. Докази на зазначений рахунок неважко виявити в самому ЦК. І це незважаючи на те що подібна рубрикація в ньому відсутній (не виділені особливо договори про виконання робіт, надання послуг, так само як і про передачу майна). Мова йде про те, що у випадках, коли у законодавця виникає необхідність визнати ту чи іншу норму договірного права має загальне значення, він обмежується відсиланням одночасно до трьох груп договорів.
Прикладом може бути ст. 429 ГК "Попередній договір". Загальний характер виділених в ній правил про договори, що відрізняються ознаками попереднього договору, забезпечується вказівками на те, що відповідні правила діють по відношенню до договорів про передачу майна, про виконання робіт чи наданні послуг. Фактично той же прийом використовується в статтях ГК: 397 "Виконання зобов'язання за рахунок боржника", 426 "Публічний договір", 590 "Форма і розмір ренти" та ін
Розмежування договорів, віднесених до досліджуваних в цьому випуску двом їх групам - про виконання робіт та про надання послуг, певною мірою забезпечується формуванням законодавцем для кожної з цих груп генеральної моделі. Порівняння з даною моделлю дозволяє встановити групу, до якої повинен бути віднесений той чи інший конкретний договір (конкретний вид договорів), і тим самим визначити у відомих рамках його правовий режим.
Для договорів про виконання робіт таку модель становить "підряд" - договір, за яким одна зі сторін (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони - замовника певну роботу і здати її результат, а замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. У гол. 37 "Підряд" ГК виділяє слідом за "Загальними положеннями про підряд" чотири його різновиди: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, а також державний контракт на виконання підрядних робіт для державних потреб. До будь-яких з цих чотирьох видів договорів норми, складові "Загальні положення про підряд", застосовуються субсидиарно. Якщо ж договір, що відрізняється загальними родовими ознаками підряду, разом з тим не відповідає особливостям жодного із зазначених чотирьох видів договорів підряду, він стає просто "підрядом" і відповідно безпосередньо регулюється нормами, включеними в "Загальні положення про підряд".
У групу договорів на виконання робіт включаються і договори, які відбрунькувалися від підряду, зберігши окремі його істотні ознаки. Йдеться про договори, які могли б у зазначеному сенсі іменуватися "подрядоподобнимі договорами". Маються на увазі договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. До цих договорів норми глави "Підряд" застосовуються субсидиарно, але - і це становить особливість співвідношення зазначених договорів з договорами підряду - в суворо визначених в самому законі межах (ст. 778 ЦК).
Чинний Цивільний кодекс вперше включив аналогічну подряду родову модель також і для договорів про надання послуг. Нею служить однойменний договір, передбачений гл. 39 ГК, - "Договір надання послуг". За вказаним договором виконавець за певну плату "зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність) ...". Таким чином, предмет договору на цей раз становлять вже не дії та їх результат, а тільки дії як такі.
Ознака, про який йде мова, дозволяє вважати, з певною часткою умовності, предметом договорів першої групи - "зробити", а другий - "робити".
Цивільний кодекс присвятив договорами на надання послуг більше десятка окремих глав. Кожна з них охоплює самостійну різновид послуг. Що ж до спеціальної гл. 39 "Оплатне надання послуг", то вона розрахована виключно на договори, які в Кодексі не виділені. На відміну від цього зазначені у ньому договори в предмет регулювання відповідної глави, присвяченій генеральному для цієї групи договором - про оплатне надання послуг, не входять. Норми цієї глави можуть застосовуватися до них тільки за аналогією.
При всій відмінності правового режиму договорів про виконання робіт та про надання послуг є між ними чимало спільного. Це може бути пояснено вже тим, що робота, виконана однією зі сторін для її контрагента, за своїм характером в кінцевому рахунку представляє в звичайному її розумінні послугу. І точно так само будь-яка послуга, що відповідає зазначеним у ГК ознаками підряду, являє собою роботу. Останнє дало можливість в розділі про договорах про надання послуг зробити прямі відсилання до конкретних статей, розміщеним у відповідних розділах ГК про підряд і його окремих видах.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. ВСТУП
  Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
 2. § 2. Система муніципального права
  Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 4. § 2. Місцевий референдум
  Конституція Російської Федерації поряд з вільними виборами називає вищим безпосереднім вираженням влади народу і референдум. Місцевий референдум - це голосування жителів муніципального освіти за твердженням найбільш важливих питань місцевого значення. Законодавче визначення референдуму дано у Федеральному законі "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в
 5. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
  Відгук депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування - це дострокове позбавлення мандата такої особи з волі виборців. Відгук депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, будучи однією з форм прямого волевиявлення громадян, грунтується на Конституції Російської
 6. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Перелік питань місцевого значення може встановлюватися і змінюватися тільки законом про організацію місцевого самоврядування в Російській Федерації. Діючий Федеральний закон про організацію місцевого самоврядування кожному виду муніципального освіти встановлює окремий перелік питань місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого
 7. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  Витрати місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів здійснюються у формах, передбачених Бюджетним кодексом Російської Федерації. Згідно ст. 53 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" органи місцевого самоврядування ведуть реєстри видаткових зобов'язань муніципальних утворень у Відповідно до вимог Бюджетного кодексу
 8. ВСТУП
  6 жовтня 2003 прийнятий Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", комплексно закріплює у розвиток конституційних положень про місцеве самоврядування всі основні інститути муніципального права. Він має замінити Федеральний закон від 28 серпня 1995 р. з аналогічною назвою. Новий Закон спрямований на масштабне реформування місцевого
 9. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  Муніципальне право являє собою систему конституційних і звичайних норм, що творяться або санкціоніруемих державою, спрямованих на регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування. Найменування галузі бере початок від лат. minicipium - самоврядна громада. У законодавстві про місцеве самоврядуванні терміни "муніципальний", "місцевий" і словосполучення з ними застосовуються в
 10. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  Місцеве самоврядування, будучи однією з основ конституційного ладу країни (ст. 12 Конституції РФ), вимагає розгорнутого правового регулювання, насамперед законодавчого. На сьогоднішній день є досить значне число законодавчих актів федерального і регіонального рівнів, що визначають різні боки самоуправленческой активності жителів. Однак вони поки не склалися в
© 2014-2022  yport.inf.ua