Головна
Цивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право« Попередня → 
Наступна » А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника
Договори з множинністю осіб

Кількість сторін у договорі (двосторонніх або багатосторонніх) не визначає кількість осіб, що у такому договорі. Нормативно це виражається в тому, що в зобов'язанні як кожної з його сторін-кредитора чи боржника - можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (ст.308 ЦК).


Зобов'язання з множинністю осіб на одній (або обох) із сторін поділяються на:
- часткові, коли особи, що на одній стороні зобов'язані виконати (боржники) або мають права вимоги (кредитори) певною, встановленої законом, іншим правовим актом або условіяміобязательства, частці від загального зобов'язання;
- солідарні, коли така участь не пов'язане з визначенням іхдолі в зобов'язанні.
За загальним правилом, зобов'язання з множинністю осіб на одній зі сторін передбачається пайовою. При цьому, якщо із закону, інших правових актів або умов зобов'язання не випливає інше, то кожен із кредиторів має право вимагати виконання, а кожен з боржників повинен виконати зобов'язання в рівній частці з іншими (ст.321 ЦК).
Солідарність зобов'язання (солідарна обов'язок або солідарна вимога) виникає тільки у випадках, передбачених законом або договором, зокрема (ст.322 ЦК):
- при неподільності предмета зобов'язання;
- якщо, зобов'язання виникає щодо майна, що перебуває у спільній сумісній власності.
Є солідарними, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або умовами зобов'язання, і обов'язки кількох боржників, а також вимоги кількох кредиторів, за зобов'язанням, пов'язаному із здійсненням підприємницької діяльності.
У даному випадку, ми бачимо два різних підходи:
- якщо зобов'язання, не пов'язане із здійсненням підприємницької діяльності, то за загальним правилом, зобов'язання є пайовою, а виключення - солідарність зобов'язання;
- якщо ж зобов'язання, пов'язане із здійсненням підприємницької діяльності, то загальне правило, полягає в солідарностіобязательства, а у виняткових випадках - пайова;
Сутність солідарності на стороні боржника (тобто при солідарного обов'язку) полягає в тому, що кредитор має право вимагати виконання як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині боргу (ст.323 ЦК).
При цьому, якщо кредитор не отримав повного задоволення від одного з солідарних боржників, він має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.
Гарантією задоволення інтересів кредитора є те, що солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, поки зобов'язання не виконано повністю. Це означає, що кредитор може отримати невиконанням частину і від того боржника, який справив виконання в частині, що залишилася.
Інший гарантією задоволення його інтересів є те, що боржнику заборонено висувати заперечення проти вимог кредитора, які грунтуються на відносинах кредитора з іншими солідарними боржниками, тобто на тих відносинах боржників з кредитором, у яких даний боржник не бере участь (ст.324 ЦК).
Виконання солідарного обов'язку повністю одним з боржників звільняє інших боржників від виконання кредиторові. При цьому, виконання одним боржником зобов'язання повністю не припиняє цього зобов'язання, але робить його пайовою, - виконав боржник (боржники) "стає ніби в позу" кредитора, набуваючи права вимоги до інших боржників у рівних частках за вирахуванням частки, що падає на нього самого (ст.325 ЦК). Такі вимоги іменуються регресні чи вимоги в порядку регресу, тобто зворотної вимоги, до обличчя, з вини якого понесені збитки.
Регресні вимоги означають, що особа набуває право вимоги до інших осіб за виконаним відповідно до закону обов'язків за цих осіб (якщо вимога не пов'язана з відповідальністю), наприклад, поручитель, який виконав вимогу кредитора набуває регресні вимоги у боржника, що не виконав своє зобов'язання, забезпечене порукою.
Можлива також і відповідальність у порядку регресу, тобто відповідальність особи за дії третіх осіб (наприклад, організації за дії своїх працівників під час виконання ними службових або трудових обов'язків), в результаті якої ця особа, набуває вимога до винних.
Сенс регресної вимоги полягає у відновленні майнового стану особи, в результаті виконання загальних обов'язків, або внаслідок того, що воно зазнало збитків у результаті дій третьої особи.
Аналогічні виконанню солідарного обов'язку одним із боржників наслідки настають, якщо один із солідарних боржників не сплатив всю або частину своєї частки за регресною вимогою: несплачене одним із солідарних боржників боржникові, який виконав солідарний обов'язок, падає в рівній частці на цього боржника і на інших боржників, тобто всі боржники також відповідають по обов'язкам один одного виконав боржником у пайовому порядку.
Правила про регресних вимог і про що припадають на не виповнилося боржників частках на користь виконав боржника застосовуються, якщо інше не випливає з відносин між солідарними боржниками.
Описані правила виконання обов'язків солідарних боржників і визначення, що припадають на них часткою застосовуються і в разі припинення солідарного зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги одного із боржників (п.З ст.325 ЦК).
При солідарності на стороні кредитора (ст. 326 ЦК), тобто при солідарності вимоги, кожний з солідарних кредиторів має право пред'явити до боржника вимогу в повному обсязі, якщо тільки до пред'явлення такої вимоги боржник не виконав зобов'язання.
При цьому, діє загальне правило про те, що будь-який з кредиторів має право відмовитися від прийняття виконання по частинах (ст.ЗП ЦК), тобто орга-пьство, за відсутності згоди кредитора, що приймає виконання, цолжно бути виконане в повному обсязі, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов'язання або не випливає із
го з цивільно-правовим інститутом заліку, а й в цілому є антиподом цивільно-правового регулювання.
4. Збігом боржника і кредитора в одній особі (лат. - соп / шю) Зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в
одній особі (ст. 413 ЦК).
Приклад може бути пов'язаний зі смертю одного з осіб в зобов'язанні.
Боржник повинен був певну суму, зі смертю якого весь спадок відходить до боржника. Оскільки така ситуація - сам собі і боржник, і кредитор, - неможлива, то зобов'язання гасяться.
5. Новація (лат. - соп / іаю)
Зобов'язання в силу ст. 414 ГК припиняється угодою сторін про заміну первісного зобов'язання, що існувало між ними, іншим зобов'язанням між тими ж особами, передбачає інший предмет або спосіб виконання (новація).
Новація не допускається щодо зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, і по сплаті аліментів.
Новація припиняє додаткові зобов'язання, пов'язані з первісним, якщо інше не передбачено угодою сторін.
Якщо у зобов'язанні оновлюється небудь істотний елемент, то старе зобов'язання припиняється і народжується нове зобов'язання. Наприклад, спочатку виникло зобов'язання з купівлі-продажу речі, але потім власник передумав, вирішивши її подарувати. Пішла ціна - померло зобов'язання з купівлі-продажу та виникло з дарування.
6. Прощення боргу
Зобов'язання припиняється звільненням кредитором боржника від лежачих на ньому обов'язків, якщо це не порушує прав інших осіб щодо майна кредитора (ст.415 ЦК).
7. Припинення зобов'язання неможливістю ісполненіяОбязательство припиняється неможливістю виконання, якщо вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає (ст.416 ЦК).
У разі якщо виконання боржником зобов'язання стало неможливим внаслідок, винних дій кредитора, останній не має права вимагати повернення, виконаного ним за зобов'язанням.
8. Припинення зобов'язання на підставі акту державного органу
Якщо в результаті видання акта державного органу виконання зобов'язання стає неможливим повністю або частково, зобов'язання припиняється повністю або у відповідній частині (ст. 417 ЦК). Сторони, які зазнали в результаті цього збитки, має право вимагати їх відшкодування відповідно до ст. 13, 16 ЦК.
У разі визнання в установленому порядку недійсним акту го-
сударственного органу, на підставі якого зобов'язання припинилося, зобов'язання відновлюється, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті зобов'язання і виконання не втратило інтерес для кредитора.

9. Припинення зобов'язання смертю громадянина
Смерть припиняє лише зобов'язання строго особистого характеру (ст.418ГК).
Зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо виконання не може бути проведено без його особистої участі або зобов'язання іншим чином нерозривно пов'язане з особою боржника.
Зобов'язання також припиняється смертю кредитора, якщо виконання призначене особисто для кредитора або зобов'язання іншим чином нерозривно пов'язане з особою кредитора.
Так, до складу спадщини входять належали спадкодавцеві на день відкриття спадщини речі, інше майно, в тому числі майнові права та обов'язки (ст. 1112 ЦК).
Не входять до складу спадщини права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема право на аліменти, право на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, а також права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається цим Кодексом або іншими законами.
Звідси, обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну деликтом, припиняє зобов'язання і по спадку не передається (а от зобов'язання повернути борг нерозривному зв'язку з боржником не має, тому борг залишається). Аліментні зобов'язання теж є зобов'язанням строго особистого характеру, тому смерть аліментнообязанних або смерть алі-ментоуполномоченного припиняє зобов'язання. Більш складний приклад: договір доручення є договором довірчим, тобто довіритель і повірений у договорі пов'язані між собою особистими відносинами, тому смерть одного з них припиняє зобов'язання за договором.
10. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу особу: за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та ін (ст.419 ЦК).
За правилом п.2 ст. 1093 ЦК у разі ліквідації юридичної особи, визнаного відповідальним за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю, відповідні платежі повинні бути капіталізовані для виплати їх потерпілому за правилами, встановленими законом або іншими правовими актами.
З наведеного правила можуть бути виключення, зокрема відповідно до ст. 1002 ЦК у разі оголошення комісіонера несостоя-
тельним (банкрутом) його права та обов'язки за угодами, укладеними ним для комітента на виконання вказівок останнього за договором комісії, переходять до комітента.
Договірне зобов'язання припиняється і з розірванням договору, процедура і наслідки якого розглянуті в пункті 2.8.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договори з множинністю осіб "
3. Юридична природа договору простого товариства
 1. договір простого товариства є консенсуальним, багатостороннім, взаємним, оплатним і фідуціарні договором. Традиційно договір простого товариства відносять до категорії багатосторонніх угод. Юридична конструкція договору простого товариства дозволяє брати участь у ньому в якості самостійної боку не лише двом, але і більше особам, тоді як у двосторонньому договорі
  5. Договір і треті особи
 2. договір з моменту його укладення складає певну частину цивільного обороту. І в цій своїй якості кожен окремо договір може бути протиставлений всьому іншому обороту. Відповідно контрагенти таким же чином протистоять іншим учасникам цивільного обороту. Маючи на увазі зазначене протиставлення, законодавець використовує паралельно з терміном "сторона" в
  § 2. Принципи і гарантії виборчого права
 3. договорами РФ і відповідними їм федеральними законами, законами суб'єктів Федерації включаються іноземні громадяни, що відповідають іншим виборчим цензам і постійно або переважно проживають на території муніципального освіти, в якому проводяться зазначені вибори, референдум . Допускаючи іноземців до участі у місцевих виборах, російський законодавець використав наявний досвід
   § 3. Виконання зобов'язань
 4.  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
   § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
 5.  договори, що закріплюють особливі права суб'єктів Федерації, здебільшого скасовані; змінилася система формування влади на рівні суб'єктів Російської Федерації, зокрема це стосується заміщення посади глави суб'єкта Російської Федерації. Тому цілком логічно, що держава перейшла до "встраиванию" місцевого самоврядування в нову вертикальну систему більш централізованої влади. У
   § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
 6.  договірними відносинами. У даному випадку недієздатність є односторонньою - неповнолітній може набувати майнові права, якщо це не веде до применшення його майнової сфери. Передача майна великої вартості у власність неповнолітнього не вітається, в результаті чого на практиці великого поширення набули трасти та управління спадковим майном в
   § 2. Цивільна дієздатність громадян
 7.  договору або реєстрації неповнолітнього підприємця * (168) (або членства в кооперативі). Емансипація в залежності від ставлення до неї з боку законних представників неповнолітнього може бути двох видів. За умови згоди обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника емансипація здійснюється органами опіки та піклування (адміністративна емансипація). Але якщо хоча б
   § 3. Виробничий кооператив (артіль)
 8.  договорі (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258). Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича, породжене економічними умовами новітнього
   § 1. Поняття і види права спільної власності
 9.  договором. До випадків, передбачених законом, можна віднести придбання подружжям діленого майна при відсутності шлюбного договору. Прикладом договірного утворення спільної власності є створення простого товариства, який передбачає утворення спільної власності його учасників. Види права спільної власності. Цивільний кодекс розрізняє два види спільної власності. По-перше,
   § 3. Види зобов'язань
 10.  договорів) і опосередковують задоволення інтересів учасників цивільних правовідносин у нормальних умовах цивільного обороту. Охоронні зобов'язання виникають внаслідок правопорушення, заперечування або за інших перешкодах у здійсненні права. Вони покликані забезпечити захист суб'єктивних цивільних прав особи або її охоронюваних законом інтересів. До числа охоронних відносяться, в
  договоров) и опосредуют удовлетворение интересов участников гражданских правоотношений в нормальных условиях гражданского оборота. Охранительные обязательства возникают в результате правонарушения, оспаривания или при других помехах в осуществлении права. Они призваны обеспечить защиту субъективных гражданских прав лица или его охраняемых законом интересов. К числу охранительных относятся, в
© 2014-2022  yport.inf.ua