Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Довіреність


Довіреність - це письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Довіреність на вчинення правочинів в нотаріальній формі має бути засвідчена нотаріусом. Згідно п. 3 ст. 185 ЦК України до нотаріально посвідчених довіреностей прирівняється ряд документів, що іменуються "довіреностями", що завіряються щодо військовослужбовців та інших осіб, що перебувають у госпіталях, - відповідальними працівниками лікувальних установ; щодо осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, - начальниками відповідних установ; на отримання заробітної плати та інших платежів - керівниками організацій і т.д. (Всього - шість випадків). Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом його керівника з додатком печатки цієї організації; крім того, в довіреності на отримання грошей, інших майнових цінностей повинна бути підпис головного (старшого) бухгалтера організації.
Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення.
Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, незначна.
Особа, якій видана довіреність, повинна особисто вчиняти ті дії, на які вона уповноважена. Вона може передоручити їх вчинення іншій особі, якщо уповноважена на це довіреністю або примушена до цього обставинами для охорони інтересів видала доручення.
Довіреність, що видається в порядку передоручення, за загальним правилом повинна бути нотаріально посвідчений. Термін дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії довіреності, на підставі якої вона видана.
Дія доручення припиняється внаслідок:
1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмови особи, якій видана довіреність;
4) припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність;
5) припинення юридичної особи , якій видана довіреність;
6) смерті громадянина, який видав довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
7) смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.
Особа, яка видала довіреність, може в усякий час скасувати довіреність або передоручення, а особа, якій довіреність видана, - відмовитися від неї. Угода про відмову від цих прав мізерно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Довіреність "
 1. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  довіреності можуть глава місцевої адміністрації, інші посадові особи місцевого самоврядування відповідно до статуту муніципального освіти. Органи місцевого самоврядування, які відповідно до Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і статутом муніципального освіти наділяються правами юридичної особи, є
 2. § 2. Повноваження глави муніципального освіти
  доручення діє від імені муніципального освіти; підписує і оприлюднює в порядку, встановленому статутом муніципального освіти, нормативні правові акти, прийняті представницьким органом муніципального освіти; видає в межах своїх повноважень правові акти; вправі вимагати скликання позачергового засідання представницького органу. Залежно від свого статусу,
 3. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  довірених осіб; складатися членом органу управління комерційної організації, якщо інше не передбачено законом або якщо в порядку, встановленому статутом муніципального освіти відповідно до федеральними та регіональними законами, йому не доручено брати участь в управлінні цією організацією; бути повіреним або представником у справах третіх осіб в органі місцевого самоврядування, в якому
 4. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  довіреності та оплата за рахунок коштів громадянина послуг з підготовки документів для приватизації. Підготовлені документи передаються службою на державну реєстрацію, а громадянин може отримати зареєстровані документи про право власності в місці, де він і подавав заяву на приватизацію житла. Процедури безпосереднього надання публічних послуг можуть класифікуватися як
 5. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Довіреності. Богоугодні, благодійні, навчальні, промислові та інші установи, товариства, компанії і товариства, які володіють нерухомим майном, що дає право на участь в земських виборах, призначали від себе на з'їзди повірених. При цьому ніхто не міг мати на повітовому виборчому з'їзді більше двох голосів: одного голосу за особистим праву і одного - за дорученням або уповноваженням.
 6. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  довіреності, завіреної нотаріально. Заяви, скарги в інтересах неповнолітніх або недієздатних осіб має право подати їх законні представники, органи опіки та піклування. Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані дати письмову відповідь по суті звернень громадян до органів місцевого самоврядування протягом одного місяця. Порядок і строки розгляду звернень громадян до органів
 7. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  довірених осіб кандидатів, груп підтримки кандидатів; д) статусу спостерігачів від кандидатів, виборчих об'єднань і блоків, інших суб'єктів; е) статусу виборчих округів і виборчих дільниць; е) статусу виборчих комісій різного рівня, членів виборчих комісій з вирішальним голосом і з дорадчим голосом; з) статусу журналістів і засобів масової інформації, і) статусу
 8. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  довірених осіб, спостерігачів від кандидатів, виборчих об'єднань, блоків, іноземних (міжнародних) спостерігачів, а також введення кандидатами, виборчими об'єднаннями, блоками до складу виборчих комісій членів комісій з правом дорадчого голосу. 6. Право отримання нового виборчого бюлетеня. Якщо виборець помиляється при заповненні бюлетеня, то він має право отримати
 9. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  довірені особи, уповноважені представники чи довірені особи виборчих об'єднань, блоків. Виборча комісія зобов'язана забезпечити оповіщення і можливість вільного доступу зазначених осіб на свої засідання і до роботи з вищеназваними документами. Відкритий характер діяльності комісій забезпечується також тим, що на всіх їх засіданнях, при роботі з названими документами, при
 10. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  довіреними особами переваг посадового або службового становища; н) наявність факту реєстрації кандидата в іншому виборчому окрузі на даних виборах, за винятком випадку висування кандидата виборчим об'єднанням, виборчим блоком одночасно в одномандатному (багатомандатному) виборчому окрузі та в складі списку кандидатів. У разі відмови в реєстрації кандидата, списку
© 2014-2022  yport.inf.ua