Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Екоцид (ст. 358 КК).

Небезпека екоцид полягає в тому, що порушення екологічної рівноваги в якомусь регіоні здатне викликати негативні зміни в інших, іноді далеко розташованих місцевостях.
Конвенцією проти екоцид вважається Конвенція 1976 про заборону військового чи іншого ворожого вико-вання засобів впливу на природне середовище. Надалі були укладені та інші багатосторонні і двосторонні дого-злодії про взаємодію в галузі екології (Конвенція 1979 про транскордонне забруднення повітря, Конвенція 1992 про транскордонний вплив промислових аварій, Конвенція

1991 про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті та ін.) Відповідно до цих між-народного-правовими документами в КК включена ст. 358, пре-бачає відповідальність за екоцид.
Безпосереднім об'єктом екоцид є екологічн-
ська безпека людства.
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину харак-теризуется діями, вчиненими в одній з альтернативно зазначених у ст. 358 КК форм:
1) масове знищення рослинного і тваринного світу, тобто руйнування екологічної системи певного регіону внаслідок повного або часткового винищення його флори і фауни;
2) отруєння атмосфери або водних ресурсів, тобто насичення ня атмосферного повітря, водойм і водних джерел від-равлять речовинами (у тому числі радіоактивними відходу-ми, бойовими отруйними речовинами, отрутохімікатами про-промислово чи побутового призначення тощо);
3) вчинення інших дій, здатних викликати екологічну
ську катастрофу.
Під рослинним світом розуміється сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) країни або регіону, екологи-чесання взаємопов'язаних між собою умовами навколишнього середовища.
Тваринний світ являє собою сукупність усіх видів диких тварин, що мешкають на території країни або її регіо-нів і перебувають у стані природної волі, а також відносяться до природних ресурсів континентального шельфу та виключної економічної зони РФ.
Атмосферою вважається газоподібна оболонка над територі-їй Землі, що складається з суміші азоту, кисню, аргону та інших елементів, а також води у всіх її станах.
Водні ресурси складають запаси поверхневих і підземних-них вод, що знаходяться у водних об'єктах, які використовуються або можуть бути використані.
Екоцид відноситься до злочинів з формально-матері-альних складом. Деякі його форми визнаються закінчено-ними з моменту настання відповідних наслідків.

Наприклад, знищення рослинного або тваринного світу передбачає припинення виду або сукупності видів і форм рослинних угруповань або живих організмів або тварин (масовим таке знищення визнається, якщо воно поширюється на велике число або на необмежене коло раститель - них спільнот). Отруєння атмосфери або водних ресурсів також передбачає зміну їх стану внаслідок насичення ня шкідливими речовинами.
Вчинення інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу, може виразитися в будь-якої виробничої, дослідницької, експериментальної та іншої діяльності лю-дини, яка при недотриманні заходів обережності може спричинити незворотні, небезпечні для людства зміни в навколишньому природному середовищу (екологічну катастрофу). Така катастрофа може виразитися в серйозному порушенні від-вано стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, в порушенні сезонних зраді-ний і т.д.
Екоцид визнається закінченим як при настанні еколо-гической катастрофи, так і при виникненні реальної небезпечно-сти її настання.
Суб'єктивна сторона даного злочину характеризує-ся виною у вигляді прямого або непрямого умислу. Винний осоз-нает, що чинить масове знищення рослинного або тваринного світу, отруює атмосферу чи водні ресурси або інші дії, що загрожують екологічною катастрофою, передбачає неминучість або можливість настання наслідків у вигляді такої катастрофи і бажає заподіяти їх або свідомо до-пускає їх настання або ставиться до них байдуже.
Суб'єктом екоцид може бути будь-яка особа, яка досягла віз-
раста 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " екоцид (ст. 358 КК). "
 1. Стаття 78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності Коментар до статті 78
  екоцид (ст. 358 КК РФ). В силу небезпеки для миру і людства ці злочини не можуть бути прощені державою і світовою спільнотою. Винні в цих злочинах особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в будь-який час, без будь-якого обмеження терміну
 2. 3. Військові злочини
  екоцид (ст. 358) тягне відповідальність за сукупністю з фактично досконалими злочинами. Аналогічно кваліфікуються за сукупністю найманство з іншими загальнокримінальними злочинами, вчиненими найманцями (вбивства, згвалтування, пограбування тощо). Суб'єктивна сторона злочину і з боку вербувальника, і з боку найманця - прямий умисел. Суб'єкт злочину спеціальний,
 3. 4. Злочини проти людства
  екоцид, але також масові широкомасштабні і систематичні порушення прав людини. При цьому розширюється і мотивація посягань порівняно з мотивацією геноциду: з'являються соціальні, політичні та культурні мотиви. Дискусія серед фахівців міжнародного права про поняття "міжнародне гуманітарне право" * (427) вирішується на користь більш широкого його розуміння. Воно охоплює не
 4. алфавітно-предметний покажчик
  358. Атомна енергетика: 215. Аудитор: 202. Афект: 107, 113. Б Бандитизм: 209. Банківська діяльність: 171 - 173. Банкрутство: 195; умисне б. - 196; фіктивне б. - 197. Лихо: 270. Бездіяльність: 14. Безпека: б. громадська - 2, 205, 317, 343, б. людини - 7, б. людства - 2, 3, б. пожежна - 219; вимоги б. - 238, б. морського судноплавства - 253, б.
 5. § 1. Основні положення
  358 "Екоцид" УК РФ передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до двадцяти років за масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, здатних викликати екологічну
 6. § 4. Кримінальна відповідальність
  екоцид), а також попередження злочинів (у тому числі екологічних). Для забезпечення попередження і припинення екологічних злочинів важливе значення мають принципи справедливості притягнення до відповідальності та застосування покарання, що означають необхідність встановлення винуватості особи у суспільно небезпечних діях (бездіяльності) і настання суспільно небезпечних наслідків.
 7. Стаття 358. Екоцид Коментар до статті 358
  екоцид є безпека людства. Це обумовлено тим, що людина є невід'ємною частиною природи і поза її не може існувати. Тому заподіяння шкоди середовищі проживання людини безпосередньо впливає на умови існування людини як біологічного виду, ставить під загрозу його життя, здоров'я, нормальне соціально-економічний розвиток суспільства, завдає шкоди рослинному і
 8. 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
  екоцид), терміни давності не застосовуються. За перші два і останнє з перелічених злочинів максимальним покаранням є позбавлення волі на термін до двадцяти років, а за геноцид - смертна кара або довічне позбавлення волі. Отже, за вчинення вказаних злочинів звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності не
 9. 2. Звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку
  екоцид), в ч. 4 ст. 83 КК РФ встановлено, що до осіб, засуджених за них, строки давності не застосовуються. Звільнення від виконання покарання у зв'язку із закінченням терміну давності носить безумовний характер. Тому особи, звільнені від виконання покарання відповідно до ч. 2 ст. 86 КК РФ, не є судимими.
 10. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  екоцид), а третина - за злочини міжнародного характеру (найманство, посягання на дипломатичних співробітників). Розділ включає вісім статей. Білоруський Кодекс ставить однойменну главу на перше місце в Особливій частині, збільшивши кількість норм і диференціюючи їх за двома родовим об'єктам. Глава 17 іменується: "Злочини проти миру і безпеки людства", гл. 18 - "Військові
© 2014-2022  yport.inf.ua