Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Елементи зобов'язань з проведення ігор і парі

Суб'єкти. Чинне законодавство виділяє дві категорії суб'єктів зобов'язань з проведення ігор і парі - організатор і учасник. Для сучасного цивільного обороту характерна наявність в розглянутому вигляді зобов'язань обох категорій суб'єктів: на стороні кредитора виступає учасник, на стороні боржника - організатор. Водночас, закон допускає виникнення зобов'язань, суб'єктний склад яких утворюють виключно учасники. Специфіка таких зобов'язань полягає в тому, що протягом певного терміну - з моменту досягнення між учасниками угоди до настання результату гри питання про кредиторів і боржників залишається відкритим. Лише після настання результату гри суб'єктний склад набуває традиційні для зобов'язання риси: вигра учасник займає місце кредитора, який програв - місце боржника.
Залежно від виду гри на стороні організатора та учасника можуть виступати різні суб'єкти цивільного права.
Організаторами ігор, що проводяться в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах і на тоталізаторі можуть бути виключно юридичні особи, зареєстровані на території Російської Федерації в установленому порядку. При цьому з числа організаторів зазначених ігор виключені юридичні особи, в число засновників (учасників) яких входять Російська Федерація, її суб'єкти або органи місцевого самоврядування.
Закон встановлює спеціальні вимоги до майновому становищу організаторів ігор, що проводяться в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах і на тоталізаторі. Так, вартість чистих активів організатора ігор в казино і в залах ігрових автоматів протягом усього періоду здійснення діяльності не може бути менше 600 млн руб. Чисті активи організатора ігор у букмекерських конторах і на тоталізаторі протягом усього періоду здійснення діяльності не можуть бути менше 100 млн руб.
Для організації та проведення ігор в казино і в залах ігрових автоматів організатор зобов'язаний одержати у встановленому порядку відповідний дозвіл компетентного державного органу - органу управління гральної зоною. Для організації та проведення ігор у букмекерських конторах і на тоталізаторі організатору необхідно мати ліцензію. На даний момент повноваження на видачу зазначеної ліцензії передані Державному комітету РФ з фізичної культури і спорту * (978).
Коло осіб, які можуть бути організаторами лотереї, значно ширше. В якості таких можуть виступати Російська Федерація, її суб'єкти, муніципальні освіти і російські юридичні особи. Громадяни, в тому числі індивідуальні підприємці, за чинним законодавством організаторами лотереї бути не можуть.
Для організації та проведення лотереї зазначені суб'єкти цивільного обороту зобов'язані отримати у встановленому законом порядку дозвіл на проведення лотереї. На даний момент видача дозволів на проведення всеросійських лотерей входить до компетенції Федеральної податкової служби (п. 1 постанови про лотереї). Що стосується видачі дозволів на організацію та проведення регіональних лотерей, то в кожному суб'єкті Федерації дана функція покладена на певний орган виконавчої влади. Наприклад, в Санкт-Петербурзі відповідним повноваженням наділений Комітет економічного розвитку, промислової політики і торгівлі Уряду Санкт-Петербурга (п. 1 постанови Санкт-Петербурга про лотереї).
Учасниками ігор, що проводяться в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах і на тоталізаторі можуть бути тільки фізичні особи, які досягли 18-річного віку. Громадяни, які придбали дієздатність в повному обсязі раніше досягнення повноліття, учасниками зазначених ігор бути не можуть. Більше того, виходячи з п. 3 ст. 7 Закону про азартні ігри організатор має право встановлювати спеціальні вимоги до учасників, в тому числі збільшувати їм віковий бар'єр.
Як і у випадку з організаторами, коло учасників лотереї є більш широким. З ст. 2 Закону про лотереї слід, що учасником лотереї може бути будь-який суб'єкт цивільного права. Дане законодавче положення слід тлумачити обмежувально у зв'язку з тим, що ряд суб'єктів цивільного обороту за своєю правовою природою учасниками лотереї бути не можуть. До таких належать юридичні особи, які володіють спеціальною правоздатністю, а також Російська Федерація, її суб'єкти і муніципальні утворення, які мають так званої цільової правоздатністю.
Учасниками ігор, не мають організатора, в силу загальних положень цивільного законодавства і ст. 1062 ЦК можуть бути громадяни, а також юридичні особи, що володіють загальною правоздатністю.
Об'єкти. Виходячи з переважаючою в даний час плюралістичної концепції об'єкта правовідносини, об'єктами зобов'язань з проведення ігор і парі є матеріальні блага, щодо яких зацікавлені учасники обороту вступають в гру, і переміщення яких відбувається внаслідок настання результату гри. І Цивільний кодекс, і спеціальні закони іменують дані об'єкти виграшем. Залежно від виду розглянутого зобов'язання як виграш можуть виступати різні матеріальні блага.
Об'єктами зобов'язань з ігор, що проводяться в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах і на тоталізаторі є грошові кошти або інше майно, в тому числі майнові права (ст. 4 Закону про азартні ігри) . Дане положення Закону про азартні ігри, по суті, означає, що об'єктом аналізованого підвиду зобов'язань з проведення ігор може бути будь-яке майно, в тому числі речі, гроші, цінні папери, грошові кошти та інші права вимоги, майнові права на результати інтелектуальної діяльності. Виняток, зрозуміло, становлять речі, обмежені в обороті і вилучені з обігу.
Об'єктами зобов'язань з проведення лотереї є готівкові гроші і грошові кошти (ст. 2 Закону про лотереї).
Об'єктами зобов'язань, що виникають з ігор, що не мають організатора, за змістом ст. 1062 ЦК може бути будь-яке майно в найширшому для цивільного права сенсі цього слова, за винятком речей, обмежених в обігу і вилучених з обігу.
Зміст. Зміст зобов'язань з проведення ігор складають суб'єктивні права і обов'язки сторін.
У першу чергу звернемося до зобов'язань, суб'єктний склад яких утворюють організатори та учасники. Для утримання даного підвиду зобов'язань характерні дві відмінні риси.
По-перше, ще до виникнення зобов'язання організатор несе ряд обов'язків, безпосередньо пов'язаних з утриманням самого зобов'язання. Так, в силу п. 3 ст. 1063 ЦК пропозицію про укладення договору, яке організатор ігор адресує потенційним учасникам, має включати умови про термін проведення ігор, розмірі виграшу і порядку його визначення. Згідно п. 4 ст. 6 Закону про азартні ігри організатор ігор, що проводяться в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах і на тоталізаторі, зобов'язаний забезпечувати особисту безпеку всіх осіб, які перебувають в гральному закладі, в тому числі учасників ігор.
По-друге, договори, які у підставі зобов'язань даного підвиду, носять за загальним правилом односторонній характер. З моменту їх укладення - вчинення учасником ставки або придбання лотерейного квитка - учасник не несе будь-яких обов'язків по відношенню до організатора, а має лише правом вимоги виплати йому виграшу в разі настання позитивного для нього результату гри. Організатор, навпаки, зобов'язаний до виплати виграшу і не має прав вимоги по відношенню до учасника. При цьому слід враховувати, що зміст зобов'язань з ігор, що проводяться в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах і на тоталізаторі, може доповнюватися договором на підставі правил відвідування грального закладу, які організатор має право встановлювати самостійно (п. 3 ст. 7 Закону про азартні ігри).
Основними обов'язками організатора, виникаючими безпосередньо з договору про проведення ігор, є обов'язок провести гру в строк і обов'язок передати переміг учаснику виграш в узгоджених формі і розмірі. Якщо точний розмір виграшу заздалегідь не відомий, після настання результату гри організатор зобов'язаний його визначити в порядку, встановленому договором про проведення гри.
У разі якщо термін виплати виграшу договором не передбачений, організатор зобов'язаний передати виграш переміг учаснику протягом 10 днів з моменту визначення результатів гри або в інший термін, встановлений законом (п. 4 ст. 1063 ЦК) . На даний момент будь-якої інший термін законом не встановлений.
Відносно місця виконання розглянутих обов'язків організатора діють загальні правила ст. 316 ГК.
Зміст зобов'язань, суб'єктами яких є виключно учасники, складають обов'язок програв особи передати переміг учаснику виграш у заздалегідь узгоджених формі та розмірі, і кореспондуючі даного обов'язку суб'єктивне право переміг учасника на отримання виграшу. Відмінною особливістю розглянутого підвиду зобов'язань з проведення ігор є те, що зазначені право вимоги та кореспондуючий йому обов'язок належать в рівній мірі всім учасникам гри до тих пір, поки не настане її результат. З моменту настання результату гри обов'язок виплатити виграш покладається на переможеного учасника, а переміг учасник має право на отримання виграшу і не несе будь-яких обов'язків, крім кредиторських.
Відносно терміну і місця виконання зобов'язань даного підвиду діють загальні норми ЦК про зобов'язання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Елементи зобов'язань з проведення ігор і парі "
 1. § 2. Страхове правовідношення
  елементи: договір страхування і настання страхового випадку * (759). З укладенням договору страхування у страхувальника з'являється умовне вимога про страхову виплату (право очікування), яке з виконанням названого фактичного складу переростає в повне вимога про виплату страхового відшкодування або страхового забезпечення * (760). Договір страхування характеризується наступними
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  елементів, пов'язаних між собою функціонально з субординаційними типом зв'язку і особливим режимом - див. ст. 135 ЦК) - один з чотирьох видів складних речей. Див: Аверченко М.М. Правовий режим складних речей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 6-7, 9, 13, 14, 21. * (37) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 2. М., 2000. С. 35 (автор глави - В.В. Витрянский);
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  елементи договірного зобов'язання з купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Кількість, асортимент, якість, комплектність товару. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу. Виконання договору купівлі-продажу. Передача права власності на товар. Звільнення майна від прав третіх осіб. Евікція. Права покупця і відповідальність продавця при продажу речі неналежної
 4. 2. Окремі види зобов'язань
  елементи простих зобов'язань доручення та зберігання, що не веде до визнання його різновидом або сукупністю даних зобов'язань. Разом з тим договірні зобов'язання можуть бути не тільки складними, але і змішаними, що складаються з декількох різних договірних зобов'язань. Наприклад, у договорі банківського рахунку можуть одночасно міститися зобов'язання з кредитування власника рахунку
 5. 1. Загальні класифікації цивільно-правових договорів
  елементи різних типів договорів. Від непойменовані договорів змішані договори відрізняються тим, що з'єднують у своєму змісті елементи відомих типів або видів договірних зобов'язань. Дане положення робить необхідним застосування до них у відповідних частинах конкретних правил про ці пойменованих договорах (п. 3 ст. 421 ЦК) і тим самим виключає аналогію. Наведений поділ
 6. 1. Поняття та особливості зобов'язань із проведення ігор і парі
  елемент змагальності. У грі нагорода формується за рахунок коштів самих відгукнулися. Таким чином, який закликав організатор гри фактично виступає в ролі арбітра і скарбника, оскільки гра йде не між який закликав і відкликати, а виключно між останніми, які ризикують своїми внесками (оформляється як плата за право взяти участь у грі) в надії на виграш при збігу
 7. 6. Класифікація договорів
  елемент. При цьому цілі надається таке значення, що її недосягнення або, що те ж, відступ від мети, передбаченої в договорі, є достатньою підставою для визнання договору неукладеним. У цьому випадку має значення зіставлення ст. 812 ЦК та п. 3 ст. 821 ГК. Якщо в першій з них йдеться про оскарження договору позики по безгрошовість (гроші або інші речі в дійсності
 8. 1. Поняття договору підряду
  елементів, розрізняючи виконання робіт та їх результат. Треті, дотримуючись конструкції унітарного предмета (об'єкта), в такій якості називали не результат, а самий процес роботи або трохи ширше - діяльність підрядника, виражену в зведенні і здачі об'єкта. Четверта, найбільш численна група авторів визнавала наявність у договорі підряду на капітальне будівництво одночасно
 9. ВСТУП
    елементах встановленого для конкурсу правового режиму. Зокрема, кількість учасників конкурсу повинно бути не менше двох, конкурс з одним учасником не може вважатися таким, що відбувся, оскільки при цьому порушується принцип змагальності. Подолання змагальність учасників конкурсу передбачає забезпечення рівності умов для всіх осіб, що беруть участь у конкурсі. Друга ознака конкурсу -
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
    елемент випадковості (розклад карт). Але не менш важлива роль відводиться і вмінням самих гравців: комбінаторним здібностям, пам'яті і т.п. І лише в азартних іграх вплив випадку настільки велике, що особисті якості гравців практично не здатні складати їх результату ". Викликає сумнів зроблений там же висновок про те, що" кількість існуючих ігор величезне і продовжує збільшуватися. Однак в
© 2014-2022  yport.inf.ua