Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009 - перейти до змісту підручника

4.2. Цивільно-правове становище іноземців в міжнародному приватному праві

Правова доктрина більшості інших країн, включаючи РФ, зазвичай визначає цивільну правоздатність фізичної особи як його здатність бути носієм цивільних прав та обов'язків, що допускаються об'єктивним правом даної країни. Правоздатність властива будь-якій людині як биосоциальному індивіду і не залежить від його розумових здібностей або стану здоров'я. Вона виникає з моменту народження конкретної фізичної особи і припиняється з його смертю або після оголошення в установленому порядку даної людини померлою на підставі презумпції безвісної відсутності в перебігу певного законом терміну.
«Кожна людина, де б він не знаходився, - підкреслюється в т. 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., - має право на визнання її правосуб'єктності».
У сучасному міжнародному приватному праві існує два основних підходи до визначення нормативної основи правоздатності іноземців. Прикладом першого з них можуть служити, зокрема, положення ст. 1196 ЦК РФ 2001 р., яка передбачає, що іноземні громадяни та особи без громадянства користуються в РФ цивільною правоздатністю нарівні з російськими громадянами, крім випадків, встановлених законом. Це означає, що цивільна правоздатність іноземця в Росії в принципі визначається законодавством Російської Федерації, а не його особистим законом. Тому в нашій країні іноземець може стати володарем тих прав, яких він не мав на своїй батьківщині. Разом з тим, з іншого боку, в Росії можуть не братися до уваги деякі з цивільних прав іноземців, наданих їм вітчизняним законодавством.
Істота іншого підходу до вирішення зазначеної проблеми можна проілюструвати на прикладі ст. 27 Кодексу Бустаманте, яка визначає, що «правоздатність та дієздатність фізичних осіб регулюються їх особистим законом, крім випадків обмеження його застосування, встановлених цим Кодексом або місцевим правом».
У російській правозастосовчій практиці принцип встановлення цивільної правоздатності фізичної особи на основі його особистого закону розуміється звичайно в тому сенсі, що останнім визначається тільки початок і кінець правоздатності індивіда, а не її зміст.
У свою чергу, під цивільною дієздатністю фізичної особи зазвичай розуміється його здатність своїми діями набувати цивільних прав та обов'язків. Для того, щоб бути дієздатним, людина повинна усвідомлювати і правильно оцінювати характер і значення скоєних ним дій, що мають правове значення. Тому це властивість індивіда залежить, на відміну від правоздатності, з його розумового стану.
В даний час законодавство практично всіх держав світу визначає, що дієздатним у повному обсязі громадянин стає з моменту досягнення ним встановленого в законі віку повноліття, який в різних країнах визначається по-різному. Наприклад, в Росії, Англії і Франції громадяни визнаються повністю дієздатними з 18 - років, у Німеччині в день закінчення 18-го року життя, в Швейцарії та Японії в 20-річному віці. У США в різних штатах повноліття наступає у віці від 18 років до 21 року.
Що стосується неповнолітніх осіб, то вони можуть бути або повністю недієздатними, або мати обмеженою дієздатністю. Так, зокрема, у ФРН дитина, яка не досягла семи років, визнається абсолютно недієздатною. Водночас, у віці від 7 до 18 років він має право здійснювати операції за згодою свого законного представника або, в деяких випадках, самостійно.
У Франції неповнолітній вважається недієздатним до досягнення 18 років. Його майном в цей період часу управляють батьки або опікуни. Вони також роблять угоди від його імені. Проте в певних випадках неповнолітній вправі самостійно здійснювати акти цивільно-правового характеру, отримавши попередню згоду батьків або опікуна. По досягненні неповнолітнім французом 16-річного віку деякі з скоєних їм угод визнаються дійсними і за відсутності такої згоди (укладення трудового договору, розпорядження своїм заробітком або внеском у банку та ін.) В Англії до досягнення 18 років фізична особа вважається неповнолітнім, і його дієздатність обмежена незалежно від віку.
У ряді країн континентальної Європи за спеціальним рішенням суду неповнолітній може бути оголошений повнолітнім. Зазначена процедура отримала в законодавстві відповідних держав найменування «емансипація». Однак, хоча емансипація неповнолітнього і розширює значною мірою його дієздатність, вона не тягне за собою в повній мірі тих же правових наслідків, що і природне досягнення повноліття. Правове становище емансипованого наближається до правовому становищу повнолітнього, але повністю з ним не збігається, оскільки законом встановлено ряд обмежень щодо можливості самостійного здійснення угод емансипованим підлітком.
У переважній більшості держав світу, включаючи Російську Федерацію (див. п. 1 ст. 1197 ГК РФ), цивільна дієздатність іноземного громадянина визначається за законом країни, громадянином якої він є. Тому наведені вище понятійні та змістовні характеристики інституту цивільної дієздатності, що визначаються законодавством зарубіжних держав, мають велике практичне значення для правозастосовчої діяльності у галузі міжнародного приватного права. Якщо, наприклад, американський громадянин уклав в США договір з російським громадянином про спільну діяльність, а згодом в РФ виникне питання про його дійсності, то питання про здатність американського партнера укладати подібні угоди буде вирішуватися в Російській Федерації по праву США.
Разом з тим законодавством Росії передбачається кілька спеціальних правил, які обмежують дію принципу lex patriae при визначенні дієздатності іноземців. Так, відповідно до п. 5 ст. 1195 ЦК РФ цивільна дієздатність особи без громадянства визначається в РФ за правом країни, в якій він має постійне місце проживання. Відповідно до п. 3 ст. 1197 ЦК РФ російському праву також підпорядковується вирішення питань про визнання іноземців недієздатними або обмежено дієздатними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Цивільно-правове становище іноземців в міжнародне приватне право "
 1. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  цивільного права. Таке виключення згідно ЗК може бути передбачено в земельному, лісовому, водному законодавстві, законодавстві про надра, про охорону навколишнього середовища, спеціальними федеральними законами. Із змісту ж норм ГК (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК; абз. 2 п. 2 ст. 3; ст. 209; п. 1 ст. 260) випливає, що регулювання названих відносин - прерогатива ЦК. Проблема полягає в тому, що обидва
 2. 1.1. Предмет і система міжнародного приватного права
  цивільних, сімейних, трудових та ін.) У даному випадку суб'єкти правовідносин не володіють владними повноваженнями по відношенню один до одного і взаємодіють між собою на «горизонтальної основі». Міжнародний характер. Розвиток відносин між державами та особами різної державної приналежності обумовлює необхідність взаємодії національно-правових суб'єктів різних
 3. 2.2. Внутрішнє законодавство держав
  цивільним законодавством Російської Федерації. Значна кількість норм, що відносяться до міжнародного приватного права, містяться в законах і підзаконних актах Російської Федерації, що регламентують процедуру здійснення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності з іноземною участю. Як правило, ці акти носять комплексний характер і містять правила поведінки, які стосуються
 4. 3.2. Основні типи колізійних прив'язок
  цивільно-правового статусу іноземних юридичних осіб. Ситуація тут ускладнюється тим, що право різних держав по-різному вирішує питання про спосіб визначення національної приналежності юридичної особи, використовуючи такі, наприклад, неспівпадаючі критерії, як місце реєстрації (інкорпорації) юридичної особи; місце перебування його адміністративного центру; місце здійснення основної
 5. 3.4. Взаємність і реторсия в міжнародне право
  цивільно-процесуальними прав »нарівні в радянськими громадянами». А ч. 2 цієї ж статей надає аналогічні права іноземним підприємствам і організаціям. У зазначених випадках мова йде про надання іноземним суб'єктам національного режиму на території іншої держави в процесуальній сфері. Ще одним проявом формальної взаємності є практика закріплення в
 6. 4.1. Правовий статус і основні правові режими, що надаються іноземцям
  цивільного процесу, захисту авторських прав, прав на винаходи, товарні знаки і т. д. Як приклад тут можна навести, наприклад, п. 1 ст. 1 Договору між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних і кримінальних справах від 19 червня 1992 р., який встановлює, що «громадяни однієї Договірної Сторони (ДС) користуються на території іншої
 7. 5.1 . Правове становище держави в міжнародне право
  цивільно-правового характеру прямо передбачена російським законодавством. Так, відповідно до п. 1 ст. 124 частини першої Цивільного кодексу РФ 1994 р. Російська Федерація та її суб'єкти, а також муніципальні освіти «виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами». До них, в
 8. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  цивільним процесом у науці міжнародного приватного права розуміється сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб в суді та державному арбітражі. У доктрині МПП до складу цього поняття також традиційно включають міжнародний комерційний арбітраж і питання, що виникають у процесі забезпечення нотаріатом та іншими
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
  цивільний процес. 20. Договори про міжнародне перевезення вантажів і пасажирів. 21. Правова охорона промислової власності в міжнародних
 10. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
  цивільно-правових відносин. 9. Питання власності в міжнародних відносинах. 10. Правове становище власності РФ за кордоном. 11. Правовий режим іноземних інвестицій. 12. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної угоди. 13. Універсальні міжнародні конвенції з зовнішньоторговельної купівлі-продажу. 14. Зобов'язання із заподіяння шкоди в міжнародному приватному праві. 15.
© 2014-2022  yport.inf.ua