Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Майно як об'єкт цивільних правовідносин

Основна частина цивільних правовідносин носить майновий характер, маючи об'єктом те чи інше майно. У строгому сенсі слова майно являє собою сукупність належать суб'єкту цивільного права речей, майнових прав та обов'язків.
Належні особі речі і майнові права (наприклад, право отримання оголошеного дивіденду по приналежних йому акцій або право вимагати повернення даних борг іншій особі грошей) складають актив його майна (іноді званий також готівковим майном), а обов'язки (борги) складають пасив цього майна (1).
---
(1) Слід мати на увазі, що бухгалтерські поняття активу і пасиву не збігаються повністю з аналогічними цивільно-правовими поняттями. Так, в пасив в бухгалтерському сенсі включаються позикові кошти, які з позицій цивільного права стають об'єктом власності позичальника (п. 1 ст. 807 ЦК), тобто його активом, і в цій якості можуть стати об'єктом стягнення його кредиторів (а в пасив майна включається борг перед позикодавцем, тобто обов'язок повернення грошей).
Склад і вартість (обсяг) належить суб'єкту цивільного права майна важливі перш за все тому, що його активом (готівковим майном) прямо або побічно визначаються межі можливої відповідальності цього суб'єкта за боргами перед іншими учасниками цивільних правовідносин, а тим самим і реальні можливості його участі в цивільному (майновому) обороті, бо тут мало хто захоче мати справу з майново неспроможним суб'єктом. Тому у кожного учасника цивільного обороту неодмінно є якесь майно, причому одне (єдине) (1). Інша річ, що наявне майно конкретної особи може бути як досить значним, так і мізерно малим або обтяженим великою кількістю боргів, тому його контрагенти в обороті або засвідчуються в наявності певного майна, або несуть ризик неможливості задоволення своїх потенційних вимог.
---
(1) Російське цивільне право знало одне виключення з цього правила - установи відповідно до п. 2 ст. 298 ГК могли мати два види майна з різним правовим режимом і навіть з різним пасивом (боргами), причому не будучи власниками ні того, ні іншого. З прийняттям Бюджетного кодексу ця можливість для державних і муніципальних установ виключена, бо всі доходи бюджетної установи тепер зараховуються на його єдиний рахунок в органах казначейства та враховуються у загальній (єдиної) кошторисі (п. 2 ст. 42, п. 3 ст. 161, п. 4 ст. 254 БК).
Вже з цього видно, що під майном в одних випадках розуміється сукупність належать особі речей, а також майнових прав і обов'язків, а в інших - тільки наявне майно, тобто актив майна у вигляді речей та майнових прав. Іноді і закон, і що склалося слововживання надають поняттю майна ще більш вузьке значення. У його склад при цьому включаються тільки речі, що належать конкретній особі (коли, наприклад, йдеться про витребування майна з чужого незаконного володіння). Отже, поняття майна в цивільному праві багатозначне. Тому необхідно щоразу шляхом тлумачення усвідомлювати значення цього терміна в конкретній правовій нормі.
Майно особи може бути єдиним об'єктом цивільних правовідносин, наприклад при переході майна громадянина як його спадщини в порядку спадкового спадкоємства або при переході майна реорганізованих юридичної особи до його правонаступника. Але об'єктом цивільних прав можуть бути й окремі частини майна, в тому числі належать особі зобов'язальні права вимоги або користування. Зобов'язальні права переходять до інших осіб за допомогою висновку спеціальної угоди цесії - поступки прав. Особливим об'єктом цивільних прав можуть бути і корпоративні права, що переходять від одних осіб до інших шляхом передачі акцій або часток (паїв), а також деякі види виключних прав. Таким чином, самостійними об'єктами майнового обороту можуть бути і окремі майнові права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Майно як об'єкт цивільних правовідносин "
 1. И
  майнова самостійність учасників І. о. I, 1, § 1 (3) - с. 10 - І. о., Регульовані цивільним правом I, 2, § 2 (1 - 2) - с. 33 - 37 - поняття І. о. I, 1, § 1 (3) - с. 9 - товарно-грошовий характер І. о. I, 2, § 2 (2) - с. 37 - форми І. о. I, 2, § 2 (3) - с. 37 - 42 - юридичну рівність учасників І. о. I, 1, § 1 (3) - с. 9 Майнова шкода, см. Матеріальна шкода Ім'я
 2. 1.3. Теорія єдиного об'єкта нерухомості і її втілення в російському законодавстві
  майно та угод з ним ", постанові Уряду РФ від 02.02.1996 № 105 (в ред. Від 21.08.2000)" Про затвердження Положення про порядок встановлення меж землекористувань в забудові міст та інших поселень ", Правилах ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, затверджених постановою Уряду РФ від 18.02.1998 № 219 (в ред. від 03.09.2003),
 3. § 1. Поняття комерційного права
  майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку (ст. 2 ЦК). Серед відзначених ознак, містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної) діяльності, у тому числі підприємницької (це її
 4. § 2. Джерела комерційного права
  майново норми однієї галузі права, наприклад, цивільний, кримінальний кодекси. Такі нормативні акти іменують галузевими і відносять до основних галузей законодавства: цивільного, кримінального і т. д. Інші нормативні акти містять норми різних галузей права, жодні з яких не мають явної переваги, наприклад, Федеральний закон РФ «Про конкуренцію і обмеження монополістичної
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  майна юридичної особи (комерційної організації, споживчого кооперативу , благодійного чи іншого фонду) недостатня для задоволення вимог кредиторів, воно може бути ліквідовано тільки в порядку, передбаченому ст. 65 ЦК. Крім названих норм, які мають пряму дію, ЦК містить ряд норм відсилань. У п. 5 ст. 25 і в п. 2 ст. 65 зазначається, що підстави і
 6. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  майно. Діяльність таких підприємств регулюється § 4 гл. 4 ЦК, а також спеціальним законодавством про державних і муніципальних унітарних підприємствах. Унітарні підприємства поділяються на два види: засновані на праві господарського відання та унітарні підприємства, засновані на праві оперативного управління. Різновидом унітарного підприємства, заснованого на праві господарського
 7. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  майна є одним з центральних інститутів комерційного права. Загальносуспільне розуміння майнових прав передбачає їх розподіл на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же - права на вчинення певних дій або права на пред'явлення до контрагента вимог про скоєння ним
 8. § 2. Правовий режим речей
  майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за спеціальним дозволом. Таким чином, обмеження
 9. § 3. Правовий режим грошей
  майна. ГК відносить гроші як об'єкти цивільних правовідносин до кола речей поряд із цінними паперами. Безперечно, що в повсякденному поданні гроші - це речі, хоча і своєрідні. Історичний розвиток грошей також показує нам, що вони - лише специфічні речі, виділилися поступово з маси інших речей в силу поєднання низки зручних для обслуговування економічного обороту
 10. § 4. Правовий режим цінних паперів
  майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу. По-перше, обов'язковою ознакою цінного паперу є її документарну. Поза документа такий папір існувати не може. Встановлена Цивільним кодексом можливість існування цінних паперів у
© 2014-2022  yport.inf.ua