Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Майно як об'єкт цивільних правовідносин


Основна частина цивільних правовідносин носить майновий характер, маючи об'єктом те чи інше майно. У строгому сенсі слова майно являє собою сукупність належать суб'єкту цивільного права речей, майнових прав та обов'язків.
Належні особі речі і майнові права (наприклад, право отримання оголошеного дивіденду по приналежних йому акцій або право вимагати повернення даних борг іншій особі грошей) складають актив його майна (іноді званий також готівковим майном), а обов'язки (борги) складають пасив цього майна (1).
---
(1) Слід мати на увазі, що бухгалтерські поняття активу і пасиву не збігаються повністю з аналогічними цивільно-правовими поняттями. Так, в пасив в бухгалтерському сенсі включаються позикові кошти, які з позицій цивільного права стають об'єктом власності позичальника (п. 1 ст. 807 ЦК), тобто його активом, і в цій якості можуть стати об'єктом стягнення його кредиторів (а в пасив майна включається борг перед позикодавцем, тобто обов'язок повернення грошей).
Склад і вартість (обсяг) належить суб'єкту цивільного права майна важливі перш за все тому, що його активом (готівковим майном) прямо або побічно визначаються межі можливої відповідальності цього суб'єкта за боргами перед іншими учасниками цивільних правовідносин, а тим самим і реальні можливості його участі в цивільному (майновому) обороті, бо тут мало хто захоче мати справу з майново неспроможним суб'єктом. Тому у кожного учасника цивільного обороту неодмінно є якесь майно, причому одне (єдине) (1). Інша річ, що наявне майно конкретної особи може бути як досить значним, так і мізерно малим або обтяженим великою кількістю боргів, тому його контрагенти в обороті або засвідчуються в наявності певного майна, або несуть ризик неможливості задоволення своїх потенційних вимог.
---
(1) Російське цивільне право знало одне виключення з цього правила - установи відповідно до п. 2 ст. 298 ГК могли мати два види майна з різним правовим режимом і навіть з різним пасивом (боргами), причому не будучи власниками ні того, ні іншого. З прийняттям Бюджетного кодексу ця можливість для державних і муніципальних установ виключена, бо всі доходи бюджетної установи тепер зараховуються на його єдиний рахунок в органах казначейства та враховуються у загальній (єдиної) кошторисі (п. 2 ст. 42, п. 3 ст. 161, п. 4 ст. 254 БК).
Вже з цього видно, що під майном в одних випадках розуміється сукупність належать особі речей, а також майнових прав і обов'язків, а в інших - тільки наявне майно, тобто актив майна у вигляді речей та майнових прав. Іноді і закон, і що склалося слововживання надають поняттю майна ще більш вузьке значення. У його склад при цьому включаються тільки речі, що належать конкретній особі (коли, наприклад, йдеться про витребування майна з чужого незаконного володіння). Отже, поняття майна в цивільному праві багатозначне. Тому необхідно щоразу шляхом тлумачення усвідомлювати значення цього терміна в конкретній правовій нормі.
Майно особи може бути єдиним об'єктом цивільних правовідносин, наприклад при переході майна громадянина як його спадщини в порядку спадкового спадкоємства або при переході майна реорганізованих юридичної особи до його правонаступника. Але об'єктом цивільних прав можуть бути й окремі частини майна, в тому числі належать особі зобов'язальні права вимоги або користування. Зобов'язальні права переходять до інших осіб за допомогою висновку спеціальної угоди цесії - поступки прав. Особливим об'єктом цивільних прав можуть бути і корпоративні права, що переходять від одних осіб до інших шляхом передачі акцій або часток (паїв), а також деякі види виключних прав. Таким чином, самостійними об'єктами майнового обороту можуть бути і окремі майнові права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Майно як об'єкт цивільних правовідносин "
 1. 4. Майно як об'єкт цивільних правовідносин
  Основна частина цивільних правовідносин носить майновий характер, маючи об'єктом те чи інше майно. У строгому сенсі слова майно являє собою сукупність належать суб'єкту цивільного права речей, майнових прав та обов'язків. Належать особі речі і майнові права (наприклад, право отримання оголошеного дивіденду по приналежних йому акцій або право
 2. И
  Іменні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 423 Імперативне регулювання приватних відносин I, 1, § 1 (2) - с. 4 Імперативні строки III, 17, § 1 (3) - с. 627 Майно як об'єкт цивільних правовідносин II, 11, § 1 (4) - с. 398 - 400 Майнові комплекси - поняття І. до II, 11, § 2 (4) - с. 407 - підприємство як І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 407 - 408 - кондомініум як І. к. II,
 3. 1.3. Теорія єдиного об'єкта нерухомості і її втілення в російському законодавстві
  Єдиний об'єкт нерухомості і являє собою комплексний об'єкт, що складається із земельної ділянки, будівель і споруд, нерозривно з ним пов'язаних . При цьому слово «єдиний» має на увазі єдність, цілісність даних про ці окремих об'єктах нерухомості, яка не дозволить оперувати однією зі складових самостійно, незалежно від інших. Треба відзначити, що єдиний об'єкт нерухомості
 4. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 5. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 6. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів , що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 7. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  Поняття унітарного підприємства. ДК як основної форми ведення господарської діяльності державними підприємствами розглядає унітарне підприємство. Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Діяльність таких підприємств регулюється § 4 гл. 4 ГК , а також спеціальним
 8. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  Майно - необхідна основа практично будь-якої підприємницької діяльності. Тому правовий режим майна є одним з центральних інститутів комерційного права. загальногромадянське розуміння майнових прав передбачає їх розподіл на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же -
 9. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 10. § 3. Правовий режим грошей
  Гроші виконують різні економічні функції в умовах ринку і є найважливішим макроекономічним регулятором. Сглаженість грошової системи - одна з центральних завдань всякого держави і тому правове регулювання у сфері грошового обігу належить до найважливіших розділах економічного законодавства, і в тому числі комерційного права. Гроші як об'єкт правовідносин,
© 2014-2022  yport.inf.ua