Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Жорстоке поводження з тваринами (ст. 245 КК).

Без-посередньо об'єкт - громадська моральність у сфері гу-манного ставлення до тварин, під якими розуміються як домашні, так і дикі, як містяться в неволі, так і перебуваючи-дящіеся у вільних умовах ссавці і птиці.
Об'єктивна сторона злочину полягає в вдосконалення-шении дій, які перебувають у жорстокому поводженні з тваринами-ми. Суть жорстокості виражається в безжальному відношенні:

заподіяння болю тварині, позбавлення води та їжі, зміст його на морозі або спеці, нанесення ран, членоушкодження та інші нелюдські, негуманні способи впливу на нього. Організація собачих, півнячих та інших боїв, проведення науково-дослідних робіт, тренування і дресирування жи-Вотня, пов'язані з їх мукою, також підпадають під дей-ствие даної статті.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є по-слідства у вигляді загибелі або каліцтва тварини. Між діянням і вказаними наслідками має бути встановлена причин-ная зв'язок.
Притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 245 КК віз-можна лише в разі вчинення посягання із застосуванням садистських методів або в присутності малолітніх, тобто осіб віком до 14 років.
Садистські визнаються методи, які являють собою особливо витончені способи знущання над тваринами, а також болісне їх умертвіння або катування з метою по-лучити хворобливе самозадоволення. Мотиви при цьому мо-гут бути різними, крім хуліганських і корисливих.
Якщо діяння скоєно без застосування садистських методів і за відсутності малолітніх, то його кваліфікація за аналізі-руемой статті можлива лише за наявності зазначених у законі мотивів: хуліганських чи корисливих мотивів.
Діяння, що спричинило загибель або каліцтво тваринного, приналеж-жащего фізичній або юридичній особі, без ознак, зазначених у ст. 245 КК, утворює склад злочину, передбаченої ст. 167 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років. Кваліфікуючою ознакою за ч. 2 ст. 245 КК є со-
вершеніе злочину групою осіб, групою осіб за поперед-
тельному змовою або організованою групою (див. ст. 35 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Жорстоке поводження з тваринами (ст. 245 КК). "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
  Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку являють собою передбачені Кримінальним кодексом умисні або необережні суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), які заподіюють істотну шкоду безпечним умов життя суспільства, здоров'ю населення і суспільної створюють реальну загрозу заподіяння такої шкоди. Розділ про злочини проти
 2. 5. Злочини проти громадської моральності
  Злочини проти громадської моральності можна умовно розділити на злочини, пов'язані: 1) з порушенням сексуальних засад суспільства: залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК), організація або утримання притонів для занять проституцією (ст. 241 КК), незаконне розповсюдження порнографічних матеріалів або предметів (ст. 242 КК); 2) з аморальним ставленням до історії і культури
 3. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  Під злочинами проти здоров'я населення та гро-кої моральності слід розуміти передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, які ви-ражаются в порушенні правових норм, що забезпечують без- пасность здоров'я населення і суспільну моральність, і завдають їм істотну шкоду або створюють загрозу її при-підпорядкування. Треба мати на увазі, що кримінальний закон,
 4. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  Поняття речей. Як у гол. 5, об'єктами цивільних прав є матеріальні і духовні блага, з приводу яких суб'єкти цивільного права вступають між собою у правові відносини. Коло цих благ (об'єктів) надзвичайно широкий і різноманітний. Відповідно до ст. 128 ЦК до об'єктів цивільних прав належать речі, включаючи гроші та цінні папери; інше майно, в тому числі
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 7. 5. Інші види речей
  Речі поділяються також на визначені індивідуальними ознаками і визначені родовими ознаками (індивідуально-визначені і родові речі). Індивідуально визначені речі відрізняються конкретними, тільки їм притаманними характеристиками (наприклад, будинок N 22 по вулиці Садовій; автомобіль такої-то марки під конкретним номером і т.п.). Речі, визначені родовими ознаками, характеризуються числом,
 8. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 9. § 1. Основні положення
  (принципи охорони і використання тваринного світу; запобігання захворювань і загибелі; види і способи користування тваринним світом) Невід'ємним елементом природного середовища та об'єктом охорони є тваринний світ - сукупність живих організмів всіх видів диких тварин, постійно або тимчасово населяють територію Росії і перебувають у стані природної волі, а також відносяться до
 10. § 3. Цивільно-правові початку користування тваринним світом
  (цивільно-правові та інші способи регулювання; гуманне ставлення до тварин) Законодавством Російської Федерації про охорону і використання тваринного світу регулюються відносини в галузі охорони та використання диких тварин, що мешкають у стані природної волі на суші, у воді, атмосфері і грунті, постійно чи тимчасово населяють територію країни або відносяться до природних
© 2014-2022  yport.inf.ua