Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право. Том 1. Загальна частина, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Колізійні норми

Проблема нормативного складу в МПП також одна з дискусійних на даному етапі. Як випливає з самого поняття міжнародного приватного права, поділ його норм на колізійні та матеріально-правові є для нього вихідним. Проте цього рахунок погляди далеко не всіх теоретиків, що займалися МПП взагалі і спеціально питанням його нормативного складу зокрема, збігаються. У середині 50-х рр.. XX століття в країнах Східної Європи (тодішній НДР, Угорщини, Болгарії, за участю також і авторів з СРСР) активно дебатувалася проблема входження до складу норм МПП положень матеріально-правового характеру, одноманітно регулюють відповідні суспільні відносини, тобто уніфікованих міжнародними договорами, - як, наприклад, норми однакових законів, які є додатками до вексельної або чекової конвенціям 1930 і 1931 рр.. та ін До цього часу вважалося, що міжнародне приватне право складається виключно з колізійних норм, будь то національні або створені міжнародними двосторонніми або багатосторонніми угодами. Ні спору, з моменту зародження міжнародного приватного права і по теперішній час основним елементом в його нормативному складі виступають колізійні норми. Починаючи з суджень магістра Алдріка, від глоси Аккурсия (1228), тобто рішення сакраментального питання про те, чи можна застосовувати право Модени для громадянина Болоньї, якщо він судиться в Модені, до наших днів практично повсюдно колізійні норми визначають поняття і основний зміст МПП. Залежно від способу створення колізійні норми поділяються на дві основні категорії: національні, тобто створені в рамках національного права окремою державою самостійно, і такі, розроблені в процесі міжнародного співробітництва двох або більше держав допомогою двостороннього або багатостороннього договору. Останні прийнято іменувати уніфікованими, або міжнародними колізійними нормами (тобто створеними міжнародно-правовим шляхом). Як було підкреслено раніше, колізійні норми, будучи суттю і специфікою міжнародного приватного права, з закономерньм одностайністю розглядаються дослідниками як невід'ємний елемент його нормативного масиву. Мабуть, це один з небагатьох питань МПП, який не має розбіжностей у думках вітчизняних і зарубіжних авторів. Найбільш повно і концентровано колізійні норми представлені в спеціальних актах, кодифікує міжнародне приватне право в тих країнах, в яких така кодифікація проведена (наприклад, в Австрії, Угорщині, Венесуелі, Грузії, Італії, Ліхтенштейні, Польщі, Румунії, Тунісі, Туреччині, ФРН , Чехії, Швейцарії, Югославії, Японії, і т.д.). Однак колізійні норми можуть міститися і в галузевих актах цивільного чи торгового права або в нормативних документах підзаконного характеру. Зокрема, вони включені в Цивільні кодекси Франції, Бельгії, канадської провінції Квебек (Кодекс Наполеона), Торговий кодекс Португалії 1888 р., Цивільний кодекс Монголії 1994 р. у якості особливого його розділу, Цивільний кодекс СРВ 1995 р., Цивільний кодекс Куби 1987 м., Цивільний кодекс Білорусії 1998 р., Цивільний кодекс Казахстану 1999 р., Цивільний кодекс Киргизії 1998 р., а також Загальні положення цивільного права 1986 р., Закон про договори 1999 Китаю, Закон про регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1991 Україна та ін Аналогічне положення має місце і в Росії, в якій норми МПП сконцентровані переважно в розд. VII Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р., нині - в розд. VI «Міжнародне приватне право» третьої частини ГК, так само як в різних актах інших галузей - КТМ 1999 р. (глава XXVI), Повітряному кодексі 1997 р., Законі про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності 1995 р., Федеральному законі «Про іноземні інвестиції в Російської Федерації »від 9 липня 1999 р. і т.д. Як видно, матеріал коллизионно-правового регулювання, представленого в наведених нормативних актах настільки широкого списку держав, що істотно відрізняються один від одного за соціально-економічними характеристиками, історичним традиціям і правовій культурі, важко проаналізувати всебічно. Проте перш за все слід розкрити деякі загальні риси і закономірні тенденції розвитку колізійного права на сучасному етапі. Ще Л.А. Лунц писав з цього приводу, що «вивчення колізійного права даної країни у відриві від колізійного права інших країн неможливо. Плідним може бути лише вивчення колізійних норм різних країн у сукупності »51. Незважаючи на те, що, скажімо, багато держав Заходу, з одного боку, і ряд східноєвропейських країн, з іншого боку, знаходяться всередині кожної з груп практично на однакових щаблях суспільно-економічного розвитку, їх колізійні норми в певних моментах не збігаються. Прояви подібних розбіжностей можуть бути самими різними: в одних випадках законодавства декількох держав можуть використовувати різні колізійні прив'язки (формули прикріплення) для регулювання аналогічних суспільних відносин або окремих їх елементів; в інших - при використанні однакових колізійних принципів можуть застосовуватися нетотожні юридичні поняття. При існуванні ж східних юридичних термінів і понять може мати місце різне їх тлумачення, а саме в тому дусі загальних принципів права, які властиві праву і практиці даної конкретної країни. Наприклад, для зовнішньоекономічних угод в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р., Цивільному Кодексі Монголії, законі Угорщини про МПП 1979 використовується колізійна прив'язка до права країни продавця, а з Цивільного Кодексу СРВ 1995 основним принципом виступає закон місця скоєння договору в питаннях форми і місця його виконання стосовно до суті - прав і обов'язків сторін (ст. 834). У той же час в ряду колізійних норм, що містяться у внутрішньодержавному праві багатьох держав, знаходяться такі положення, які мають високий ступінь спільності для відповідних національно-правових систем. До подібних Правоположенія, безперечно, належать норми, що дозволяють визначити зобов'язальний статут, який підлягає застосуванню як «власне право договору». Оцінюючи національне законодавство сусідніх з Російською Федерацією країн, що мають повну або часткову кодифікацію МПП, економічне співробітництво з якими традиційно розвивалося інтенсивно і плідно, через призму системи колізійних норм, що застосовуються для регулювання відносин між їх національними суб'єктами, в порядку загального підходу можна сформулювати якийсь важливий критерій . Він полягає в наявності або відсутності сукупності колізійних принципів, закріплених в колізійних нормах. З цієї точки зору держави розбиваються на дві основні групи: по-перше, ті, в яких діє загальна колізійна норма, що дозволяє визначити застосовне до договору право 51 Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. М., 1970. С. 169. (Болгарія, минулого Монголія, Румунія, а також у свій час і СРСР), по-друге, такі, які використовують ряд спеціальних колізійних норм, точніше, прив'язок, що сприяють відшукання зобов'язального статуту. Відмінності між двома категоріями законодавчих підходів будуються, по суті, на протиставленні прикріплення до територіального закону і закону, в максимальному ступені враховує істота і особливості регульованого відношення. У рамках другого підходу Куба, Угорщина, Польща, Чехія, Росія, нині Монголія, Україна та ін мають деталізований перелік спеціальних колізійних норм (формул прикріплення), що сприяють більш якісному встановлення «права договору» залежно від його виду. Йдеться також про ставлення різних правопорядков до принципу «автономії волі сторін» - lex pro voluntate. Нічим не обмежена воля сторін, якщо це передбачається національним правом, дозволяє їм обрати будь-якої «нейтральний» правопорядок, що сприяє усуненню з взаємних відносин нерідко виникають підчас звинувачень у прихильності «своєму» національного права і запереченні права партнера, скористатися таким іноземним законодавством, яке, можливо, найбільш розроблено у відповідній області.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Колізійні норми "
 1. § 3. Муніципальні норми
  колізійні норми, а також зобов'язують, які забороняють і управомочивающие норми. Дефінітивного норми вводять визначення базових для муніципального права термінів. Так, ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. вводить легальні визначення муніципального освіти, питань місцевого значення, органів місцевого самоврядування, муніципального правового акта, інших інститутів місцевого самоврядування.
 2. 1.1. Предмет і система міжнародного приватного права
  колізійні та матеріально-правові. Колізійні норми становлять історичну основу МПП. Їх призначення полягає не в безпосередньому регулюванні тих чи інших суспільних відносин, а у визначенні права тієї держави, яка має бути застосовне в даному конкретному випадку. За своєю природою колізійні норми є правилами поведінки відсильний характеру. Сукупність
 3. 1.2. Колізійні та матеріально-правові методи регулювання в міжнародному приватному праві
  колізійного і матеріально-правового способів регулювання, кожному з яких властиві свої переваги і недоліки. Колізійні спосіб регулювання. Йому міжнародне приватне право фактично зобов'язана своїм народженням і подальшим розвитком. Проблема вибору належного джерела регулювання вирішується в даному випадку за допомогою використання спеціальних колізійних норм, що формулюють
 4. 2.2. Внутрішнє законодавство держав
  колізійні норми міжнародного приватного права. Найважливішими серед них є Цивільний Кодекс РФ (частини якого відповідно були прийняті в 1994, 1996 і 2001 р.) Значна кількість колізійних норм міститься також в Сімейному кодексі РФ від 29 грудня 1995 р.; в розділі VII «Застосування сімейного законодавства" | сімейним відносинам за участю іноземних громадян та осіб без
 5. 2.3. Міжнародні договори
  колізійних та матеріально-правових норм МПП на міжнародному рівні. Тому, швидше за все, в осяжному майбутньому нормотворчий процес у цій галузі буде розвиватися за вже апробованого шляху уніфікації правових приписів в окремих досить вузьких сферах міжнародного приватного права. В одну з таких областей традиційно входять питання правового регулювання зовнішньоторговельної
 6. Тема 3 КОЛІЗІЙНІ НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВО
  Тема 3 КОЛІЗІЙНІ НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ
 7. 3.1. Поняття і види колізійних норм
  колізійної проблеми. У МПП «конкуренція» правових систем, одночасно претендують на регулювання одних і тих же суспільних відносин, усувається головним чином за допомогою колізійних норм. Під ними в міжнародному приватному праві зазвичай розуміються правила поведінки, що встановлюють, право якої держави має бути застосоване до даного конкретного правовідносин. Ці норми, таким
 8. 3.2. Основні типи колізійних прив'язок
  колізійних прив'язок. При безлічі способів вибору застосовного права, що визначаються колізійними нормами різних держав, кожен з них є тим не менше лише однією з варіацій обмеженого числа загальних колізійних формул, які склалися в процесі багатовікового розвитку колізійного права і взаємних впливів. Ці гранично узагальнені і концентровані правила (формули)
 9. 3.3. Застосування колізійних норм
  колізійної прив'язки тільки регулятивні положення іноземного законодавства або ж все це законодавство в цілому, включаючи і його власні колізійні норми. Якщо вірно останнє, то існує велика ступінь ймовірності виникнення ситуації, яка отримала в доктрині на іменування зворотне відсилання (renvoi) або, в деяких випадках, відсилання до третього закону (transmission).
 10. 8.1. Поняття та особливості зовнішньоекономічних угод
  колізійної норми, яку суд чи інший орган, який розглядає спір, визнає прийнятною в даному конкретному випадку. Подібні колізійні норми можуть міститися як в національному законодавстві, так і в міжнародних договорах різного рівня. Порядок вирішення спорів. Ще однією важливою особливістю зовнішньоекономічних угод є необхідність визначення при їх укладанні способу
© 2014-2022  yport.inf.ua