Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 7

22. Витрати, понесені організаціями та громадянами у зв'язку з виконанням коментованого Федерального закону, відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.
Правила компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу" затверджено постановою Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704 (з наступними змінами).
Компенсації підлягають витрати організацій і громадян, пов'язані:
1) з підготовкою громадян з основ військової служби в навчальних пунктах організацій (крім федеральних установ);
2) з проїздом громадян, що беруть участь у заходах щодо забезпечення виконання військового обов'язку, у тому числі в роботі (заняттях з підготовки до роботи) у складі апарату посилення військових комісаріатів або при надходженні на військову службу за контрактом (за винятком осіб , зазначених у подп. 3 цього пункту), до місця проведення зазначених заходів і назад, з наймом (піднайм) житла, виплатою відрядних (добових), а для працюючих громадян, учнів, а також громадян, які перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення, - з виплатою середнього заробітку (стипендії, допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (навчання, обліку в державній установі служби зайнятості населення);
3) з виплатою середнього заробітку (з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці) лікарям-фахівцям і середньому медичному персоналу, відшкодуванням витрат за їх проїзду в іншу місцевість і назад, наймом (піднайму) житла, а також на відрядження (добових) витрат у разі участі зазначених осіб у проведенні наступних заходів:
- медичний огляд громадян у зв'язку з військовим урахуванням, призовом на військову службу, надходженням у воєнний освітній заклад професійної освіти, надходженням на військову службу за контрактом, призовом на військові збори;
- медичний огляд громадян, які не перебувають в запасі, призваних на військову службу, перед їх направленням до місця проходження військової служби;
- контрольний медичний огляд громадян, які отримали звільнення від призову на військову службу за станом здоров'я, та громадян, які заявили про незгоду з висновком про їх придатності до військової служби за результатами медичного огляду;
4) з підготовкою громадян з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин в освітніх установах громадських об'єднань у напрямку військового комісаріату;
5) з проїздом громадян до місця виконання військового обов'язку від місця проживання (роботи, навчання) і назад, наймом (піднайм) житла (за винятком часу проходження військових зборів), виплатою відрядних (добових), у тому числі при доставці (проїзді) громадян від військового комісаріату (пункту збору) до місця проведення навчальних зборів і назад, а для працюючих громадян, учнів, а також громадян, які перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення, - з виплатою середнього заробітку (стипендії, допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (навчання, обліку в державній установі служби зайнятості населення), у разі:
- підготовки з основ військової служби в навчальних пунктах організацій та за військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин у напрямку військового комісаріату;
- проходження медичного огляду, медичного обстеження або лікування для вирішення питань про військовому обліку, про обов'язкову підготовці до військової служби, про призов або добровільному вступі на військову службу, про призов на військові збори;
- проходження військових зборів;
- виклику військовим комісаріатом для вирішення питань, пов'язаних з військовим урахуванням, обов'язкової підготовкою до військової служби, призовом або добровільним вступом на військову службу, призовом на військові збори та проходженням військових зборів;
6) з провозом транспортними організаціями по військових перевізних документів громадян, призваних на військову службу, до місця проходження військової служби (військових зборів).
Компенсація перерахованих витрат здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, передбачених на ці цілі Міністерству оборони Російської Федерації.
Виплата компенсації здійснюється щодо:
- витрат, зазначених у подп. 1-3 і 5 цього пункту - шляхом перерахування на рахунки одержувачів компенсації коштів у межах лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування витрат за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федерації, врахованих на особовому рахунку отримувача коштів федерального бюджету, відкритому в територіальному органі Федерального казначейства відповідному військовому комісаріату ;
- витрат, зазначених у подп. 4 та 6 цього пункту - шляхом перерахування на рахунки одержувачів компенсації (освітніх установ громадських об'єднань і транспортних організацій) на підставі їхніх рахунків коштів у межах лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування витрат за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федерації, врахованих на особовому рахунку отримувача коштів федерального бюджету, відкритому в територіальному органі Федерального казначейства федеральному бюджетній установі, що знаходиться у веденні Міністерства оборони Російської Федерації.
Виплата компенсації відповідно до подп. 1-3 і 5 цього пункту здійснюється на підставі поданих одержувачами компенсації відомостей про розмір фактичних витрат (з зазначенням банківських реквізитів рахунків для перерахування компенсації). Для підтвердження зазначених витрат громадяни представляють оригінали відповідних документів, організації - завірені в установленому порядку копії таких документів.
Організація представляє зазначені відомості на офіційному бланку, при цьому документ скріплюється підписом керівника (заступника керівника) та основною печаткою організації.
Громадяни подають зазначені відомості шляхом подання заяви на ім'я військового комісара відповідного військового комісаріату (див. також коментар до ст. 5 і статтями розд. VIII).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 7 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua