Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

10. Громадяни чоловічої статі, які досягли віку 16 років, які працюють в організаціях і не пройшли підготовку з основ військової служби в освітніх установах, зазначених у п. 1 коментарів статті, залучаються до занять з основ військової служби в навчальних пунктах, що створюються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації.
Даний порядок встановлений Положенням про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 31 грудня 1999 р. N 1441, та виданої в його розвиток Інструкцією про організацію навчання громадян Російської Федерації початковим знанням в галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства освіти Російської Федерації від 3 травня 2001 р. N 203/1936.
Навчальні пункти створюються за рішенням глави органу місцевого самоврядування на базі однієї організації, налічує не менше 20 громадян, які підлягають призову на військову службу і не пройшли підготовку з основ військової служби, або декількох організацій (об'єднані районні або міські навчальні пункти). Відповідальність за організацію навчальних пунктів покладається на керівників організацій, на базі яких вони створюються.
Навчальні пункти створюються за рішенням глави органу місцевого самоврядування. Відповідальність за організацію діяльності навчальних пунктів покладається на керівників організацій, на базі яких вони створюються.
У проекті постанови (рішення) глави органу місцевого самоврядування про створення навчального пункту відображаються наступні питання:
- порядок створення навчального пункту, час початку і закінчення навчання громадян, порядок проведення занять, посадові особи навчального пункту;
- порядок фінансування навчального пункту;
- час, місце і порядок проведення навчальних зборів;
- порядок здійснення контролю за ходом навчального процесу та відвідуванням занять;
- склад, завдання комісії для прийому заліків та інші питання.
Розробка проекту постанови (рішення) глави органу місцевого самоврядування про створення навчального пункту та організації в ньому навчального процесу покладається на військового комісара району за погодженням з керівником організації, на базі якої планується розгорнути навчальний пункт.
11. Створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази обов'язкової підготовки громадян чоловічої статі, які досягли віку 16 років, які працюють в організаціях і не пройшли підготовку з основ військової служби в освітніх установах, зазначених у п. 1 коментарів статті, забезпечується організаціями, при яких створені навчальні пункти.
Навчальний пункт повинен мати спеціальний обладнаний кабінет для організації та проведення занять з основ військової служби, оснащений наочними посібниками та стендами відповідно до програми навчання.
Відповідно до Правил компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704 , компенсації підлягають витрати організацій, пов'язані з підготовкою громадян з основ військової служби в навчальних пунктах організацій (крім федеральних установ). Виплата здійснюється шляхом перерахування на рахунки одержувачів компенсації коштів у межах лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування витрат за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федерації, врахованих на особовому рахунку отримувача коштів федерального бюджету, відкритому в територіальному органі Федерального казначейства відповідному військовому комісаріату.
12. Напрямок громадян в навчальні пункти (об'єднані навчальні пункти) для навчання початковим знанням у галузі оборони та підготовки з основ військової служби, комплектування навчальних груп та контроль за проходженням підготовки здійснюють військові комісаріати районів.
Виявлення громадян, які підлягають навчанню, здійснюється військовим комісаріатом району при первісній постановці громадян на військовий облік. На цих громадян складається іменний список. Список громадян, які направляються для навчання в навчальні пункти, оформляється наказом військового комісара району. Як позитивний приклад даної діяльності можна навести постанову мера міста Благовєщенська "Про навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовці з основ військової служби та організації військових зборів" від 11 листопада 2003 р. N 3591. Відповідно до цього документа військовому комісару міста Благовєщенська наказано організувати виявлення громадян, які не отримали початкових знань у галузі оборони і не пройшли підготовку з основ військової служби в освітніх установах, і направляти їх для навчання в РОСТО та навчальні пункти.
13. Для проведення занять у навчальному пункті створюються навчальні групи. Навчальні групи комплектуються громадянами з урахуванням строків їх призову на військову службу. Кількість громадян у навчальній групі (залежно від загальної чисельності в навчальному пункті) встановлюється від 20 до 30 осіб.
Для забезпечення навчання громадян у навчальному пункті видається наказ керівника організації про організацію і порядок проведення занять, розробляються навчальний план на весь період навчання та розклад занять на місяць. До наказу додається список громадян, спрямованих для навчання.
Заняття у навчальних пунктах проводяться 2-3 рази на тиждень тривалістю 2-3 години. Навчання громадян у навчальних пунктах здійснюється у відповідності з обов'язковим мінімумом змісту, вимогами до рівня їх підготовки і зразкової навчальною програмою навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби.
Керівництво організацією підготовки громадян з основ військової служби в навчальному пункті покладається на нештатних начальника навчального пункту та його заступника з виховної роботи, а безпосередня організація і проведення занять з громадянами - на нештатного інструктора-викладача. Вони призначаються на посади керівником організації, на базі якої створюється навчальний пункт, в тому числі і об'єднаний, за погодженням з органом місцевого самоврядування та військовим комісаріатом району з числа перебувають в запасі офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, що працюють в організації.
По закінченні навчання проводяться заліки. Для прийому заліків створюється комісія у складі представника органу місцевого самоврядування (голова комісії), представників військового комісаріату району, відповідальних за підготовку громадян до військової служби, та територіальних органів, що здійснюють управління цивільною обороною.
14. Результати навчання основам військової служби відображаються у відповідних довідках про проходження підготовки, які вручаються громадянам. Списки громадян, які пройшли підготовку в навчальних пунктах, з результатами здачі заліків з основ військової служби направляються у військові комісаріати за місцем військового обліку громадян. Співробітники військових комісаріатів роблять відповідні записи в облікових картах призовників та посвідченнях громадян, які підлягають призову на військову службу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua