Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА


Мішин А.А. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. 10-е вид., Перераб. і додатк. М.: Юридична Дім "Юстіцінформ", 2003.
Мішин А.А. Центральні органи влади буржуазних держав. М.: МГУ, 1972.
Мішин А.А. Державне право США. М.: Наука, 1976.
Мішин А.А. Принцип поділу влади в конституційному механізмі США. М.: Наука, 1984.
Мішин А.А. Буржуазна демократія і сучасна ідеологічна боротьба. М.: Знание, 1972.
Мішин А.А., Власіхін В.А. Конституція США: Політико-правовий коментар. М.: Междунар. відносини, 1986.
Мішин А.А., Власіхін В.А. Двісті років конституціоналізму США (англійською мовою). М.: Прогресс, 1987.
Іллінський І.П., Мішин А.О., Ентін Л.М. Політична система сучасного капіталізму. М.: Междунар. відносини, 1983.
Мішин А.А., Баренбойм П.Д. Адвокатура Нью-Йорка і правляча еліта США / / Укр. Моск. ун-та: Право. 1985. N 3.
Баренбойм П.Д., Мішин А.О. Взаємовідносини президента і конгресу в бюджетному процесі / / Проблеми американістики. М.: МГУ, 1986. N 4.
Конституція США: Історія і сучасність / За заг. ред. А.А. Мішина і Є.В. Язькова. М.: Юрид. літ., 1988.
Парламенти світу / За ред. А.А. Мішина. М.: Вища. школа, 1991.
***
Автономов А.С., Савицький В.А., Черкасов В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Підручник / За ред. А.С. Автономова. М.: Юриспруденція, 2001.
Арановський К.В. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. М.: Инфра-М, 2000.
Баглай М.В., Туманов В.А. Мала енциклопедія конституційного права. М.: БЕК, 1998.
Баренбойм П.Д., Лафитский В.І., Мау В.А. Конституційна економіка для вузів: Навчальний посібник. М.: Юридичний дім "Юстіцінформ", 2003.
Бондар М.С., Капранова Ю.В. Конституційне вимір рівноправності громадян Російської Федерації. Ростов н / Д: Вид-во Зростання. ун-ту, 2002.
Енгибарян Р.В., Тадевосян Е.В. Конституційне право: Підручник для вузів. Вид. 2-е, перераб. і доп. М.: МАУП, 2002.
Жаккі Ж.-П. Конституційне право і політичні інститути: Навчальний посібник. М.: МАУП, 2002.
Іноземне конституційне право / Под ред. В.В. Маклакова. М.: МАУП, 1996.
Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для вузів / Під ред. М.В. Баглая, Ю.І. Лейбо, Л.М. Ентіна. М.: Инфра-М-Норма, 2000.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Підручник / За ред. А.С. Автономова. М.: Юриспруденція, 2001.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Підручник. Т. 1 - 2. 3-е изд. М.: БЕК, 2000.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Особлива частина: Країни Європи: Підручник. Т. 3. М.: БЕК, 1997.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Підручник: У 4 т. Т. 4. Частина особлива: країни Америки та Азії / Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. М.: Норма, 2001.
Конституційне право: Підручник / Відп. ред. В.В. Лазарєв. М.: МАУП, 1996.
Конституційне право: Словник / За ред. В.В. Маклакова. М.: МАУП, 2001.
Конституційне (державне) право: Енциклопедичний словник / За ред. С.А. Авак 'яна. М.: Инфра-М, 2000.
Рот А., Захаров А., Златкис Б., Міркін Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Основи державного регулювання фінансового ринку. М.: Юридичний дім "Юстіцінформ", 2003.
Порівняльне конституційне право: Навчальний посібник / Відп. ред. В.Є. Чиркин. М.: Міжн. відносини, 2002.
Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М.: Норма, 1996.
Топорнин Б.Н. Європейське право: Підручник. М.: МАУП, 1998.
Чиркин В.Є. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. М.: МАУП, 2003.
Австралійська Республіка: Конституція і законодавчі акти. М.: Програм, 1985.
Федеративна Республіка Німеччина: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1991.
Італія: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1988.
Китайська Народна Республіка: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1984.
Китайська Народна Республіка: Законодавчі акти. М.: Прогресс, 1989.
Конституції держав Європи: У 3 т. / За ред. Л.А. Окунькова. М.: Норма, 2001.
Конституції зарубіжних держав: Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Швейцарія, Європейський союз, Сполучені Штати Америки, Японія, Бразилія: Учеб. посібник. 3-е изд. М.: БЕК, 1997.
Мексиканські Сполучені Штати: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1986.
Нові конституції країн Східної Європи та Азії (1989 - 1992): Збірник конституцій. М.: Юрид. коледж МДУ, 1996.
Сполучені Штати Америки: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1994.
Французька Республіка: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1989.
Швеція: Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1983.
***
Абашидзе А.Х. Захист прав меншин з міжнародного та внутрішнього законодавства. М.: Права людини, 1996.
Авакьян С.А., Арбузкін А.М., Арінін А.Н. Федеральне втручання: концепція та проект федерального закону / / Вісник МГУ. 2000. N 6.
Авраменко С.Л. Нова Конституція Швейцарської Конфедерації (право і сучасність) / / Держава і право. 2001. N 7.
Авторитаризм і демократія в країнах, що розвиваються. М.: Наука, 1996.
Ален Андре. Націоналізм - федералізм. Приклад Бельгії: Основи правової держави / / Серія публікацій Льовенського інституту Центральної та Східної Європи, 1994.
Американські президенти. Ростов н / Д: Фенікс; М.: Зевс, 1997.
Американські федералісти: Гамільтон, Медісон, Джей. Вермонт: Чалідзе Паблікейшнс, 1991.
Апарова Т.В. Суди і судовий процес у Великобританії: Англія, Уельс, Шотландія. М.: ІМПЕ, 1996.
Арбузкін А.М. Досвід розробки конституційно-правової типології держав / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2000. N 4 (33).
Ардан Ф. Франція: Державна система. М.: Юрид. літ., 1994.
Арнольд Р. Європейське конституційне право: деякі міркування про концепцію, що виникла в другій половині двадцятого століття / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2001. N 4 (37).
Барабашев Г.В. Місцеве самоврядування. М.: МГУ, 1996.
Баренбойм П.Д. Як уникнути тортури. Вид. 3-е, перераб. і доп. М.: ЗАО "Юстицинформ", 2004.
Баренбойм П.Д. Про співвідношення конституційного права і конституційної економіки / / Право і економіка. 2002. N 1.
Баренбойм П.Д. Перша конституція світу: Біблійні корені незалежності суду. М.: Білі Альви, 1997.
Баренбойм П.Д. Три тисячі років доктрини поділу влади: Суд Сьютера. Вид. 2-е. М.: РОССПЕН, 2003.
Баренбойм П.Д. Дух Конституції Росії і східне походження "західної" доктрини поділу влади / / Законодавство і економіка. 2004. N 1.
Баренбойм П.Д. Подорож з Москви в Петербург і доля російського конституціоналізму. М.: Юстицинформ, 2006.
Баренбойм П.Д., Гаджієв Г., Лафитский В.І., Мау В. Конституційна економіка: Підручник. М.: Юстицинформ, 2006.
Баренбойм П.Д., Резник Г., Мозолин В. Правова реформа 21 століття і адвокатура. М.: Юстицинформ, 2007.
Барнашов А.М. Теорія поділу влади: Становлення, розвиток, застосування. Томськ: Вид-во Томськ. ун-ту, 1988.
Басу Д.Д. Основи конституційного права Індії. М.: Прогресс, 1986.
Баурінг У. Довгий шлях Великобританії до європейських стандартів прав людини: в авангарді і далеко позаду / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2002. N 1 (38).
Баурінг У. Міжнародні зобов'язання Росії в сфері захисту прав людини: політика і практика / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2001. N 2 (35).
Берг О.В. Деякі питання теорії норми права / / Держава і право. 2003. N 4.
Берк Е. Роздуми про революцію у Франції. М.: Рудоміно, 1993.
Біблія і Конституція. М.: Білі Альви, 1998.
Блок М. Апологія історії. М.: Наука, 1973.
Боботов С.В. Конституційна юстиція: Порівняльний аналіз. М.: ИЧП ЕАВ, 1994.
Боботов С.В. Правосуддя у Франції. М.: ЕАВ, 1994.
Богданова Н.А. До нової концепції викладання конституційного права / / Держава і право. 1994. N 7.
Богданова Н.А. Про значення конституційного права для юридичної освіти і практичної діяльності юриста (вступна лекція) / / Вести Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1995. N 1.
Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М.: МАУП, 2001.
Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М.: Наука, 1987.
Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М.: Наука, 1993.
Бойцова В.В. Служба захисту прав людини і громадянина: Світовий досвід. М.: БЕК, 1996.
Бойцова В.В., Бойцова А.В., Кутафін О.Е. Предмет конституційного права / / Держава і право. 2003. N 1.
Бондар Н.С. Конституційна безпеку особистості, суспільства, держави: постановка проблеми у світлі конституційного правосуддя, забезпечення соціальної справедливості, рівності, прав людини / / Законодавство і економіка. 2004. N 4.
Бюджетний федералізм: Досвід розвинених країн. М.: ИНИОН РАН, 1996.
Бондар Н.С. Громадянин і публічна влада. М., 2004.
Бондар Н.С. Констітуціоналізаціі соціально-економічного розвитку російської державності. М.: Вікор-Медіа, 2006.
Васильєва Т.А. Правовий статус етнічних меншин у країнах Західної Європи / / Держава і право. 1992. N 7.
Васильєва Т.А. Дозвіл правових колізій між Федерацією і суб'єктами Федерації / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2002. N 1 (38).
Васильєва Т.А. Реформи державних інститутів в Італії / / Держава і право. 1993. N 3.
Вейнберг І.П. Народження історії. М.: Наука, 1993.
Верховенство права. М.: Прогресс-Універс, 1992.
Видяпин В.І., Данько Т.П., Серьогін В.П. Формування нової моделі правового навчання економістів / / Законодавство і економіка. 2003. N 6.
Вільдхабер Л. Прецедент в Європейському суді з прав людини / / Держава і право. 2001. N 12.
Воробйов В.П. Вищі органи держави Ізраїль. М: МДІМВ, 2002.
Гаджієв Г.А. Конституційні принципи ринкової економіки (розвиток основ цивільного права в рішеннях Конституційного Суду РФ). М.: МАУП, 2002.
Гаджієв Г.А. Захист основних економічних прав та свобод підприємців за кордоном і в Російській Федерації. М.: Манускрипт, 1995.
Гаджієв Г.А. Об'єктивна природа правових принципів і їх облік в господарському законодавстві / / Законодавство і економіка. 2004. N 5.
Гелбрейт Дж.К. Економічні теорії та цілі суспільства. М.: Прогресс, 1976.
Голландська правова культура / Відп. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М.: Легат, 1998.
Гололобов Д.В. Корпоративний і державний шантаж / / Законодавство і економіка. 2004. N 4.
Гончаров І.В. До питання про поняття конституційної безпеки федеративної держави / / Держава і право. 2003. N 12.
Державне право Німеччини. Т. 1 - 2. М.: ІДП РАН, 1994.
Держава, право та міжнародні відносини в країнах західної демократії. М.: ІДП РАН, 1993.
Грибанова Г.І. Місцеве самоврядування в Західній Європі. СПб.: РГПУ ім. А.І. Герцена, 1998.
Грімо Ж. Організація адміністративної влади у Франції. М.: Інтратек-Р, 1994.
Гриценко Є.В. Місцеве самоврядування в системі публічного управління федеративної держави: значення досвіду ФРН для Росії. Іркутськ: Вид-во ІГЕА, 2001.
Гудошников Л.М., Кокарев К.А. Політична система Тайваню. М., 1997.
Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. М.: Междунар. відносини, 1996.
Демішель А., Демішель Ф., Пікельмаль М. Інститути і влада у Франції. М.: Прогресс, 1977.
Депутат парламенту в зарубіжних державах. М.: Юрид. літ., 1995.
Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Практика та коментарі. М.: Права людини, 1997.
Джинджер Енн Ф. Верховний суд та права людини в США. М.: Юрид. літ., 1981.
Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. Правова система Австралії. М.: Юрид. літ., 1988.
Дмитрієв Ю.А. До питання про визначення предмета галузі конституційного права / / Держава і право. 2002. N 7.
Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн. Правові аспекти. М.: Спарк, 2001.
Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод і додаткові Протоколи. М.: Норма, 1996.
Європейський суд з прав людини. Вибрані рішення. Т. 1, 2. М.: Норма, 2000.
Єгоров С.А. Сучасна наука конституційного права США. М.: Наука, 1987.
  Єгоров С.А. Конституціоналізм в США: Політико-правові аспекти. М.: Наука, 1993.
  Енгибарян Р.В, Тадевосян Е.В. Про деякі дискусійних теоретико-методологічних питаннях курсу конституційного права / / Держава і право. 2001. N 1.
  Єрьомін В.М. Політична система сучасного японського суспільства. М., 1992.
  Єрмаков Д.Н. Формування пероністської концепції соціальної державності та форми її реалізації в аргентинському законодавстві / / Держава і право. 2002. N 8.
  Жалінскій А., Реріхт А. Введення в німецьке право. М.: Спарк, 2001.
  Жидков О.А. Верховний суд США: Право і політика. М.: Наука, 1985.
  Законодавчі акти про громадянство: в 4-х т. М.: Терра, 1993.
  Закордонне законодавство про політичні партії: Зб. нормативних актів. М.: ВУЗ, 1993.
  Зарубіжний федералізм: Організація державної влади в суб'єктах федерації. М.: Комітет Ради Федерації у справах Федерації, федеративного договору та регіональної політики. М.: ИНИОН РАН, 1996.
  Захаров А.В. Проблеми і перспективи розвитку СНД в контексті конституційної економіки / / Законодавство і економіка. 2004. N 3.
  Захаров А.В., Кутафін О.Е. Концепція єдиного правового простору Європи, ЄврАзЕС і СНД / / Право і економіка. 2003. N 3.
  Зорькін В.Д. Тези про правову реформу в Росії / / Законодавство і економіка. 2004. N 2.
  Зорькін В.Д. Росія і Конституція в 21 столітті. Погляд з Іллінки. М.: Норма, 2007.
  Іванець Г.І., Червонюк В.І. Глобалізація, держава, право / / Держава і право. 2003. N 8.
  Іванов В.В. До питання про концепцію територіального утворення / / Держава і право. 2003. N 11.
  Іванова І.К. Палата лордів на рубежі XXI в. / / Держава і право. 2003. N 6.
  Інститути конституційного права іноземних держав. М.: Городець, 2002.
  Інститути самоврядування: Історико-правове дослідження. М.: Наука, 1995.
  Ісаєв М.А. Основи конституційного ладу Норвегії. М.: Муравей, 2001.
  Ісаєв М.А. Основні форми конституційного контролю в країнах Скандинавії / / Держава і право. 2003. N 12.
  Ісаєв І.А. Politica Hermetica: приховані аспекти влади. М.: МАУП, 2002.
  Виконавча влада: Порівняльно-правове дослідження. М.: Від. держави і права ІНІОН РАН, 1995.
  Витоки. Економіка в контексті історії та культури. М.: ГУ ВШЕ, 2004.
  Як управляється Китай / Рук. кільк. Л.М. Гудошников. М.: Ін-т Далекого Сходу, 2001.
  Каламкарян Р.А. Права людини в Росії: декларації, норми і життя (матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 50-річчю Загальної декларації прав людини) / / Держава і право. 2000. N 3.
  Каленський В.Г. Білль про права в конституційній історії США. М.: Юрид. літ., 1983.
  Каленський В.Г. Політична наука в США. М.: Юрид. літ., 1969.
  Канада: Місцеве управління і самоврядування. М.: ИНИОН РАН, 1995.
  Карлейль Т. Французька революція: Історія. М.: Думка, 1991.
  Кашкін С.Ю. Конституція на переломі цивілізацій: Формування глобального конституційного ідеалу / / Держава і право. 1992. N 11.
  Кашкін С.Ю. Основні тенденції та підсумки конституційного розвитку Індійської Республіки. М.: МАУП, 1993.
  Кашкін С.Ю. Політичний режим в сучасному світі: Поняття, сутність, тенденції розвитку. М.: МАУП, 1993.
  Кашкін С.Ю. Проект Конституції Європи та правова реформа в Європейському союзі / / Законодавство і економіка. 2004. N 3.
  Кіров В.Ц. Парадокси державної влади в громадянському суспільстві. М.: Манускрипт, 1992.
  Кнемайер Ф.Л. Організація місцевого самоврядування в Баварії: Основні структури, особливості, недоліки / / Держава і право. 1995. N 4.
  Кніпер Р. Тлумачення, аналогія і розвиток права: проблеми розмежування судової та законодавчої влади / / Держава і право. 2003. N 8.
  Ковальов А.М. Сучасний стан Конституції V Республіки у Франції: Проблеми реформи Конституції / / Держава і право. 1997. N 4.
  Ковлер А.І. Виборчі технології: Російський і зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1995.
  Козлов А.Є. Федералізм в Бельгії і в Росії.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Підручник Є.І. Козлової, О.Є. Кутафина "Конституційне право Росії" включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004 (видання третє, перероблене і доповнене).
  Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії. М.: МАУП, 1995.
  Конгрес США. М.: Междунар. відносини, 1989.
  Конституційно-правовий механізм зовнішньої політики. М.: РОССПЕН, 2004.
  Конституційно-правовий статус Центрального банку Російської Федерації. М.: Юридичний дім "Юстіцінформ", 2000.
  Котелевська І.В. Сучасний парламент / / Держава і право. 1997. N 3.
  Краснов М.А. Росія як напівпрезидентська республіка: проблеми балансу повноважень (досвід порівняльно-правового аналізу) / / Держава і право. 2003. N 10.
  Крашенинникова Н.А. Історія права Сходу. М.: Изд-во Рос. відкр. ун-ту, 1994.
  Крос Р. Прецедент в англійському праві. М.: Юрид. літ., 1985.
  Крутоголов М.А. Конституційна рада Франції. М.: Наука, 1993.
  Крутоголов М.А. Парламент Французької республіки. М.: Наука, 1988.
  Крутоголов М.А. Президент Французької Республіки. М.: Наука, 1980.
  Крилова Н.С. Англійське держава. М.: Наука, 1981.
  Кряжков В.А. Конституційні суди земель Німеччини / / Держава і право. 1995. N 5.
  Лазарєв В.В. Конституційний суд в Австрії / / Держава і право. 1993. N 9.
  ЛАМУР Х., Поль Р. Економіка і право. Heidelberg: R. v. Decker's Verlag, 1996.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія В.І. Лафітского "Воскресіння права. Частина перша. Дні творення (скорочене авторське видання)" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - "Адвокат", 2007, NN 1, 2, 3.
  Лафитский В.І. Воскресіння права. М., 2007.
  Лафитский В.І. Конституційний лад США. М., 2007.
  Лафитский В.І. США: Конституційний лад і роль штатів в структурі американського федералізму. М.: Известия, 1993.
  Лафитский В.І. Основи конституційного ладу США. М.: Норма, 1998.
  Лафитский В.І. Поезія права: сторінки правотворчості від давнини до наших днів. М.: Видавництво пана Тихомирова М.Ю., 2003.
  Лафитский В.І. Коментар до проекту Конституції Європи / / Законодавство і економіка. 2004. N 4.
  Левін І.Д. Сучасна буржуазна наука державного права. М.: Госюриздат, 1967.
  Ледяхов І. Організація і робота Європейського суду з прав людини / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 2.
  Лейкман Е., Ламберт Дж.Д. Дослідження мажоритарної і пропорційної виборчих систем. М.: ІЛ, 1958.
  Лейпхарт А. Демократія в багатоскладних суспільствах: Порівняльне дослідження. М.: Аспект Пресс, 1997.
  Леттер Д. Принцип поділу влади і система стримувань і противаг у Конституції США. Верховенство права. М.: Прогресс-Універс, 1992.
  Лузін В.В. Методи тлумачення Конституції в діяльності Верховного суду США / / Держава і право. 1997. N 10.
  Лукницкий С. Про досвід роботи правових служб парламентів зарубіжних країн / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 5.
  Лисенко В.І. Вибори до представницьких органів в новій Європі: Політологічний досвід і тенденції 80 - 90 рр.. М.: Наука, 1994.
  Люшер Ф. Конституційна захист прав і свобод особистості. М.: Прогресс-Універс, 1993.
  Макаров А.А. Політична влада в Японії: Механізм функціонування на сучасному етапі. М., 1989.
  Макіавеллі Н. Вибрані твори. М.: Худож. літ., 1996.
  Макіавеллі Н. Історія Флоренції. М.: Наука, 1987.
  Макіавеллі в Росії: Сприйняття на межі століть. М.: Рудоміно, 1996.
  Маклаков В.В. Парламенти країн - членів Європейського союзу. М.: ИНИОН РАН, 1994.
  Маклаков В.В. Еволюція конституційних прав і свобод у країнах Західної Європи. М.: ИНИОН АН СРСР - Всесоюзний міжвідомчий центр наук про людину, 1991.
  Маклаков В.В. Виборче право країн - членів Європейських співтовариств. М.: ИНИОН РАН, 1992.
  Маклаков В.В. Референдум в країнах - членах Європейського союзу. М.: ИНИОН РАН, 1997.
  Максими Макіавеллі: Уроки для Росії XXI століття / За ред. П. Баренбойма. М.: Рудоміно, 2001.
  Мау В. Економічна реформа: Крізь призму конституції і політики. М.: Ad Marginem, 1999.
  Мау В.А. Конституційна економіка та історія / / Законодавство і економіка. 2003. N 12.
  Мелкумов А.А. Канадський федералізм: теорія і практика. М.: Економіка, 1998.
  Мень А. Історія релігії. Т. 1 - 2, 4. М.: Слово, 1991, 1992.
  Мень А. Важкий шлях до діалогу. М.: Радуга, 1992.
  Мішина Е.А. Міранда проти штату Аризона / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 3.
  Мішина Е.А. Міссісіпі проти Джонсона / / Відомості Верховної Ради. 1998. N 1.
  Мішина Е.А. Вільям Мербюрі проти Джеймса Медісона / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 3.
  Могунова М.А. Скандинавський парламентаризм. Теорія і практика. М.: РДГУ, 2001.
  Мозолин В.П., Баренбойм П.Д. Неорецепція інститутів корпоративного права і конституційна економіка / / Законодавство і економіка. 2003. N 6.
  Монархи Європи: Долі династій. М.: Терра, 1997.
  Морозова Л.А. Права людини в умовах становлення громадянського суспільства: Міжнародна науково-практична конференція / / Держава і право. 1997. N 10.
  Меннінг Н., Пірісон Н. Реформа державного управління. Міжнародний досвід. М.: Весь світ, 2003.
  Мюллер Р., Райтер Х.Г. Державне фінансове господарство в Німеччині. Heidelberg: R. v. Decker's Verlag, 1996.
  Ніколь Міхельс. Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини (коротка характеристика) / / Держава і право. 2003. N 7.
  Овсепян Ж.І. Судовий конституційний контроль в зарубіжних країнах: Правовий захист конституції. Ростов н / Д: Літера-Д, 1992.
  Осавелюк А.М. Сучасний механізм системи стримувань і противаг в зарубіжних державах / / Держава і право. 1993. N 12.
  Про свободу: Антологія західноєвропейської класичної ліберальної думки. М.: Наука, 1995.
  Остром В. Сенс американського федералізму. М.: Арена, 1993.
  Нариси парламентського права: Зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1993.
  Нариси з історії виборів і виборчого права. М.; Калуга: Фонд "Символ", 1997.
  Нариси конституційної економіки: Статус Банку Росії / Під ред. П. Баренбойма, В. Лафітского. М.: Юридичний дім "Юстіцінформ", 2001.
  Павловська-Данева А. Омбудсмен як особливий вид контролю над органами управління / / Вісник МГУ. 2001. N 3.
  Папая Р.А. Християнські коріння сучасного права. М.: Норма, 2002.
  Переломів Л.С. Конфуцій і доктрина поділу влади: Роздуми при прочитанні книги Петра Баренбойма "3000 років доктрини поділу влади. Суд Сьютера" / / Держава і право. 1997. N 3.
  Полунін Б.Л. Віце-президент США: Конституційний і фактичний статус. М.: Наука, 1988.
  Права людини напередодні XXI століття: Відомства в зарубіжних країнах. М.: Юрид. літ., 1994.
  Права людини і міжнаціональні відносини. М.: ІДП РАН, 1994.
  Уряд, міністерства і відомства в зарубіжних країнах. М.: Юрид. літ., 1994.
  Правова реформа, судова реформа і конституційна економіка. М., 2004.
  Правова система Нідерландів / Відп. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М.: Зерцало, 1998.
  Розділена демократія: Співпраця між президентом і конгресом. М.: Прогресс-Універс, 1994.
  Рахманіна Т.М. Принцип поділу влади в державно-правовій доктрині та конституційному механізмі Франції / / Укр. Моск. ун-та. Право. 1976. N 5.
  Рахманіна Т.М. Теорія поділу влади Монтеск'є та її відображення в першій Конституції Франції (1791) / / Укр. Моск. ун-та. Право. 1976. N 1.
  Регламенти в парламентській практиці. Варшава: Бюро з досліджень і експертними висновками Канцелярії Сейму Республіки Польща, 1995.
  Реформи виборчої системи в Італії та Росії: Досвід і перспективи. М.: ІДП РАН, 1995.
  Реформи місцевого самоврядування в країнах Західної Європи. М.: ИНИОН РАН, 1993.
  Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу: Довідник. М.: Юрид. літ., 1993.
  Романов А.К. Правова система Англії. М.: Справа, 2000.
  Руйе К. Швейцарський федеральний суд і нагляд за конституційністю законів / / Держава і право. 1995. N 12.
  Рижов К. Всі монархи світу. М.: Вече, 1999.
  Савельєв В.А. Капітолій США: Минуле і сьогодення. М.: Думка, 1989.
  Саїдов А.Х. Довідкове правознавство та юридична географія світу. М.: ІДП РАН, 1993.
  Саліков М.С. Порівняльний федералізм США та Росії. Єкатеринбург: УРГЮА - Гуманітарний ун-т, 1998.
  Сапронова М.А. Державний лад і конституції арабських республік. М.: Муравей, 2003.
  Сахаров Н.А. Інститут президентства в сучасному світі. М.: Юрид. літ., 1994.
  Сенаторів А. Політичні партії Японії і парламентська діяльність. М.: Наука, 1995.
  Сенаторів А. Японський досвід самоврядування / / Проблеми Далекого Сходу. 1995. N 4.
  Сучасний німецький конституціоналізм. М.: ІДП РАН, 1994.
  Сучасний федералізм: Порівняльний аналіз. М.: ИНИОН РАН, 1995.
  Порівняльне конституційне право. М.: Манускрипт, 1996.
  Стародубровская І.В., Мау В.А. Великі революції. М.: Вагриус, 2001.
  Степашин С.В. Конституційний аудит. М.: Наука, 2006.
  Столяров І.В. Введення до системної морфології держави / / Держава і право. 2003. N 8.
  Тадевосян Е.В. Про моделювання в теорії федералізму і проблемі асиметричних федерацій / / Держава і право. 1997. N 8.
  Тихомиров Л.А. Монархічна державність. М.: Юрид. літ., 1980; Обліздат - Алир, 1998.
  Тихонов Л.А. Федералізм в країнах Латинської Америки. М.: Наука, 1979.
  Туманов В.А. Конституція - ікона громадянського суспільства / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 5.
  Вілсон Дж. Американське Уряд. М.: Прогресс-Універс, 1990.
  УІТЦ Р. Про відсутність визначеності у тлумаченні конституції / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2002. N 1 (38).
  Уолкер Р. Англійська судова система. М.: Юрид. літ., 1980.
  Федерація в зарубіжних країнах. М.: Юрид. літ., 1993.
  Федоров В.А. Еволюція авторитарних режимів на Сході. М.: Наука, 1992.
  Філіппов С.В. Судова система США. М.: Наука, 1980.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Стаття А.П. Фоков "Судова влада в системі поділу влади" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - "Російський суддя", 2007, N 10.
  Фоков А.П. Судова влада в системі поділу влади (науково-правові, філософські та історичні аспекти) / / Держава і право. 2000. N 10.
  Фрідман Л. Введення в американське право. М.: Прогресс-Універс, 1993.
  Халіпов В. Влада: Основи кратологии. М.: Луч, 1995.
  Харлоф Е. Місцеві органи влади в Європі. М., 1992.
  Харрел М.Е., Андерсон Б. Рівне правосуддя на основі закону: Верховний суд у житті Америки. М.: Манускрипт, 1995.
  Хачім Ф.І. Конституційне право країн Близького Сходу: Іран, Єгипет, Ізраїль, ОАЕ, Ірак. М.: РУДН, 2001.
  Хікі Дж. Навчання юристів в 21 столітті: тенденції в юридичній освіті / / Законодавство і економіка. 2003. N 6.
  Ховерз Д. Конституціоналізм / / Верховенство права. М.: Прогресс-Універс, 1992.
  Центральний апарат державного управління капіталістичних країн / Відп. ред. В.А. Туманов. М.: Наука, 1984.
  Цунео Інако. Сучасне право Японії. М.: Прогресс, 1981.
  Черниловский З.М. Від Маршалла до Уоррена: Нариси історії Верховного суду США. М.: Юрид. літ., 1982.
  Чернишова О.В. Церква і демократія: Досвід Швеції. М.: Наука, 1994.
  Четвернин В.А. Демократичне конституційне держава: Введення в теорію. М.: ІДП РАН, 1993.
  Шаповал В.М. Британська конституція: Політико-правовий аналіз. Київ: Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1991.
  Шіхата І. Правова реформа. М.: Білі Альви, 1998.
  Шишкіна Н.Е. Місцеве управління в зарубіжних країнах: Сутність та сучасні проблеми розвитку. Іркутськ: Іркут. держ. ун-т, 1995.
  Шишкіна Н.Е. Муніципальні банкрутства: Законодавча практика США. Іркутськ: Іркут. держ. ун-т, 1995.
  Штайнбергер Г. Моделі конституційної юрисдикції. Страсбург: Рада Європи, 1994.
  Штатіна М.А. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: Великобританія, США, Франція, країни Латинської Америки: Учеб. посібник. М.: РУДН, 1994.
  Шумілов В.М. Введення в правову систему ФРН. М.-Бремен: Дека, 2000.
  Ебзеев Б.С. Конституція. Демократія. Права людини. М., 1992.
  Елерс Д. Місцеве самоврядування в Німеччині / / Держава і право. 2002. N 3.
  Ентін Л.М. Поділ влади: Досвід сучасних держав. М.: Юрид. літ., 1995.
  Ердманн К., Шефер В., Мундхенке Е. Організаційна структура уряду і структура управління. Heidelberg: R. v. Decker's Verlag, 1996.
  Юдін Ю.О. Політичні партії і право в сучасній державі. М.: Формум-Инфра-М, 1998.
  Юдін Ю.О., Шульженко Ю.Л. Конституційне правосуддя в федеративній державі (порівняльно-правове дослідження). М.: ІГПРАН, 2000.
  Яновський К.Е. Порядок фінансування судової системи як гарантія незалежності суду / / Законодавство і економіка. 2004. N 2.
  Ярославцев В. Моральні основи правосуддя. М.: Юстицинформ, 2007.
  Додаток
  Прийнята
  Генеральною Асамблеєю
  Організації Об'єднаних Націй
  10 грудня 1948
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЛІТЕРАТУРА"
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
    література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
    літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
    література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
    літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
    літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
    література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
    література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
    література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua