Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Боботов СВ. Конституційна юстиція. М., 1994.
2. Боботов СВ., Жигачев І.Ю. Введення в правову систему США. М., 1997.
3. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987.
4. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993.
5. Гольдман Р., Лентовський Е., Франковськи С. Верховний суд США. Права і свободи громадян. Варшава, б.г.
6. Гуценко К.Ф. Кримінальна юстиція США. М., 1979.
7. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасно-сти. М., 1996.
8. Однаковий торговий кодекс США / Пер. з англ. М., 1969.
9. Жидков О.А. Верховний суд США: право і політика. М., 1985.
10. Жидков О.А. Вступна стаття / / Сполучені Штати Америки: Конституція і законодавчі акти. М., 1993.
П. Кармед Д. Американські суди: система і персонал. М., 1972.
12. Крос Р. Прецедент в англійському праві. М., 1985.
13. Мішин А.О., Власіхін В.А. Конституція США: Політико-правовий ком-ментарій. М., 1985.
14. Никеров Г.І. Адміністративне право Сполучених Штатів Америки / / Адміністративне право зарубіжних країн. М., 1996.
15. Никифорова М.А. Судовий прецедент у конституційному праві! США: Автореф. дісс ... канд. юрид. наук. М., 1978.
16. Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу: Довідник. М., 1993.
17. Решетнікова І.В. Доказательственное право Англії та США. М., 1997.
18. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія ми-ра. М., 1993.
19. Сполучені Штати Америки: Конституція і законодавчі акти. М., 1993.
20. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М., 1996.
21. Фрідмен Л. Введення в американське право. М., 1993.
22. Цвайгерт К., Кетц Х. Вступ в порівняльне правознавство в сфері приватного права. М., 1998. Т. 1.
23. Aumann F. The changing American Legal System. N.Y., 1969.
24. Coor Ch. The American Codification Movement. Westport, 1981.
25. Coughlin G.G. Your Introduction to Law. N.Y., 1983.
26. David R., Blanc-Jouvan X. Le droit anglais. P., 1995.
27. David R., Jauffret-Spinosi З Les grands systemes de droits contemporains. P., 1992.
28. Day J.M. The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws / / Un-ivesity of Florida Law Review. 1955. No 8.
29. Farnsworth E.A. Le droit commercial aux Etats - Unis / / Rev. intern, droit compare. 1962. No 2.
30. Farnsworth E.A. An Introduction to the Legal System of the United States. N.Y., 1975.
31. Fromont M. Grands systemes de droits Strangers. P., 1994.
32. Fundamentals of American Law. N.Y., 1996.
33. Gilmor G. The Ages of American Law. L., 1977.
34. Goodrich H. Restatement and Codification / / Field Centenary Essays. 1949.
35. Herman S. Historique et destinee de la codification americaine / / Rev. intern, droit compare. 1995. No 3.
36. Horwitz M.Y. The Transformation of American Law: 1780-1860. Cam bridge, 1977.
37. James Ph. S. Introduction to English Law. L., 1989.
38. Kahn-Freund A. English Law and American Law. Some Comparative Re flections / / Essays in Jurisprudence in Honor of R. Pound. 1962.
39. Kiralft A. The English Legal Systcmc. L., 1990.
40. Lawrence M. American Law. N.Y.; L., 1984. l
41. Llewellyn K. The Common Law Tradition: Dealing Appeals. N.Y., 1960.
42. Martin P. Golfing. Philosophy of Law. New Jersey; Prentice Hall Inc., 1975.
43. Mermin S. Law and the Legal System / / An Introduction to Legal Systems. L, 1968.
44. Nelson W. Americanization of Common Law. N.Y., 1975.
45. Pomorski S. American Common Law and the Principle nullum crimen sine lege. War-wa, 1975.
46. Pound R. The Deviation of American Law from English Law / / Law Quar terly Review. 1951. No 67.
47. Pound R. The Formative Era of American Law. Boston, 1938.
48. Schwartz B. American Legal History. N.Y., 1962.
49. SereniA.P. L'equity negli Stati Uniti / / Studi di diritto comporato. II diritto degli Stati Uniti. Padova, 1958.
50. The Sociology of Law: A Social Structural Perspective / Ed. by William P. Evans. N.Y., 1980.
51. Tune A. Les grands systemes de droit contemporain. P., 1980.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua