Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

5. Сучасні тенденції розвитку американського права

Аналізуючи співвідношення джерел американського права, не можна не звернути увагу на зростання питомої ваги законодавства і нормативних актів органів виконавчої влади. Грунтуючись на цьому факті, деякі вчені - фахівці з американським правом піднімають питання про падіння значення судового прецеденту в механізмі правового регулювання США. З нашої точки зору.
Відбуваються в сучасному праві США процеси значно глибше і не слід давати їм настільки однозначні оцінки.
Той факт, що американські судді у своїх рішеннях все частіше посилаються на закони, а не на судові прецеденти, свідчить не стільки про падіння ролі останніх, скільки про вдосконалення правової системи США в цілому. Постійне ускладнення і розширення кола соціально-економічних і політичних проблем, що раніше не потрапляли в поле зору суддів, змушує їх звертатися до законів, в яких досконаліше врегульовані суспільні відносини. Проте пізніше суди вже можуть посилатися і на закон, і на судовий прецедент або тільки на судовий прецедент. І також, як і колись, закон стає чинним, тільки якщо на нього спираються суди. В іншому випадку його норми будуть мертві.
Таким чином, механізм правового регулювання США, одним з ключових важелів якого є судовий прецедент, за своєю суттю змінюється дуже повільно. І це цілком закономірно, бо він має більш ніж тисячолітню історію і проіснує ще не один рік. А юридичні механізми, які складалися століттями і постійно модернізувалися і удосконалювалися, корінним обра-юм змінити практично неможливо.
Однак трансформація правової системи США йде. Соціальний розвиток на порозі XXI сторіччя ставить перед американським суспільством цілий комплекс важливих проблем, серед яких і необхідність вдосконалення правової системи. Ряд авторів-юристів вважали, що загальне право в цілому і право США зокрема являють собою архаїчне, громіздке, неповоротку і непристосоване до потреб сучасного американського суспільства явище. З нашої точки зору, з такою тезою погодитися не можна.
Дійсно, американське право не відрізняється простотою по своїм нормативним матеріалом, і воно дуже об'ємне. Однак при цьому слід зазначити, що можливості науково-технічного прогресу та комп'ютеризації дозволяють американським юристам орієнтуватися у величезній кількості правових норм і застосовувати їх з не меншою, якщо не більшою оперативністю, ніж юристам інших правових систем.
Отже, правова система США являє собою складне, комплексне, динамічне явище об'єктивної дійсності, яке знаходиться в тісному взаємозв'язку з усіма процесами, притаманними сучасному американ-ському суспільству. Її правильна оцінка і прогноз 1енденцій розвитку перед-вважають глибоке знання як історії цієї країни, в особливості історичної еволюції її Конституції і
конституцій американських штатів, так і всього спектру внутрішніх противоре-чий і юридичних проблем сучасного американського суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Сучасні тенденції розвитку американського права "
 1. Тема 14. Правова система США
  тенденції розвитку американського
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  сучасному муніципальному праві - як російському, так і зарубіжному - все виразніше відбивається близькість місцевого самоврядування та державної влади, в доктрині продовжують отримувати підтримку ідеї про місцеве самоврядування як структурі громадянського суспільства , про місцеве співтоваристві як суб'єкті місцевого самоврядування і т.д. ". Даною позиції дотримується, наприклад, Т.М. Говоренкова; на це
 3. § 1. Наука цивільного права
  сучасна теорія права багато в чому створена зусиллями вчених-цивілістів. Основними цілями науки цивільного права є розробка і теоретична систематизація об'єктивних знань про цивільне право, розтин закономірностей цивільно-правового регулювання, а також вироблення на цій основі науково обгрунтованих рекомендацій щодо його вдосконалення. Для досягнення даних цілей
 4. § 1. Основні правові системи сучасності
  сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим, що правова система - складне соціальне багатогранне явище , постійно змінне в ході історичного процесу. Причому не всі її елементи розвиваються однаковими темпами. Більшість вітчизняних юристів вважають, що правова система - широке поняття * (96), що включає в себе безліч
 5. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  сучасна правова система Франції в основних рисах сформувалася в період Великої французької революції 1789-1794 рр.. і в перші пішли за нею десятиліття, особливо в роки правління Наполеона (1799-1814) * (103). Під наглядом, а іноді й за безпосередньої участі Наполеона були підготовлені Цивільний кодекс 1804 р., Торговий кодекс 1807 р., Цивільний процесуальний кодекс
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  сучасну редакцію ст. 552 ЦК, а також ст. 273 ГК з попередньої). В іншій ситуації, коли продавець тепер уже земельної ділянки відчужує його без знаходиться на ньому будівлі, споруди та іншого об'єкта нерухомості, він зберігає за собою право користування відповідною земельною ділянкою (див. скасовану ст. 553 ГК, ср сучасну редакцію ст. 271 ГК з попередньої). * (90) Термінологічна
 7. 1. Основні системи приватного права
  сучасне цивільне право Нідерландів. Не випадково жодна з розвинених західноєвропейських країн, оновлювати своє законодавство в останні десятиліття, не пішла по шляху самостійної кодифікації чи іншого відокремлення торгового права. Цьому сприяла і одностайно отмечавшаяся в теорії загальна тенденція "комерціалізації" цивільного права, тобто його розвиток під впливом більш гнучких
 8. 2. Правоздатність юридичної особи
  сучасним тенденціям розвитку цивільного законодавства, закріпив майже за всіма комерційними організаціями здатність мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких не заборонених законом видів діяльності, тобто загальну правоздатність (абз. 2 п. 1 ст. 49 ЦК). Виняток у цьому відношенні складають унітарні підприємства - несобственники
 9. 3. Правомочності власника
  сучасному етапі. М., 1986. С. 105 - 106. У зарубіжному законодавстві є інші характеристики цього права. Так, згідно з § 903 Німецького цивільного положення власник "може розпоряджатися річчю на свій розсуд і усувати інших від будь-якого впливу на неї"; відповідно до ст. 544 Французького цивільного кодексу власник "користується і розпоряджається речами найбільш
 10. § 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено"
  сучасних вчених-економістів, нобелівський лауреат В.В. Леонтьєв: "Економіка - це шхуна, у вітрила якої дме вітер інтересів, а кермо знаходиться в руках держави". Принцип "не заборонене законом дозволено" з самого початку не вписався, та й не міг вписатися в радянську адміністративно-командну систему, тому або замовчувався, або прямо відкидався як неприйнятний для жорстко
© 2014-2022  yport.inf.ua