Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Особливості сучасного американського права

Американське право пройшло більш ніж 200-річний шлях самостійного розвитку і тому істотно відрізняється від англійського права, хоча і відбулося від нього і належить до тієї ж правової системи. Разом з тим американське право відчувало на собі вплив та інших національних правових систем.
Грунтуючись на детальної розробленості особливостей американського права, ми вкажемо лише на такі його характерні риси.
По-перше, дворівневий правовий розвиток, при якому паралельно й у той же час у взаємодії діють правові се теми федерації і штатів. Своєрідні способи уніфікації прав в масштабі федерації. Федеративний устрій США ставить на порядок денний питання про єдність правової системи країни.
По-друге, чільне положення федеральної Конституції, питома вага якої практично визначається тлумачення} її положень Верховним судом. Наявність Конституції США обмежує свободу дій як законодавчих, так і судових органів в частині внесення змін в організацію правосуддя.
По-третє, реалізація принципу поділу влади доповнює з введенням судового контролю за конституційністю законів При цьому Верховний суд США нагадує скоріше законодавчий ніж правозастосовний орган, особливо коли створювана ним норма поширюється не на справа, що розглядається, а на справи, які можуть виникнути в майбутньому.
По-четверте, збереження пріоритетної ролі судової практики поєднується з інтенсивним розвитком галузевого законодавства. Але його кодифікація на відміну від романо-германського права відбувається скоріше у вигляді консолідації актів і норм. Збірники законів служать різновидами систематизованих збірників діючих актів і Зводу законів.
По-п'яте, спостерігається чимале розходження в юридичній термінології Англії і США.
По-шосте, американський прецедент більш рухливий, ніж англій-ський. Так, Верховний суд США і верховні суди штатів не пов'язані своїми прецедентами. Ні формальних заборон на внесення змін в раніше прийняті рішення або на відмову від прецеденту. При розгляді конкретної справи суд вправі переоцінювати факти застосовуваного прецеденту, віднесені до основних обставинам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Особливості сучасного американського права "
 1. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  особливостей у силу того, що його об'єктом є нерухомість особливого роду - земельну ділянку. Для утримання речових прав підприємців характерно, що всі вони з точки зору загальногромадянської класифікації суб'єктивних прав відносяться до числа абсолютних прав. До цієї ж групи прав належать і такі права, як авторські, особисті немайнові, право на ім'я, в тому числі на фірмове
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  особливості. Крім тих операцій, які Законом віднесені до банківських операцій, кредитні організації можуть здійснювати й інші, небанківські, операції. Останні, як випливає із змісту ч. 2 ст. 5 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», можуть бути зведені до наступних двох груп. Перша - це операції, які не є банківськими, але тісно з ними пов'язані і типові для
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  особливості місцевого самоврядування становлять невід'ємну частину його поняття, а саме як діяльності місцевого населення, органів і посадових осіб за рішенням (самостійного і під свою відповідальність) питань місцевого значення та (стосовно до органів і посадовим особам місцевого самоврядування) за рішенням окремих делегованих їм державних повноважень.
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  особливостей конкретно-галузевого регулювання тощо, стосовно до кожної національній системі права в цілому, а також окремо взятої правової галузі можливо говорити про основні (специфічних), неосновних (неспецифічних), а також неприпустимих формах (джерелах) права. У Російській Федерації основною формою права є нормативний правовий акт; навпаки, юридична доктрина
 5. § 1. Наука цивільного права
  особливості, властиві окремим інститутах і інших структурних підрозділах цивільного права; виявляються протиріччя і прогалини в чинному законодавстві, непрацюючі та неефективні норми і інші недоліки цивільно-правового регулювання; виробляються пропозиції щодо вдосконалення цивільно- правового регулювання і прогнозуються перспективи його розвитку. Предмет
 6. § 1. Основні правові системи сучасності
  особливості деяких правових систем, які є результатом подібності їх конкретно-історичного розвитку. Таким чином, під правовою сім'єю розуміється більш-менш широка сукупність національних правових систем, об'єднаних спільністю історичного формування, структури, джерел, провідних галузей і правових інститутів, правозастосування, понятійно-категоріального апарату
 7. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  особливо в роки правління Наполеона (1799-1814) * (103). Під наглядом, а іноді й за безпосередньої участі Наполеона були підготовлені Цивільний кодекс 1804 р., Торговий кодекс 1807 р., Цивільний процесуальний кодекс 1806 р., Кримінальний процесуальний кодекс 1808 та Кримінального кодекс 1810 Два кодексу - Цивільний і Кримінальний - зберігають свою юридичну силу донині, хоча і
 8. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  особливості, що виділяють його в окремий вид договору оренди, насамперед у частині змісту прав і обов'язків сторін (ст. 665-670 ЦК). Договір лізингу як вид договору оренди слід відрізняти від зовні схожих з ним договору купівлі-продажу з розстрочкою платежу, а також від договору позики та кредитного договору. За загальним правилом у договорі купівлі-продажу до покупця з моменту передачі речі
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро -) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
 10. 2.3. Міжнародні договори
  особливістю процесу сучасного міжнародного правотворчості є тенденція розширення участі в ньому міжнародних міжурядових організацій (ММПО). Однією з найстаріших міжнародних організацій, що займаються розробкою проектів угод в галузі міжнародного приватного права, є Гаазька конференція з міжнародного приватного права (ГКМЧП). Її перша сесія була
© 2014-2022  yport.inf.ua