Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення статутних правил взаємовідносин між во-ськовослужбовців за відсутності між ними відносин під-лагоджена (ст. 335 КК).

Додатковим об'єктом переступив-лення можуть бути честь, гідність, життя і здоров'я потер-співали.
Об'єктивна сторона включає порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності ме-жду ними відносин підлеглості, пов'язано з приниженням чес-ти та гідності або знущанням над потерпілим або поєднане з насильством (ч. 1 ст. 335 КК).
Правила взаємовідносин між військовослужбовцями визначаються насамперед гл. 2 Статуту внутрішньої служби Озброєний-них Сил РФ, а також іншими общевоинскими статутами. При з'ясуванні об'єктивної сторони розглянутого діяння важливо

визначити, які саме статутні правила взаємовідносин військовослужбовців були порушені.
Честю є оцінка військовослужбовця оточуючими, а гідністю - його самооцінка. Приниження честі і гідний-ства військовослужбовця означає підрив його авторитету, репутації-ції, вираженої в непристойній, тобто що не відповідає приня-тим у суспільстві нормам моралі і взаємин формі. Під знущанням слід розуміти активний вплив на по-терпів, що заподіює йому фізичний біль (систематичне-ські побиття, термічний вплив і т.д.) або страждання (через позбавлення їжі, обмундирування, сну і інш.).
Під насильством, передбаченим ч. 1 ст. 335 КК, розуміється заподіяння фізичного болю, легкої шкоди здоров'ю потрапив-шого, зв'язування, позбавлення волі тощо
Склад злочину - формальний; воно вважається вікон-
ченним з моменту вчинення зазначених дій.
Суб'єктивна сторона злочину передбачає наявність прямого умислу. Винний усвідомлює, що принижує честь і дост-инство, знущається або застосовує насильство до потерпілого, на-рушаючи таким чином статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями, і бажає вчинити ці дії.
Цілі і мотиви злочину не мають значення при квалифи-
кации скоєного, але можуть бути враховані при призначенні покарання.
Суб'єкт злочину спеціальний - військовослужбовець, не пов'язаний з потерпілим відносинами підпорядкованості.
Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2 ст. 335 КК - те саме діяння, вчинене: а) щодо двох або більше осіб; б) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою: в) із застосуванням зброї; р) із середньої тяжкості шкоди здоров'ю.
Кваліфікація діяння за п. «б» ч. 2 ст. 335 КК не залежить від наявності або відсутності єдиного наміру і збіги місця і часу.
Поняття групи, групи осіб за попередньою змовою і організованою групи пояснюється в ст. 35 КК.
Застосуванням зброї визнається його фактичне вико-вання з метою надання на потерпілого фізичної або психи-тичного впливу.

Поняття середньої тяжкості шкоди здоров'ю розкрито в ст. 112 КК.
Особливо кваліфікований склад злочину передбачені-рен ч. 3 ст. 335. Особливо кваліфікуючою ознакою є тяжкі наслідки. До них слід віднести заподіяння з неос-торожности смерті, тяжкої шкоди здоров'ю військовослужбовця, самогубство потерпілого та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порушення статутних правил взаємовідносин між во-ськовослужбовців за відсутності між ними відносин під-лагоджена (ст. 335 КК)."
 1. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  порушення контракту, економічні результати діяльності підприємства, збереження та цільове використання майна, в тому числі і матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок дій або бездіяльності керівника підприємства. Унітарні підприємства, засновані на праві господарського відання. Ця організаційна форма регламентована ст. 114 ГК, а також
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  порушення митних правил, - ст. 378 і 379 Митного кодексу Російської Федерації. Згідно ч. 3 ст. 27 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» стягнення на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, може бути звернено на підставі виконавчих документів. Але перелік виконавчих і прирівняних до них документів встановлюється не законами, а підзаконними
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи банків багато в чому залежить нормальне функціонування грошового обороту і фінансової системи в цілому. Існуючі в країні банки являють собою не просто разроз-ненную сукупність кредитних організацій, а певним чином організовану систему.
 4. § 2. Товариство на вірі
  порушення обов'язків по внесенню внесків, сукупний розмір внесків, внесених вкладниками (п. 2 ст. 83 ЦК). Договір повинен також визначати порядок отримання вкладниками частини прибутку коммандіти, належної на їх частку в спільному капіталі, а також внеску при виході з коммандіти (подп. 1 і 3 п. 2 ст. 85 ЦК). Очевидно, що ДК, формулюючи істотні умови засновницького договору, робить
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення абсолютних прав (див.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 60 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової)). * (165) Закон встановлює такі підстави недійсності шлюбу: відсутність взаємного добровільного згоди на вступ у шлюб, недосягнення шлюбного віку, наявність попереднього
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення продавцем умови про асортименті, як видно, встановлені законодавцем залежно від обсягу переданого неассортіментного товару, тобто від того, є порушення даної умови повним або частковим, а саме зобов'язання - невиконаним або виконаним неналежним чином (СР відповідно п. 1 і 2 ст. 468 ЦК). Однак навряд чи законодавець керувався цією обставиною,
 7. 2. Договірні умови
  порушення). З цієї точки зору позиція О.С. Іоффе здається краще, хоча, як уже зазначалося, в більш загальному плані з нею також погодитися важко. У результаті залишається, на наш погляд, приєднатися до Р.О. Халфиной в тому, що імперативні норми знаходяться за рамками договірних умов. Співвідношення договору - угоди з диспозитивними нормами має низку особливостей, які в
 8. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  порушення (недопоставку, невиконання підрядних робіт в строк і т.п.), продовжують діяти, якщо тільки сторони не домовляться про інше. Сенс гл. 26 полягає насамперед у тому, що в ній пойменовані юридичні факти (юридичні склади), які самі по собі тягнуть припинення зобов'язання. У даному випадку роль суду може зводитися тільки до визнання припинення зобов'язання вже
 9. 3. Об'єкти довірчого управління
  порушення його прав не може бути застосований їх володарем такий спосіб захисту, як пред'явлення віндикаційного позову, оскільки подібний позов може бути пред'явлений не володіють власника до володіючого невласника тільки відносно індивідуально-визначених речей. Водночас перехід прав за документарній цінним папером не може відбуватися за допомогою чистої цесії. Для цього в обов'язковому
 10. 2. Учасники договірних відносин, пов'язаних з перевезеннями
  порушення зобов'язань, що випливають з договору перевезення відповідно в прямому і прямому змішаному сполученні. У першому випадку відповідальність покладається тільки на перевізника, що уклав договір перевезення з вантажовідправником, а також на транспортну організацію, доставила вантаж (пасажира) до пункту призначення і тим самим завершила процес перевезення (наприклад, ст. 137 ТУЖД); "проміжні"
© 2014-2022  yport.inf.ua