Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

4. НЕДОПУЩЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ

Монополізація ринку ЗМІ прямо зазіхає на конституційне право на інформацію і конституційну свободу інформації. За допомогою такої монополізації якась угруповання, фінансова чи політична, набуває можливість шляхом цілеспрямованого відбору та формування інформації вирішальним чином впливати на умонастрої населення, виробляти, як кажуть, «промивку мізків». Небезпека цього видна неозброєним оком. Згадаймо, як у недавньому минулому керівництво КПРС за допомогою «глушилок», цензури надходить у країну друкованої продукції небезуспішно створювало у нас неправильні уявлення про події в країні і в світі.
Спочатку боротьба з монополізмом в області ЗМІ велася за допомогою загального антитрестівського, антимонополістичного законодавства, але цього скоро виявилося недостатньо, і держави стали видавати спеціальні акти для перешкоджання концентрації ЗМІ.
Так, в США ця боротьба спочатку грунтувалася на відомих антитрестовских законах Шермана 1890, Клейтона 1914 року й ін А в 1934 році Закон про комунікації наділив Федеральну комісію зв'язку правом обмежувати число передавальних станцій, що належать одному власника, шляхом відмовлення у видачі або продовженні дозволів на право мовлення.
У Франції Закон про обмеження концентрації та забезпеченні фінансової гласності та плюралізму підприємств друку встановив, що особа може володіти кількома щоденними загальнонаціональними інформаційно-політичними газетами або контролювати їх, якщо загальний обсяг їх поширення не перевищує 15% тиражу всіх щоденних загальнонаціональних газет такого ж роду. Стежити за дотриманням цього закону доручено Комісії з гласності та плюралізму преси, думка якої може запитуватися Урядом та постійними комісіями обох палат Парламенту.
У Великобританії парламентським Актом про монополії і злиттях 1965 року народження, а потім Актом про добросовісну комерції 1973 встановлювалося, що злиття газет чи газетних активів, якщо разовий тираж «об'єднаних» видань складе більше 500 тис. примірників , не може бути проведено без письмової санкції міністра торгівлі та промисловості. У 60-х роках у Великобританії з'явилося комерційне телебачення, і для контролю за ним був заснований незабаром державний орган, який у зв'язку з введенням місцевого комерційного радіо був перетворений в Управління незалежного телерадіомовлення. Акт про комерційному телебаченні 1963 визнав за газетними магнатами право вкладати кошти в незалежну телемережа, заборонивши придбання контрольного пакета акцій телекомпанії небудь однієї газетою або видавництвом.
Зараз ми вже маємо окремі приклади прямого конституційної заборони монополізації ЗМІ. Так, згідно часгь другої ст. 44 Конституції Литовської Республіки 1992 держава, політичні партії, суспільно-політичні організації, інші інституції або особи не можуть монополізувати засоби масової інформації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. НЕДОПУЩЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ "
 1. 2. Антимонопольне законодавство України
  недопущення, обмеження чи Усунення конкуренції, Незалежності від конкретних ее Видів и складів Правопорушення. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій діяльності" назіває три види порушеннях антимонопольного законодавства: зловжівання монопольним становищ на прайси, антіконкурентні узгоджені Дії и діскрімінацію
 2. § 5. Посягання на суспільні відносини, що забезпечують недопущення екстремістської діяльності
  недопущення екстремістської
 3. 5.2. Ст. 1, 4-6,12, 16, 20 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій діяльності"
  недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій
 4. 25.3. Методи державного управління економікою
  недопущення монополізму і т. п. При посередництві політики прискореної амортизації держава регулює ту частину прибутку, яка може бути звільнена від оподаткування і спрямована на нові капіталовкладення. Єдність прямих і непрямих економічних методів дозволяє спрямовувати економічні ресурси на розвиток перспективних галузей. Тому важливим у механізмі регулювання є не
 5. Стаття 188/40. Невиконання законних вимог (пріпісів) посадових ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ архітектурно-будівельної інспекції України або ее територіальних органів
  недопущення посадових ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ архітектурно-будівельної інспекції України або ее територіальних органів на об'єкти будівніцтва. Обидва склади - формальні. 3. Суб'єкт адміністратівного проступку - як громадяни, так и посадові особини. 4. Суб'єктивна сторона Правопорушення візначається ставлені до НАСЛІДКІВ и характерізується наявністю звинувачуй У ФОРМІ
 6. Послуги зв'язку
  недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності ". Стандартні показники якості послуг зв'язку обов'язкові для всіх підприємств зв'язку незалежно від форм власності і повинні відповідати вимогам державних стандартів та нормативно-технічної документації. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень, які передаються
 7. Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання екс -пертів, свідків, перекладачів
  недопущення використання при здійсненні правосуддя фальсифікованих доказів. Див: п. 2 Визначення КС РФ від 16.04.2009 N 514-О-О. Суд зобов'язаний у разі, якщо сторона клопоче про допит в судовому засіданні свідка, показання якого, дані в ході до-судового провадження, мають значення для справи, використати всі наявні можливості для забезпечення явки цього учасника
 8. Стаття 14.9. Обмеження конкуренції органами влади, органами місцевого самоврядування
  недопущення, обмеження або усунення конкуренції, а одно до обмеження вільного переміщення товарів (робіт, послуг), свободи економічної діяльності, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 14.32 справжнього Кодексу, - (в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 404-ФЗ) тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятнадцяти тисяч до
 9. Стаття 330.4. Відсторонення від роботи працівників, зайнятих на підземних роботах
  недопущення до підземних робіт) у випадках, передбачених абзацами вто-рим і третім частини першої цієї статті, працівник допускається до підземних робіт після проходження в установленому порядку позачергової перевірки знання вимог безпеки при проведенні підземних робіт або правил застосування засобів індивідуального захисту. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення зазначеної
 10. 7. Недопущення реституції
  Недопущення реституції і звернення всього, що було передано у виконання або повинно бути передано по угоді, в дохід держави (чинне законодавство має на увазі Російську Федерацію), є особливим видом наслідків визнання угоди недійсною. Таке наслідок застосовується при визнанні угоди недійсною як укладеної з метою, суперечною основам правопорядку та
 11. Стаття 14.9. Обмеження свободи торгівлі
  недопущення на місцеві ринки товарів з інших регіонів Російської Федерації або заборона вивозу місцевих товарів в інші регіони Російської Федерації, - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 12. Список використаної літератури
  недопущенні недобросовісної конкуренції в підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ »7. Ст. 42 конституції України 8. Ст. 1, 4-6,12, 16, 20 Закону України" Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій діяльності "9. Ст. 166 Кодексу України про Адміністративні
 13. Стаття 8
  недопущення конкуренції і про делькредере; д) відшкодуванню за клієнтуру ; е) збитків, які можуть бути покриті за рахунок
 14. 25.2. Функції та завдання державного управління економікою
  монополізму; - надання сприяння задоволенню першочергових потреб населення в товарах і послугах ; - створення розгалуженої інфраструктури і т. п. Функції можна визначити як основні напрямки діяльності суб'єкта, здійснення яких призводить до досягнення цілей діяльності. Необхідність вирішення зазначених завдань обумовлюється такими факторами: -
 15. 34. Обов'язки власників і користувачів земель та природокористувачів в сфері ефективного використання природних ресурсів у сільському господарстві.
  недопущення погіршення екологічної ситуації на території внаслідок госп діяльності, здійсненню комплексу заходів для охорони земель, своєчасному внесенню земельного податку та орендної плати за землю. Вони зобов'язані використовувати землю за цільовим призначенням, дотримуватися права інших власників землі та землекористувачів, включаючи орендарів, не чинити перешкод у проведенні до суміжного
 16. § 5. Особливості приватизації підприємств з первинної переробки сільськогосподарської продукції, виробничо-технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення агропромислового комплексу
  монополізм у сфері переробки сільськогосподарської продукції та агросервиса дуже скоро негативно вплинула на економіку всіх сільськогосподарських організацій шляхом встановлення різко занижених цін на закуповується для переробки сільськогосподарську продукцію та завищення цін на послуги . Щоб уникнути повторення таких же результатів приватизації решти підприємств Указом Президента РФ від 20
 17. Р
  недопущення Р. II, 13, § 4 (7) - с. 516 - 517 - одностороння Р. II, 13, § 4 (5) - с. 515 - поняття Р. II, 13, § 4 (1) - с. 507 - 513 - Р. володіння II, 13, § 4 (2) - с. 510 - 512 Реторсии II, 6, § 2 (7) - с. 154 - 155 Ризик III, 16, § 3 (1) - с. 612 - 613 рукоприкладчика II, 12, § 5 (3) - с.
 18. Стаття 159. Заходь, что вжіваються у разі аварії чи Дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення
  недопущення будь-якого їх Використання; 2) терміново повідоміті найближче митний орган про Обставини події, Місцезнаходження товарів та транспортних ЗАСОБІВ; 3) Забезпечити перевезення товарів до найближче митного органу або доставку посадових ОСІБ митного органу до Місцезнаходження зазначеніх товарів. Митні органів не відшкодовують перевізніку витрати, понесені у зв'язку Із Вжиття
© 2014-2022  yport.inf.ua