Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Недопущення реституції

Недопущення реституції і звернення всього, що було передано у виконання або повинно бути передано по угоді, в дохід держави (чинне законодавство має на увазі Російську Федерацію), є особливим видом наслідків визнання угоди недійсною. Таке наслідок застосовується при визнанні угоди недійсною як укладеної з метою, суперечною основам правопорядку і моральності (ст. 169 ЦК).
Допустимі різні варіанти цих наслідків залежно від того, обидві чи одна сторона діяли навмисно, а також залежно від того, обидві з них або одна виконали угоду. Так, якщо обидві сторони діяли навмисно і обидві виконали угоду, все виконане ними стягується в дохід держави. Якщо обидві сторони діяли навмисно, але угоду виконала тільки одна з них, в дохід держави стягується все, що було отримано за угодою, і те, що отримала виконання сторона повинна була передати іншій стороні з метою виконання. Нарешті, якщо навмисне діяла тільки одна сторона, все одержане нею за угодою повинно бути повернуто іншій стороні (одностороння реституція), отримане ж іншою стороною або належне їй по угоді від винної сторони стягується в доход держави.
Таким чином, тільки сторона, що діяла без умислу, може вимагати виконаного назад. Якщо за наявності умислу у однієї сторони угода виконана інший, остання має право отримати виконане назад. Винна сторона повинна передати в доход держави все, що з неї належало. Якщо ж угода виконана лише зумисне діяла стороною, невинна сторона повинна передати в доход держави все, що отримала за угодою, а сама не повинна її виконувати. Якщо отримане витрачено, в дохід держави передається відшкодування в грошах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Недопущення реституції "
 1. Н
  реституції як наслідок недійсності угод II, 13, § 4 (7) - с. 516 - 517 Немайнові відносини - особисті Н. о., Регульовані цивільним правом I, 2, § 2 (1) - с. 33 - 35; I, 2, § 2 (4) - с. 42 - 45 - поняття Н. о. I, 1, § 1 (3) - с. 10 - 11 Некомерційні організації, см. Автономна некомерційна організація, Некомерційне партнерство, Некомерційне товариство,
 2. П
  недопущення реституції як П. н. с. II, 13, § 4 (7) - с. 516 - 517 - обмеження на застосування загальних П. н. с. II, 13, § 4 (8) - с. 517 - 518 - встановлення спеціальних термінів позовної давності як П. н. с. II, 13, § 4 (9) - с. 518 Постійне проживання II, 6, § 8 (1) - с. 193 Постанови Уряду як джерела цивільного права I, 4, § 2 (4) - с. 105 - 106 Споживчі
 3. Р
  недопущення Р. II, 13, § 4 (7) - с. 516 - 517 - одностороння Р. II, 13, § 4 (5) - с. 515 - поняття Р. II, 13, § 4 (1) - с. 507 - 513 - Р. володіння II, 13, § 4 (2) - с. 510 - 512 Реторсии II, 6, § 2 (7) - с. 154 - 155 Ризик III, 16, § 3 (1) - с. 612 - 613 рукоприкладчика II, 12, § 5 (3) - с.
 4. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  недопущення конкуренції. Відмінною рисою даної форми договірних відносин є розміщення товарів, забезпечених товарними знаками. Найбільш же істотною відмінністю дистриб'юторського договору від інших розглянутих нами відносин є його тісна взаємодія з договором міжнародної купівлі-продажу товарів, яке проявляється в забезпеченні співвідношення комерційно найбільш значущих
 5. Тема 10.3. Відповідальність у міжнародному праві та мирне врегулювання міжнародних суперечок
  недопущення повторення правопорушення, вираз жалю у зв'язку зі трапилося, покарання конкретних винуватців делікту, інші форми морального задоволення. Репресалії - це відповідні насильницькі дії у зв'язку з умисним деликтом. Репресалії повинні бути пропорційними тим діям, якими вони викликані. Вони не повинні здійснюватися колективно. Від репресалій слід відрізняти
 6. Деякі зауваження про цесії
  недопущення погіршення становища можливого правопорушника, яким тільки й може бути "зобов'язане власникові особа". Зобов'язальне право - відносне, спрямоване проти боржника, який і змушує встановити правило про неприпустимість погіршення його становища без його згоди. Цьому правилу і підпорядкований механізм цесії. --- Тут ще один аргумент
 7. Угода, зобов'язання і передача права
  недопущення зміни волі після здійснення угоди. --- Еннекцерус Л. Курс німецького цивільного права. М., 1950. Т. 1. Напівтім 2. С. 110. У ігноруванні цього цілком очевидного і притому фундаментального принципу і корениться джерело помилки подвоєння волі та інших подібних їй помилок. Не можна разом з тим не побачити, що угода, будучи дією, тим самим
 8. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  недопущення будь подвійності або відносності у визначенні моменту переходу права власності, ми повинні визнати, що передача нерухомості не знаменує перехід власності, але знаменує, позначає той факт, який дає підстави для реєстрації переходу права власності (якщо інше не зазначено в договорі або законі). Тепер стає можливим односторонню заяву в суд або в
 9. Глава 19. ЗАХИСТ володіння і РЕСТИТУЦІЯ
  недопущення спору про право (титулі), оперативність, попередній і тимчасовий характер захищеного становища. "Власник позбавляється свого володіння, лише тільки інша особа судовим порядком, у формі позову про право, доведе готівку у нього права на володіння, яке виникло на підставі якого-небудь титулу, і виявить відсутність у готівкового власника такого права на володіння".
 10. § 3. Зміна меж муніципального освіти.
  Недопущення ініціювання процедури зміни меж поселень з ініціативи органів публічної влади у разі зниження числа жителів таких поселень. У частині 5 ст. 12 цього Федерального закону встановлено, що зменшення чисельності населення сільських населених пунктів менш ніж на 50% мінімальної чисельності населення (тобто сільський населений пункт або селище з чисельністю населення більше
© 2014-2022  yport.inf.ua