Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Послуги зв'язку


Захист прав споживачів, які користуються послугами пошти та електронного зв'язку регулюється Законами України: "Про зв'язок" , "Про захист прав споживачів", "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".
Стандартні показники якості послуг зв'язку обов'язкові для всіх підприємств зв'язку незалежно від форм власності і повинні відповідати вимогам державних стандартів та нормативно-технічної документації.
Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень, що передаються засобами зв'язку, охороняється законом.
Відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання підприємством зв'язку своїх обов'язків, а також інші спори між споживачами послуг та операторами зв'язку розглядаються судом.
Послуги зв'язку
Підприємства та об'єднання зв'язку всіх форм власності несуть матеріальну відповідальність перед споживачами за невиконання або неналежне виконання послуг:
* за втрату внутрішніх поштових відправлень, посилок та контейнерів без оголошеної цінності - у розмірі вартості послуг;
- втрату цінних поштових відправлень у розмірі оголошеної цінності і вартості послуг;
- за невиплату грошей за поштовими і телеграфними грошовими переказами - у розмірі невиплаченої суми та вартості послуг. Крім того, за кожну добу затримки доставки понад контрольних термінів в межах України споживачеві виплачується пеня у розмірі облікової ставки Національного банку України, встановленої на день нарахування пені;
- за міжнародні поштові відправлення, телеграфні повідомлення та грошові переклади - відповідно до Договорів і Актами Всесвітнього поштового союзу та Міжнародного союзу електрозв'язку;
- за невручення або несвоєчасне вручення телеграм - у розмірі вартості послуги. Крім відшкодування збитків, з підприємств і об'єднань зв'язку на користь споживача стягується неустойка (штраф, пеня) у розмірі 25% вартості послуг;
- в разі усунення несправностей телефонного зв'язку та засобів радіотрансляції з порушенням контрольних строків абонентна плата за весь час пошкодження не нараховується. Крім того, підприємство зв'язку сплачує абонентну пеню в розмірі 25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольних строків, але не більше ніж за три місяці. В останньому випадку, якщо з вини підприємства зв'язку не будуть усунуті пошкодження, абонент може доручити усунення недоліків третій особі за рахунок підприємства зв'язку.
Такі ж санкції до підприємств зв'язку застосовуються і в разі, якщо якісні показники телефонного зв'язку або радіотрансляції у споживача не відповідають чинним стандартам та іншим нормативно-технічним вимогам.
Поштові підприємства зв'язку зобов'язані доводити до відома споживачів перелік поштових відправлень, пересилка яких через кордон забороняється,
Вилучати в установленому порядку заборонені до пересилання вкладення (зброя, отруйні,
легкозаймисті речовини і т. п.) підприємства та об'єднання зв'язку мають право тільки у присутності відправника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Послуги зв'язку "
 1. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Перелік питань місцевого значення може встановлюватися і змінюватися тільки законом про організацію місцевого самоврядування в Російській Федерації. Чинний Федеральний закон про організацію місцевого самоврядування кожному виду муніципального освіти встановлює окремий перелік питань місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого
 2. § 4. Взаємодія органів місцевого самоврядування з суб'єктами підприємницької діяльності
  Органи місцевого самоврядування мають право взаємодіяти з будь-якими суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форми їх власності. Предметом, щодо якої можуть вибудовуватися їх взаємини, можуть бути різні питання, що стосуються як інтересів самого суб'єкта підприємницької діяльності (виділення земельної ділянки для будівництва об'єкта
 3. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла , транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 4. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  До окремих повноважень органів місцевого самоврядування можна віднести повноваження, які не настільки об'ємні, щоб утворити окремий блок норм або положення. Наприклад, органи місцевого самоврядування мають право здійснювати окремі нотаріальні дії. Однак таке право є лише фрагментом у самостійній сфері регулювання. До повноважень органів виконавчої влади належить і право
 5. § 5. Компетенція муніципальних утворень
  Компетенцію муніципальних утворень складають питання місцевого значення. Законодавець визначає їх як питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти, вирішення яких відповідно до Конституції РФ і Федеральним законом про загальні принципи організації місцевого самоврядування здійснюється населенням і (або) органами місцевого самоврядування
 6. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни -непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 8. § 2. Порядок встановлення регульованих цін і контроль за ними
  Порядок встановлення та застосування регульованих цін. Встановлення і застосування регульованих цін, а також контроль за їх дотриманням здійснюють різні державні органи виконавчої влади. Функціональним органом, що здійснює державне регулювання встановлення та застосування цін і контролю за ними, є Міністерство економіки РФ . Відповідно до Положення про нього [1]
 9. § 2. Товарні біржі
  Поняття товарної біржі. Правове становище товарних бірж визначається Законом РФ від 20 лютого 1992 (з ізм. від 30 квітня 1993 р) «Про товарні біржі і біржової торгівлі» (далі - Закон про товарні біржі) [1]. До числа спеціальних нормативних актів, що регулюють діяльність товарних бірж, належать також постанову Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. № 152 «Про затвердження Положення про
 10. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  Законодавство про оподаткування підприємців. Правове регулювання податкового статусу підприємця в сучасній Росії являє собою складну систему правових актів федерального, регіонального та муніципального рівнів законодавства, далеко не вільну від недоліків. Такі явища, як прогалини і суперечливість притаманні не тільки всій системі податкового регулювання, а й
© 2014-2022  yport.inf.ua