Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необосно-ванне звільнення вагітної жінки або жінки, маю-щей дітей віком до трьох років (ст. 145 КК).

Безпосередній-ним об'єктом злочину виступає гарантоване ч. 1 ст. 37
Конституції РФ право на свободу праці і гарантована ч. 1
ст. 38 Конституції РФ захист державою материнства і дет-ства. Згідно ч. 3 ст. 64 ТК РФ забороняється відмовляти в заклю-чении трудового договору жінкам з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей. Потерпілої є вагітна жінка або жінка, яка має хоча б одну дитину віком до трьох років.
Об'єктивна сторона характеризується необгрунтованим від наказом в укладенні трудового договору з потерпілою (гл. 11 ТК РФ) або необгрунтованим припиненням такого договору (гл. 13 ТК РФ). Відмова в укладенні та припинення трудового договору з потерпілою стають необгрунтованими, коли вони викликані мотивами, пов'язаними з вагітністю або на-наявністю дитини віком до трьох років, а не іншими міркуючи-нями роботодавця.
Доведення мотиву злочину представляє в даному випадку відомі складності, оскільки судова практика дос-таточно широко розуміє підставу відмови в прийомі на роботу, пов'язане з діловими якостями працівника («Під діловими якостями працівника треба ... розуміти здатності физиче - ського особи виконувати певну трудового * функцію з вченими-тому наявних у нього професійно-кваліфікаційних ка-кість .., особистісних якостей працівника (наприклад, стан здоровяя, наявність певного рівня освіти, досвід роботи з даної спеціальності, у даній галузі) ... Роботодавець вправі пред'явити до особи, що претендує на вакантну посада або роботу, і інші вимоги, обов'язкові для висновків-ня трудового договору в силу прямого припису федерально-го закону, або які необхідні на додаток до типових або типовим професійно-кваліфікаційним вимогам - ям в силу специфіки тієї чи іншої роботи (наприклад, володіння однією або кількома іноземними мовами, здатність
* Слово надруковано за оригіналом Постанови. - Прим. ред.

працювати на комп'ютері) »1), що порівняно легко може бути використано для прикриття істинного мотиву дій особи.
Звільнення вагітної жінки не допускається, за винятком випадків ліквідації юридичної особи чи прекраще-ня діяльності індивідуальним підприємцем; звіль-ня жінки, яка має дитину віком до трьох років, допуску-ється в суворо визначених випадках (ст. 261 ТК РФ). В останніх ситуаціях слід довести, що дійсним приводом звіль-нення стала наявність малолітньої дитини.
Необхідно також відзначити, що кримінальна відповідальність за ст. 145 КК не виключається і в тому випадку, коли звільнення жінки (розірвання трудового договору) відбувається не з ініціативи роботодавця, а за угодою сторін, ініціативи працівника або з інших відомим трудовому праву грунтовний-ствам, якщо ці обставини штучно створені особою, не бажають мати в якості працівника вагітну жінку або жінку з дитиною віком до трьох років.
Склад злочину - формальний; злочин є
закінченим з моменту вчинення відповідних дій.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом і мотивом - небажанням мати в якості працівника вагітністю-ную жінку або жінку, що має дитину віком до трьох років.
Суб'єкт злочину спеціальний: фізична особа, яв-ляющая роботодавцем, або фізична особа, наділена від імені юридичної особи правом укладати і розривати трудо-вої договір (ст. 20 ТК РФ). Не є суб'єктом розглядає-ваемого злочину особа, лише фактично оформляє висновок або припинення трудового договору (співробітник відділу кадрів тощо); воно може діяти тільки у співучасті з відповідним суб'єктом (ч. 4 ст. 34 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необосно-ванне звільнення вагітної жінки або жінки, маю-щей дітей віком до трьох років (ст. 145 КК). "
 1. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  Об'єктом даного злочину є гарантовані Конституцією РФ (ч. 3 ст. 19) рівність в правах і свободах жінки і чоловіки і рівність у можливостях для їх реалізації, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, забезпечення захисту інтересів материнства і дитинства. У диспозиції статті в якості обов'язкової ознаки складу злочину вказана потерпіла від
 2. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  Поняття трудового правовідносини Трудове право регулює трудові відносини. У недалекому минулому вони були трудовими відносинами тільки робітників і службовців, оскільки їх праця базувався на державній власності, яка практично була єдиною формою власності. Кооперативно-колгоспна власність, закріплена Конституцією 1977 р., дуже близько примикала до
 3. 7.3. Трудовий договір (контракт)
  Загальні положення Трудове законодавство закріпило положення, згідно з яким робітники, службовці, фахівці реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору (контракту) про роботу на підприємстві, в установі, організації. Трудовий договір (контракт) - це угода між роботодавцем та працівником, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю,
 4. Що таке кримінальне переслідування.
  Всі ми хоча б раз протягом свого життя здійснюємо проступок, який підпадає під категорію правопорушень. Напевно немає такого водія, який ніколи не порушував би правила дорожнього руху (особливо коли вважає, що його ніхто не бачить), більшість з нас хоча б раз проїхали в громадському транспорті без квитка, перейшли проїжджу частину на червоний сигнал світлофора або в недозволеному місці.
 5. 1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства
  Особлива частина кримінального права як навчальна і наукова дисципліна включає в себе, по-перше, систему норм про конкретні злочини, по-друге, історію розвитку кримінального права, в- третій, порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного права, по-четверте, аналіз судової практики * (1). У запропонованій читачеві розділі мова буде йти тільки про систему Особливої частини кримінального законодавства.
 6. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 7. 4. Злочини, що посягають на соціально-економічні права і свободи
  Захист економічних, соціальних і культурних прав громадянина проголошена багатьма державами. У прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, який набрав чинності в Росії 3 січня 1976, йдеться про визнання державами, які беруть участь у Пакті, права кожної людини на справедливі і сприятливі умови праці,
 8. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  1. Стаття 38 Конституції РФ зобов'язує державу захищати материнство і дитинство. На виконання цієї статті КК РФ забороняє необгрунтоване звільнення з роботи вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також необгрунтована відмова в прийомі на роботу з цих підстав. 2. Закон спеціально підкреслює заборона необгрунтованої відмови в прийомі на роботу. Так, відмова
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. Стаття 136. Порушення рівності прав і свобод людини і громадянина Коментар до статті 136
  Згідно з Конституцією РФ (ст. 19) держава гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від статі, раси, національності , мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками
© 2014-2022  yport.inf.ua