Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне поширення порнографічних матеріа-лів або предметів (ст. 242 КК).

Дане діяння належить до числа так званих конвенціональних злочинів. Відпові-дальність за виготовлення і збут порнографічних предметів передбачена відповідно до Женевської міжнародної кон-Конвенцією «Про боротьбу з розповсюдженням і торгівлею порнографії-тичними виробами» від 12 вересня 1923 р., до якої СРСР при-з'єднався в 1935 р.
Безпосередній об'єкт - громадська моральність у сфері сексуальних відносин. Предмет злочину - пор-нографіческіе матеріали і предмети.

Під порнографічними матеріалами слід розуміти жи-вописной, графічні, літературні та інші видання, в яких вкрай непристойно, цинічно, вульгарно-натуралістично ізо-бражать статеві стосунки, анатомічні та (або) фізіолого-ня подробиці статевого акту, акцентується увага на фізичному контакті статевих органів з метою збудження по-лових інстинктів. Порнографію слід відрізняти від еротики, також поєднаної з зображенням чуттєвості, сексуальних сторін життя людини, проте не спрямованої на породження нездорового статевого почуття. Грань між ними досить умовна і багато в чому пояснюється історичними, релігійними та національними традиціями. У всіх випадках для встановлення порнографічного характеру матеріалів або предметів необ-хідно проведення комплексної судової експертизи (мистецтво-ведческой, літературознавчої, сексологической та ін.)
Порнографічними слід визнавати предмети, грубо нату-
ралістіческі, детально зображують статеві органи людини.
Об'єктивна сторона злочину виражається в незакон-ном виготовленні, рекламуванні, розповсюдженні та торгів-ле зазначеними в законі порнографічними матеріалами або предметами.
Виготовлення може виражатися як у створенні оригіналу або копії порнографічного твору (незалежно від спо-соба копіювання), так і в переробці, доповненні изобразитель-ного, літературного та іншого матеріалу. При цьому треба мати на увазі, що виготовленням охоплюється і сам процес створення порнографічного матеріалу.
Поширення в обіг зазначених у законі предметів, передача їх на будь-яких підставах (крім продажу) хоча б од-ному обличчю. Як розповсюдження порнографічних матеріалів і предметів слід оцінювати і дії, спрямовані на до-ведення до інших осіб шляхом їх показу, демонстрації відео-фільмів, читання літературних порнографічних видань, орга-нізації порнографічних шоу і т.д.
Рекламування виражається в анонсуванні, повідомленні про умови придбання порнографічних матеріалів і предме-тов, виставленні їх для загального огляду і т.п.

Торгівля, будучи однією з форм поширення, законодав-телем виділена; вона передбачає реалізацію друкованих видань, кіно-або відеоматеріалів, зображень або інших предметів порнографічного характеру або пропозиції щодо реалізації (публічна оферта).
Незаконність зазначених дій виражається в порушенні порядку використання порнографічних матеріалів або перед-метов, встановленого нормативними правовими актами (на-приклад, використання в медичних цілях або як дидактич-ський матеріал у професійній освіті).
Злочин закінчено з моменту вчинення будь-якого з ука-
занних у законі дій.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Мета є обов'язковою лише в одному випадку: незаконне виготовлення припускає мету розповсюдження або реклами-вання виготовлених порнографічних матеріалів або перед-метов. Їх виготовлення без зазначеної мети не утворює складу розглядуваного злочину. У всіх інших випадках мета і мотив злочину є факультативними ознаками.
Суб'єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла віку 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконне поширення порнографічних матеріа-лів або предметів (ст. 242 КК). "
 1. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. (ст. 228-234). Кримінальний закон - федеральний закон, який діє на території всієї Російської Федерації. Суб'єкти Федерації неправомочні приймати кримінальні закони. Кримінальний закон має вищу юридичну силу - він постійно діє, породжуючи юридичні наслідки. Скасування або зміна кримінального закону
 2. 2. Злочини проти життя і здоров'я
  незаконних дій, які, з точки зору суб'єктивної сторони, характеризуються відсутністю у винного "злого предумисла" - наміри заподіяти смерть або тяжка тілесний шкоду, то для визнання таких дій простим вбивством досить встановити намір завдати удару, призвести незаконний аборт, загрожувати будь-кому і т.п. При цьому для англійської судді важливий лише результат - наступ
 3. § 3. Обставини, які обтяжують покарання
  незаконних збройних формувань, міжнаціональні, міжконфесійні конфлікти і т.п. дей-наслідком, а також надзвичайні ситуації техногенного (аварія на об'єктах атомної енергетики), екологічного або епідеміоло-гического характеру. 1 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. Стихійні лиха можуть викликати природні катаклізми: тайфуни, землетруси, виверження вулканів, повені тощо
 4. § 5. Захист сімейних прав
  незаконні дії порушників і, по-друге, на практиці заходів, що вживаються в порядку самозахисту, нерідко дієвіші, ніж ті, які застосовуються органами опіки та піклування або судом. Так, рівність подружжя в сім'ї та участь у вихованні дітей може бути реально забезпечено лише фактичними діями подружжя, спрямованими на захист своїх прав. Зрозуміло, допускається лише
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання 31. INTER ALIA [ІНТЕР
 6. Глава 24 Формування нової системи права
  незаконних угод, і т.п. Під тиском політичних обставин в 1731 р. це положення Указу було скасовано. Єдиним обмеженням для заповідача залишався заборона заповідати нерухомість стороннім особам. Разом з тим з розвитком промисловості на земельну власність починають вводитися нові обмеження. З 1719 р. видобуток корисних копалин, виявлених на приватних землях, стає
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  незаконної дії і шкоди, яке виявило би між ними причинний зв'язок. При такій послідовності двох цих явищ виникають питання: наскільки незаконна дія є причина шкоди і наскільки шкоду є наслідок незаконного дії ". --- --- Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права: Навчальний посібник. У 2-х т. Т. 2. С. 264. Практично всі автори
 8. Стаття 105. Вбивство Коментар до статтею 105
  незаконність дії потерпілого та за відсутності інших кваліфікуючих ознак вчинене за наявності до того підстав має кваліфікуватися як просте вбивство за ч. 1 ст. 105 КК РФ. Потерпілим від даного злочину може виступати не тільки обличчя , що виконує службову діяльність або громадський обов'язок, але і його близькі. До близьких потерпілому особам поряд з близькими родичами
 9. Стаття 242. Незаконне поширення порнографічних матеріалів або предметів Коментар до статті 242
  незаконні виготовлення, розповсюдження, рекламування порнографічних матеріалів або предметів, так само як незаконна торгівля друкованими виданнями, кіно-і відеоматеріалами, зображеннями чи іншими предметами порнографічного характеру. Протидія обороту порнографії ускладнюється відсутністю її легального визначення, а також складнощами отримання експертних висновків про віднесення
 10. § 1. Поняття принципів кримінального законодавства
  незаконне використання ", що міститься в ч. 2 ст. 146 КК РФ, розширено, розуміючи під ним і "примус учасника до включення в співавтори осіб, що не мають відношення до створення твору" * (61). Ми вважаємо, що це положення суперечить принципу законності, а саме тому, що злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК РФ (ч. 1 ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua