Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Нормативне порівняння

Порівняльно-правові дослідження можна проводити двома способами: нормативним і функціональним.
При нормативному порівнянні відправним пунктом є подібні правові норми, інститути, законодавчі акти. Іноді такий підхід трактується як формально-юридичний (догматичний) аналіз, доктринальні традиції якого були закладені юридичним позитивізмом ще на зорі виникнення порівняльного правознавства в XIX в.
Дійсно, на першому етапі розвитку порівняльного правознавства компаративісти відштовхувалися переважно від юридичних термінів, понять, категорій і правових інститутів, властивих своїй правовій системі. При цьому передбачається, що інша порівнювана правова система користується такими ж термінами, поняттями, категоріями і правовими інститутами, а за подібним на-
званням ховається адекватний правовий зміст. Такий підхід був більш-менш правомірним, коли порівнювалися правові системи континентальної Європи.
Однак незадовільність чисто нормативного підходу була помічена відразу ж, як тільки в сферу порівняльно-правових досліджень виявилися залученими правові системи загального права. Останні ж взагалі не знають деяких правових інститутів і категорій романо-германських правових систем. Ці відмінності, що стосуються основних правових понять і категорій, юридичної термінології, структури права, способів подачі правового матеріалу, тлумачення правової норми, особливостей правозастосування, пояснюються конкретно-історичними причинами розвитку даних правових систем.
Слід зазначити, що нормативне порівняння призвело до двох істотних висновків: по-перше, зовні ідентичні юридичні терміни не завжди мають одне і те ж значення в різних правових системах, по-друге, ті ж самі правові норми і інститути можуть виконувати різні функції. Трапляється, що іноземне право регулює ці суспільні відносини в іншій галузі права або навіть неправовими засобами (наприклад, моральними чи релігійними норма-ми).
В даний час нормативне порівняння має тенденцію до спрощення, швидше за все в результаті того, що спроби в минулому уніфікувати всі правові системи, створити світове наднаціональне право зазнали невдачі. Сьогодні концепція в цій області значно змінилася. Окремі компаративісти стали принизливо визначати нормативне порівняння як догматичне. Недоліки нормативного порівняння змусили звернутися до так званого функціональному порівнянні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нормативне порівняння "
 1. Функціональне порівняння
  нормативному порівнянні, коло питань, в тому числі і питання про практику застосування правових норм, позиціях юридичної доктрини. Порівняння йде не від норми до соціального фактом, а навпаки, від соціального факту до його правовому регулюванню. У функціональному порівнянні правові інститути та норми вважаються порівнянними, якщо вони вирішують подібну соціальну проблему, хоча й діаметрально
 2. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  порівняння. Представники громадсько-філософської і політико-правової думки про використання порівняння і порівняльного методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  нормативні асоціації (інститути, галузі права і т.д.). Режим (спосіб або метод) правового регулювання - порядок регулювання суспільних відносин, що характеризується особливим поєднанням взаємодіючих між собою дозволів, заборон, позитивних зобов'язань і створює особливу спрямованість регулювання. Виділяють, наприклад, общедозволітельного ("дозволено все, крім прямо забороненого")
 4. § 1. Загальна характеристика
  нормативний акт, що суперечить Конституції РФ, федеральним законам, конституції (статуту), законам суб'єкта РФ, статуту муніципального освіти. При цьому представницький орган протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням суду або протягом іншого передбаченого рішенням суду строку не прийняв у межах своїх повноважень заходів щодо виконання рішення суду, в тому числі не скасував
 5. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  нормативного правового акта про контрольний органі муніципального освіти необхідно визначити насамперед завдання і функції створюваного органу та його повноваження. Найважливіше питання при створенні контрольного органу - наявність і підбір кваліфікованих і чесних кандидатів на посади керівників та співробітників даного органу. Необхідно, щоб кандидати на дані посади мали вищу
 6. § 1. Поняття комерційного права
  нормативно-правовий режим. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 4 Комерційні відносини, будучи по суті цивільними (приватними) відносинами, характеризуються особливостями, обумовленими тим, що їх учасники займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницької визнається самостійна,
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального підприємця» та ст. 65 «Неспроможність (банкрутство) юридичної особи». Мають відношення до неспроможності
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  нормативних актах вичерпним чином встановлено обов'язкові реквізити переказного і простого векселів (ст. 1 і 75 Положення про переказний і простий вексель). Відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу або невідповідність цінного паперу встановленій для неї формі тягне її нікчемність (п. 2 ст. 144 ЦК). Нікчемність самого цінного паперу не означає нікчемності тієї угоди, в результаті
 9. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  нормативних документів, на відповідність яким вона була сертифікована, і маркірування її знаком відповідності у встановленому порядку, а також нести інші обов'язки, встановлені зазначеним Законом. Обов'язкові вимоги до якості товарів передбачаються в установленому законом порядку. Згідно із Законом РФ «Про стандартизацію» [2] вони визначаються державними стандартами РФ, і
 10. § 1. Підряд
  нормативних актах, та в цьому й немає необхідності. Цілком достатньо мати добре розроблену спільну частину законодавства про підряд, щоб на її основі побудувати, сконструювати практично будь-який специфічний договір підрядного типу. Відповідно з легальним визначенням договору підряду, даними в ст. 702 ЦК, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням
© 2014-2022  yport.inf.ua