Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

3.2. Загальні вимоги, що пред'являються до наданої споживачу інформації


До інформації про товар висувають такі основні вимоги:
1) достовірність інформації. Це істинність і об'єктивність відомостей про товар, роботах, послугах. Вона передбачає відсутність дезінформації та суб'єктивізму у відомостях, що відносяться до товару, що вводять користувачів інформації в оману. Найбільш часто зустрічається недостовірна інформація про підроблені товарах. Недостовірність інформації в більшості випадків може бути кваліфікована як інформаційна фальсифікація. Недостовірна інформація може бути викликана недостатніми професійними знаннями суб'єктів, її представляють, або нечіткими вимогами до певних відомостями.
Достовірність інформації передбачає відповідність які у ній відомостей про товар (роботу, послугу) дійсним. Таким чином, якщо переведення на російську мову недостоверен, то це слід розцінювати як надання неналежною, тобто недостовірної або недостатньо повної, інформації, і для продавця (виробника, виконавця) настають правові наслідки;
2) доступність інформації. Ця вимога визначається принципом інформаційної відкритості відомостей про товар для всіх користувачів. У свою чергу загальна вимога доступності інформації можна поділити на ряд приватних, що характеризуються певними критеріями. Так, мовна доступність інформації означає, що інформація повинна бути державною мовою або мовою переважної частини споживачів, для яких цей товар призначений. У Законі про захист прав споживачів вказується, що відомості про товар повинні бути російською мовою.
Оперативність інформації про роботи, товари, послуги - вимога, що закріплює право споживача на необхідну інформацію і обов'язок виробника або продавця надавати її на першу вимогу. Оперативність регламентується Законом про захист прав споживачів.
Ясність і зрозумілість інформації - вимога до інформації, що припускає використання загальноприйнятих понять, термінів, визначення яких наводяться в термінологічних стандартних словниках і довідниках, або ці терміни і поняття відносяться до загальноприйнятих, тому не вимагають визначень і пояснень . До загальноприйнятим поняттям слід віднести найменування відомих споживчих товарів (хліб, овочі, плоди, масло вершкове, сир сичужний, маргарин тощо). Однак не всі найменування товарів, особливо нових або марочних, можуть бути зрозумілі покупцеві (наприклад, маргарин "Сонячний" або масло бутербродне), що вимагає пояснювальним інформації в усній чи письмовій формі (наприклад, усної консультації продавця, анотації або роз'ясняє тексту на маркуванні) ;
3) достатність інформації. Ця вимога, що представляє собою найбільш повну інформаційну насиченість, що виключає надання як неповної, так і зайвої інформації.
Неповна інформація - це відсутність певних відомостей про товар. Найчастіше неповнота інформації обумовлює її недостовірність. Наприклад, на російському споживчому ринку дуже часто зустрічаються товари, вироблені спільними підприємствами в Росії чи країнах ближнього зарубіжжя, без зазначення країни походження чи найменування виготовлювача. Ця неповна інформація одночасно є і недостовірної, а товари, що видаються за вироби з країн далекого зарубіжжя, фальсифікованими.
Зайва інформація - це надання відомостей, які дублюють основну інформацію без особливої необхідності або не становлять інтересу для її користувачів. Надлишок інформації також шкідливий, тому що в сучасних умовах інформаційних перевантажень даремні відомості про товар можуть викликати роздратування споживача і спонукати до відмови від покупки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Загальні вимоги, що пред'являються до наданої споживачу інформації "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  загальні принципи володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю. Так, органам місцевого самоврядування надано право прийняття нормативних актів з питань володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю безпосередньо на основі норм Конституції Російської Федерації і федеральних законів, тобто минаючи рівень суб'єктів Російської Федерації. Органи місцевого
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  загальні положення закону. Сімейне законодавство виходить з рівності прав і обов'язків батьків щодо їхніх дітей (ст. 61 СК), а також з того, що ці права і обов'язки здійснюються батьками за їх взаємною згодою (п. 2 ст. 65 СК). Це, однак, не означає, що у всіх випадках батьки повинні діяти спільно, оскільки це стало б істотним гальмом для вирішення
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  загальні положення ЦК про способи забезпечення виконання зобов'язань (ст. 329 ЦК), а також в силу подібності даних правовідносин з відносинами, врегульованими нормами § 5 гл. 23 ГК, - норми ЦК про договір поруки (п. 1 ст. 6 ЦК). Тому права публічного освіти, який виконав на підставі наданої гарантії на користь кредитора грошове зобов'язання боржника, визначаються в
 4. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  загальні положення про оренду (§ 1 гл. 34 ЦК) і правила про прокат (§ 2 гл. 34 ЦК) - тобто конструкції, порівнянної з роздрібною купівлею-продажем. Законодавство про захист прав споживачів і роздрібна купівля-продаж. Законодавство РФ про захист прав споживачів * (45) опосередковує різноманітні відносини (у тому числі роздрібної купівлі-продажу) за участю громадянина, який задовольняє виключно свої
 5. § 3. Договір будівельного підряду
  загальні відомості про об'єкт і предмет торгів, тобто інформація про об'єкт, який повинен бути побудований із зазначенням його місцезнаходження, строку виконання робіт, найменування замовника і т.д; 2) проектна документація, що включає креслення, схеми, графіки, специфікації і т.д.; 3) вимоги щодо складу документів оферти , які зазвичай включають заявку на участь у підрядних торгах, тимчасове
 6. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  загальні для підприємців правила про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань незалежно від вини (п. 3 ст. 401 ЦК). Якщо сторони не узгодять в договорі інші підстави, форму і розмір майнової відповідальності, то до сторони, не виконала зобов'язання або виконала їх неналежним чином, санкції будуть застосовуватися, виходячи із загальних норм зобов'язального
 7. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  загальні положення про купівлю-продаж, не поширюється автоматично на ті випадки, коли предметом договору міни є майнові права. Поступка права вимоги не може бути предметом договору міни, оскільки: a) в цьому випадку неможливий перехід права власності, як того вимагає договір міни; б) не може бути дотримано умову договору міни про передачу одного товару в обмін на інший
 8. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  загальні положення Цивільного кодексу про угоди і договори, способах захисту цивільних прав, позовної давності тощо Але сам Цивільний кодекс не містив особливих правил про інтелектуальну власність, крім окремих статей, що визначали, зокрема, місце об'єктів інтелектуальної власності серед об'єктів цивільних прав, вимоги, пропоновані до фірмових найменувань окремих
 9. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  загальні правила, що діють на території Російської Федерації. Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю (п. 1 ст. 1470 ЦК). На всіх працівників, яким секрет виробництва став відомий у зв'язку з виконанням своїх трудових
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  загальні положення, оскільки останні повинні поширюватися на всі об'єкти інтелектуальної власності. Вирішити цю "проблему" можна було за допомогою елементарного законодавчого прийому, а саме шляхом відсилання до статей відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу
© 2014-2022  yport.inf.ua