Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009 - перейти до змісту підручника

1.6. Оформлення претензійТак званий претензійний (досудовий) порядок врегулювання спору може
бути передбачений законом. Якщо федеральним законом такий порядок не встановлений, він
може бути передбачений сторонами в договорі. Тоді пред'явлення претензій стороні,
порушила зобов'язання за договором, є обов'язковим, оскільки в цьому випадку,
якщо позивачем не дотримано досудовий (претензійний) порядок врегулювання спорів,
арбітражний суд залишає позов без розгляду, про що виносить відповідну
визначення. Після усунення обставини, що став підставою для
залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися до арбітражного суду з
позовом у загальному порядку.
Так, досудовий (претензійний) порядок врегулювання спорів чинним
законодавством передбачений для справ, що випливають з правил перевезення вантажів як на
залізничному транспорті, так і на автомобільному, внутрішньому водному транспорті.
Крім того, досудовий (претензійний) порядок врегулювання спорів
передбачений Законом "Про захист прав споживачів", а також іншими нормативними
актами.
Претензії, що виникають з перевезення вантажів залізничним транспортом,
пред'являються до управління залізниці призначення.
Претензії, що виникають з перевезення пасажирів і багажу, можуть бути
пред'явлені до управління залізниці відправлення або призначення на розсуд
заявника претензії .
Претензії, що виникають з перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні,
пред'являються:
а) до управління залізниці призначення, якщо кінцевим пунктом перевезення
є залізнична станція;
б) іншому відповідному транспортному органу, якщо кінцевим пунктом
перевезення є порт (пристань) , автостанція (агентство, автогосподарство) або аеропорт.
Претензії вантажовідправників про штрафи пред'являються до управління залізниці
дороги відправлення.
Міністерство шляхів сполучення може покладати розгляд претензій на
відділення залізниць і станцій.
Право на пред'явлення до залізниці претензій та у відповідних випадках
позовів мають:
а) у разі втрати вантажу:
- вантажоодержувач - за умови подання вантажної квитанції з відміткою
станції призначення про неприбуття вантажу, а при неможливості подання вантажної
квитанції - документа про оплату вартості вантажу і довідки залізниці про відправлення
вантажу з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу;
- вантажовідправник - за умови подання вантажної квитанції;
б) у разі недостачі, псування або пошкодження вантажу - вантажоодержувач за умови
надання накладної та комерційного акта, виданого йому залізницею, або
надання накладної з відміткою залізниці про складання комерційного акта
(у разі його втрати), або надання накладної і документів про оскарження відмови
залізниці в складанні комерційного акта;
в) у разі прострочення доставки вантажу - вантажоодержувач за умови подання
накладної та акта;
г) у разі затримки видачі вантажу - вантажоодержувач за умови подання
накладної та акта;
д) у разі втрати багажу - пред'явник багажної квитанції, в разі недостачі,
псування, пошкодження або прострочення доставки багажу - пред'явник виданого залізної
дорогий акта про недостачу, псування, ушкодження або простроченні і доставці багажу.
Передача іншим організаціям і громадянам права на пред'явлення претензій і
позовів не допускається. Виняток становлять випадки передачі такого права

вантажовідправником вантажоодержувачу або вантажоодержувачем вантажовідправнику, а також
вантажовідправником або вантажоодержувачем вищестоящій або транспортно-
експедиційної організації . Але при цьому слід зауважити, що передача права на
пред'явлення претензії і позову засвідчується переуступним підписом на документі.
Ось як може виглядати претензія:
Кому: ___
Адреса: ___
Від кого : ___
Адреса: ___
ПРЕТЕНЗІЯ
на сплату вартості недостачі вантажу
від вантажовідправника до перевізнику
м. ___ "___" ___ р.
"___" ___ р. нами, ___
(вказати найменування організації)
(далі по тексту - вантажовідправник), був укладений договір перевезення N ___
з ___ (далі по тексту - перевізник). В
(вказати найменування організації)
рамках виконання зазначеного договору вантажовідправником був переданий вантаж,
найменування, кількість і асортимент якого був вказаний в
товарно-транспортної накладної N ___ від "__" ___ р.
Згідно товарно-транспортної накладної (копія додається) перевізнику був
переданий товар ___ у кількості ___
(вказати найменування товару)
(___) штук. При прийманні товару вантажоодержувачем - ___
товар вказаного найменування був виявлений в меншій кількості, а
саме ___ (___) штук. Про це було зроблено запис представника
перевізника в товарно-транспортній накладній.
Т.к. на підставі п. __ договору перевезення N ___ від "___" ___
р., а також відповідно до статті 796 ЦК РФ перевізник несе
відповідальність за втрату, нестачу і пошкодження (псування) вантажу в розмірі
вартості втраченого чи відсутнього вантажу, перевізник зобов'язаний сплатити
суму в розмірі ___ (___) гривень (вартість відсутнього
товару за товарно-транспортної накладної).
На підставі викладеного, а також керуючись п. ___ договору
перевезення N ___ від "___" ___ р., статтями 796, 797 ЦК РФ,
вимагаємо оплатити нам суму в розмірі вартості відсутнього товару, яка
становить ___ (___) рублів. Крім цього, вимагаємо оплатити
збитки, понесені нами у зв'язку з недопоставкой вантажу вантажоодержувачу.
Розмір збитків склав ___ (___) рублів. Документи,
підтверджують понесені нами збитки, додаються.
Додаються:
1. Товарно-транспортна накладна з відміткою про недостачу N ___ від
"___" ___ р.
2. Платіжне доручення, яке підтверджує оплату перевезення вантажу.
3. Документи, що підтверджують понесені збитки вантажовідправником.
___
(Вказати найменування вантажовідправника та П.І.Б. уповноваженої особи)
___ / ___ /
М.П.
Ще два зразка претензії:
ПРЕТЕНЗІЯ
до договору про надання послуг телефонного зв'язку

(у зв'язку з ненаданням послуг)
Керівнику ___
від керівника ___
"___" ___ р. між нашими організаціями був укладений
договір про надання послуг зв'язку N ___.
Як ми Вас раніше повідомляли усно і своєю заявою від "__" ___
___ р., з "___" ___ р. і по теперішній час в нашій
організації відсутній телефонний зв'язок за наступними телефонними номерами
___ (перерахувати номера), тобто по
номерам, послуги зв'язку за якими надаються Вашою організацією (копія
заяви додається).
"__" ___ Р. представниками нашої організації
спільно з представником Вашої організації і працівником телефонного вузла
складено акт, згідно якому в обладнання, встановленого в нашій
організації, є технічна можливість приймати послуги зв'язку від
Вашої організації (копія акта додається).
При цьому до теперішнього часу ніяких відомостей про причини відсутності
телефонного зв'язку, що надається Вашою організацією, нам не повідомлено.
У зв'язку з викладеним пропонуємо Вам:
1) повернути нашої організації зайво сплачену абонентську плату за
той період, коли ми не мали можливості користуватися телефонним зв'язком
(тобто з "__" ___ по "___" ___ року) по наступному
розрахунком: (варіант для випадку, коли абонентська плата ще не сплачене: чи не
вимагати від нашої організації сплати абонентської плати за період з "__"
___ по "___" ___ року в зазначеному нижче розмірі):
- абонентська плата щомісяця за 1 телефонний номер - ___ крб.;
- кількість днів у місяці - ___ днів;
- кількість днів, коли не надавалися послуги зв'язку, - ___ днів;
- кількість телефонних номерів - ___;
- сума абонентської плати = ___ руб.: ___ днів (кількість днів
у місяці) x ___ днів (кількість днів, коли не надавалися послуги
зв'язку) x ___ номерів = ___ руб.;
2) на підставі пункту ___ договору відшкодувати реальний збиток,
заподіяну нашої організації в результаті того, що послуги зв'язки не
надавалися, за наступним розрахунком:
- витрати на рекламу склали ___ руб.;
- кількість днів розміщення реклами - ___;
- кількість днів, коли не надавалися послуги зв'язку, - ___
днів;
- сума збитку = ___ руб. (Витрати на рекламу): ___ днів
розміщення x ___ днів (кількість днів, коли не надавалися
послуги зв'язку) = ___ рублів;
3) на підставі пункту ___ договору сплатити штраф (пеню) в
наступному розмірі:
- розмір штрафу (пені) - ___% від ___ за ___
(день, годину ненадання послуг зв'язку);
- кількість ___ (днів, годин), коли не надавалися послуги
зв'язку , - ___;
- сума штрафу = ___ (днів, годин, коли не надавалися послуги
зв'язку) x ___% x ___ рублів (сума, від якої розраховується штраф,
пеня) = ___ рублів.
Разом наша організація пропонує сплатити Вашої організації грошові
кошти в розмірі ___ рублів і ___ у.о.
Додаток:
1. Копія заяви.
2. Копія акту.
Керівник ___

Кому: ___
Адреса: ___
___
Від кого: ___
Адреса: ___
___
ПРЕТЕНЗІЯ
на сплату вартості відсутньої продукції
(від покупця до постачальника)
м. ___ "___" ___ р.
"___" ___ р. нами, ___
(вказати найменування організації)
(далі по тексту - покупець), був укладений договір поставки N ___ з
___ (далі за текстом - постачальник). У рамках
(вказати найменування організації)
виконання зазначеного договору постачальником була проведена доставка
продукції, найменування, кількість і асортимент якої були вказані в
товарно-транспортної накладної N ___ від "___" ___ р., до місця
знаходження покупця. На підставі п. ___ договору поставки постачальник
здійснює доставку продукції до місця знаходження покупця за свій
  рахунок. При прийманні товару покупцем товар найменування ___
  (Вказати
  ___ Був виявлений в меншій кількості, а саме ___
  найменування товару)
  (___) Штук. Про це було зроблено запис представником перевізника в
  товарно-транспортної накладної.
  Згідно п. ___ договору поставки відвантаження товару здійснюється на
  умовах повної передоплати. Нами було оплачено вартість продукції в повному
  розмірі, підтвердженням чому служить платіжне доручення N ___ від "___"
  ___ Р.
  У зв'язку з тим, що Вами порушено п. ___ договору поставки, а також
  керуючись ст. 466 ГК РФ, вимагаємо повернути сплачену нами суму за
  товар, а також забрати поставлений нам товар в строк до "___" ___
  ___ Р.
  Документи, що додаються:
  1. Товарно-транспортна накладна з відміткою про недостачу N ___ від
  "___" ___ Р.
  2. Платіжне доручення, яке підтверджує оплату продукції.
  ___
  (Вказати найменування постачальника та П.І.Б. уповноваженої особи)
  ___
  підпис
  М.П.
  До претензійної заяви повинні бути додані документи,
  підтверджують претензію. Якщо претензія стосується втрати, недостачі, псування або
  пошкодження вантажу, то крім документів, що підтверджують право на пред'явлення
  претензії, повинен бути прикладений документ, що засвідчує кількість і вартість
  відправленого вантажу.
  Залізниця зобов'язана розглянути заявлену претензію і повідомити заявника
  про задоволення або відхилення її. При частковому задоволенні або відхиленні
  залізницею претензії у повідомленні, направленому заявникові, має бути
  зазначено підставу рішення залізниці з посиланням на відповідні статті
  Статуту залізниць. У цих випадках представлені при претензійній заяві
  документи повертаються заявнику.

  Якщо претензія виникла з перевезення вантажів автотранспортом, то вона пред'являється
  автотранспортному підприємству або організації, що видав вантаж. У разі, коли вантаж
  втрачений повністю, претензію слід направляти автотранспортному підприємству або
  організації, які прийняли вантаж до перевезення. Претензії, що виникають з перевезення
  пасажирів або багажу, можуть бути пред'явлені автотранспортному підприємству або
  організації пункту відправлення або призначення на розсуд заявника претензії.
  Претензії, що виникають з правил перевезення вантажу у прямому змішаному
  сполученні, пред'являються:
  а) автотранспортному підприємству або організації, якщо кінцевим пунктом
  є вантажна автостанція;
  б) іншому відповідному транспортному органу, якщо кінцевим пунктом
  перевезення є станція залізниці, порт (пристань) або аеропорт.
  Крім того, досудовий (претензійний) порядок врегулювання спорів
  передбачений Законом "Про захист прав споживачів", а також іншими нормативними
  актами.
  Юридична особа або індивідуальний підприємець, що одержали претензію,
  зобов'язані повідомити заявника про результати її розгляду у відповідний термін,
  передбачений договором або чинним законодавством. Відповідь на претензію
  направляється в письмовому вигляді та підписується керівником підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.6. Оформлення претензій"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    оформлення спеціальної правової галузі, оскільки відповідні норми права мають різно-галузевий характер. Вони можуть бути об'єднані в комплексному нормативному акті (в тому числі торговому, підприємницькому або господарському кодексі), але лише як спеціальному законі по відношенню до цивільного кодексу. [1] Цивільне та торгове право капіталістичних держав. М., 1993. С. 17.
 2. § 1. Перевезення
    оформлення транспортної документації), а також спеціальні правила про перевезення окремих видів вантажів (швидкопсувних, небезпечних, у контейнерах і т. д.). Знову прийнятий ГК розширив можливості сторін щодо встановлення умов договору перевезення і відповідальності за його порушення, надавши право сторонам визначати їх своєю угодою. Проте сторони своєю угодою можуть встановити умови
 3. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    оформлення позовної заяви та порядку подання його до арбітражного суду, відносно невисокими ставками державного мита, що не перевищують п'яти відсотків суми позовних вимог з майнових спорів і, як правило, двадцяти мінімальних розмірів оплати праці на місяць - по спорах немайнового характеру. Якщо у подавця позову немає можливості заплатити держмито, арбітражний суд, виходячи
 4. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
    оформлення та обліку документів, що використовуються членами організації при укладенні угод, проведенні операцій з цінними паперами; - вирішення спорів, що виникають між членами організації при здійсненні операцій з цінними паперами та розрахунків за ними, включаючи грошові; - процедури надання інформації про ціни попиту і пропозиції, про ціни і про обсяги угод з цінними паперами, що здійснюються
 5. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    оформлення для експорту. Імпортне оформлення товару і сплата ввізного мита в обов'язки продавця не входить. Страхування товару також на нього не покладається. За умовами DDP продавець в принципі зобов'язаний забезпечити і оформлення товару для імпорту, включаючи сплату ввізного мита. Правові наслідки порушення договору. Згідно з Конвенцією 1980 р. у разі порушення однієї
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    оформлення умов своєї участі. Членство передбачає більш тісний зв'язок: участь цих осіб у діяльності об'єднання фіксується документально, члени не тільки мають права, але і несуть обов'язки, передбачені статутом. Відповідно законодавство розрізняє два види громадських об'єднань - засновані на членстві (у першу чергу громадські організації) і засновані на участі.
 7. § 2. Побутовий підряд
    оформленні договору, якщо така оплата була проведена; дати прийому і виконання замовлення; гарантійні терміни на результати роботи, якщо вони встановлені федеральними законами, іншими правовими актами Російської Федерації чи договором або передбачені звичаєм ділового обороту; інші необхідні дані, пов'язані зі специфікою виконуваних робіт; посаду особи, яка прийняла замовлення, і його підпис, а
 8. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    оформлену і в необхідній кількості примірників заявку на перевезення вантажів. Така заявка подається вантажовідправником із зазначенням кількості вагонів і тонн, залізничних станцій призначення та інших передбачених правилами перевезень вантажів залізничним транспортом відомостей. У заявці вантажовідправник повинен вказати термін дії заявки, але не більше ніж 45 днів. При цьому заявки
 9. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
    оформлення і заява претензії, її розгляд протягом встановлених в транспортному законодавстві термінів і напрямок відповіді заявнику. Для першого етапу транспортне законодавство визначає, хто і в який термін може заявити претензію, як вона оформляється. Зокрема, для пасажирського перевезення автомобільним транспортом право на пред'явлення до перевізників претензій у досудовому
 10. § 4. Зобов'язання з буксирування
    оформлення (можливість здійснення договору портової буксирування в усній формі - ст. 227 КТМ). Розглянемо зміст договору буксирування на прикладі договору річковий буксирування буксирі (плавучого) об'єкта на певну відстань, порівнюючи його в ряді випадків з вмістом відповідного договору буксирування, регламентованого КТМ. На першому етапі відправник зобов'язаний привести буксируваний
© 2014-2022  yport.inf.ua