Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Відмінності представництва від подібних до нього правовідносин

.
Представництво необхідно відрізняти від зовні схожих з ним, але мають іншу юридичну природу дій учасників цивільних правовідносин. Так, діяльність представника не слід ототожнювати з виконанням функцій посланця. Представник хоч і діє від імені акредитуючої, проте висловлює при здійсненні операцій та інших юридичних дій свою власну волю. З цією обставиною, зокрема, пов'язані підвищені вимоги до його дієздатності, а також пряма залежність дійсності скоєних ним угод з правильним формуванням його внутрішньої волі і адекватним її зовнішнім виразом. На відміну від представника посланець (посильний) лише передає волю (думка, бажання) однієї особи іншій, але свою власну волю не виражає. З цього, зокрема, випливає, що посланцем може бути і недієздатна обличчя.
За ознакою вираження волі при здійсненні угоди представник відрізняється і від простого рукоприкладчика, тобто особи, що підписує угоду на прохання іншої особи, який внаслідок фізичної вади, хвороби або з якихось інших причин не може підписатися власноручно (ч. 3 ст. 160 ЦК). Рукоприкладчик в даному випадку не висловлює власної волі і не передає волі такого громадянина, а лише підтверджує той факт, що громадянин висловив свою волю на операцію.
Посередник (брокер), як і представник, здійснює активні юридичні дії, що мають вольовий характер. Однак його дії лише сприяють укладенню договору між сторонами, але самі по собі юридично сторони не пов'язують. Посередник може підшукати потенційних партнерів, провести переговори про укладення угоди з кожним з них, але волю на вчинення правочину висловлюють самі її майбутні учасники. Діяльність же представника не зводиться тільки до такої технічної допомоги, а виражається у встановленні правових відносин між представляють, і третьою особою.
Діяльність представника досить близька і до діяльності комісіонера, який не просто надає своїм клієнтам технічну допомогу, а й укладає в їх інтересах цивільно-правові угоди. Однак на відміну від представника комісіонер, наприклад комісійний магазин, робить угоди з третіми особами від імені і сам набуває за ним права і обов'язки, які в подальшому передає своїм клієнтам. Аналогічні відмінності є між представником та іншими особами, що діють хоча верб чужих інтересах, але від власного імені (конкурсні керуючі при банкрутстві, духівниці при спадкуванні та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмінності представництва від подібних до нього правовідносин "
 1. § 1. Поняття і види представництва
  відрізняти від зовні схожих з ним, але мають іншу юридичну природу дій учасників цивільних правовідносин. Так, діяльність представника не слід ототожнювати з виконанням функцій посланця. Представник хоч і діє від імені акредитуючої, проте висловлює при здійсненні операцій та інших юридичних дій свою власну волю. З цією обставиною, зокрема, пов'язані
 2. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  відмінне від майна) її засновника (учасників) або взагалі будь-яких інших осіб. Юридична ступінь майнової відокремленості може бути різною. Насамперед переважна більшість сучасних юридичних осіб - власники майна, переданого їм їх засновниками (учасниками) і набутого в процесі подальшої діяльності. Володіння більшістю юридичних осіб правом
 3. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  відміну від інших некомерційних організацій асоціація (союз) комерційних організацій ні за яких умов не може самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, таким чином, її фінансове становище залежить від майнових внесків її членів * (322). Подібного обмеження щодо об'єднання некомерційних організацій не встановлено. Кількість учасників асоціації
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відміну від ст. 251 КТМ 1968 (Відомості СРСР. 1968. N 39. Ст. 361), яка надавала можливість керуватися міжнародними звичаями торговельного мореплавства тільки при неповноті закону, аналогічна норма п. 2 ст. 285 КТМ дозволяє застосовувати Йорк-Антверпенские правила про загальну аварію та інші міжнародні звичаї торгового мореплавства "у випадках, якщо це передбачено угодою
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відрізнятися один від одного (це залежить від угоди сторін і умов конкретного договору, інших факторів, у тому числі техніки торгівлі). Саме тому нерідке збіг між вчиненням та виконанням договору - не привід для висновку про його реальності, а передача майна, хоча б і приурочена до укладення договору, - тільки можливе збіг, але не необхідна передумова (стадія)
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  різниться від моральної шкоди , завданої громадянинові, і має свій власний зміст, вказавши, що "відсутність прямої вказівки в законі на спосіб захисту ділової репутації юридичних осіб не позбавляє їх права пред'являти вимоги про компенсацію збитків, в тому числі нематеріальних, заподіяних применшенням ділової репутації, або нематеріальної шкоди, що має свій власний зміст (відмінне
 7. 5. Договір і треті особи
  відмінних один від іншого випадку участі третіх осіб, обравши в якості кваліфікаційного ознаки підстави їхнього виступу. До першої групі був віднесений спеціальний договір, побудований за моделлю страхування цивільної відповідальності, коли "підставою зобов'язання є договір, але не між відповідачем (боржником) та потерпілим ... а між відповідачем та шкідником. Змістом зобов'язання
 8. 1 . Поняття договору доручення
  відміну від законного при добровільному представництві підставою служить, у вигляді загального правила, угода. Оскільки представництво як таке породжує право виступати від імені іншої особи, можливе виникнення представництва з односторонньої угоди, досконалої саме цією особою. Прикладом може служити препоручительной індосамент, вчинений на цінному папері: відповідно до п. 3 ст.
 9. 1. Поняття договору
  відміну від прямого, представництві см . також: Підприємницьке право: Підручник / За ред. Попондопуло В.Ф. і Яковлєвої В.Ф. СПб., 1997. С. 393). А раніше - Ландкоф С.Н. Основи цівiльного права. Киiв, 1948. С. 112; Гордон М.В. Договір комісійного продажу колгоспами продукції / / Вчені записки Харківського юридичного інституту. 1956. Вип. 7. С. 115; Краснокутський В.А. Договір комісії. М.,
 10. 4. Джерела правового регулювання договору
  відміну від деяких інших договорів стосовно до комісії як такої правове регулювання вичерпується значною мірою відповідною главою ЦК. Це не виключає дії великого числа норм, присвячених окремим видам комісійних договорів. При цьому п. 3 ст. 990 ГК, з якої починається гл. 51 ЦК ("Комісія"), містить вказівку на можливість видання законів та інших правових
© 2014-2022  yport.inf.ua