Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Суб'єкти представництва.

У відносинах представництва прийнято розрізняти трьох суб'єктів - подається, представника і третю особу, з яким у яку представляють виникає правовий зв'язок завдяки діям представника. У ролі акредитуючої може виступати будь-який суб'єкт цивільного права - юридична особа або громадянин незалежно від стану дієздатності. Коло осіб, які можуть бути представниками, є більш вузьким. По-перше, представники-громадяни повинні володіти, як правило, повною дієздатністю. Як виняток як представники юридичних осіб у сфері торгівлі і обслуговування можуть виступати громадяни, які досягли трудового повноліття, тобто 16 років. По-друге, юридичні особи можуть приймати на себе функції представників, якщо це не розходиться з тими цілями і завданнями, які вказані в їх установчих документах. По-третє, законодавство містить ряд прямих заборон щодо виконання представницьких функцій деякими суб'єктами цивільного права. Так, відповідно до ст. 51 ЦПК не вправі бути представниками в суді особи, виключені з колегії адвокатів, слідчі, судді, прокурори, крім випадків, коли вони виступають в якості уповноважених відповідного суду, прокуратури, або як законних представників. Головні бухгалтери не можуть отримувати за дорученням грошові кошти за чеками та іншими документами в банках, а також товарно-матеріальні цінності для організацій, в яких вони працюють.
В якості третьої особи, з яким що представляється за допомогою представника укладає цивільно-правову угоду або здійснює інша юридична дія, може виступати також будь-який суб'єкт цивільного права. Закон лише забороняє представнику здійснювати угоди від імені подається стосовно себе особисто, а також відносно іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком випадків комерційного представництва (ч. 3 ст. 182 ЦК). Наприклад, представник не може сам купити те майно, яке доручив йому продати представлений.
Правові зв'язку при представництві мають складну структуру і складаються з трьох наступних відносин: 1) між представляють, і представником; 2) між представником і третьою особою; 3) між представляють, і третьою особою. Перші дві ланки цього ланцюжка утворюють відповідно внутрішню і зовнішню сторони безпосередньо представництва. Відносини між представляють, і третьою особою є результатом здійснення представництва і тому представницькими в точному сенсі цього слова вважатися не можуть * (609).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Суб'єкти представництва. "
 1. § 1. Поняття і види представництва
  суб'єктів - подається, представника і третю особу, з яким у яку представляють виникає правовий зв'язок завдяки діям представника. У ролі акредитуючої може виступати будь-який суб'єкт цивільного права - юридична особа або громадянин незалежно від стану дієздатності. Коло осіб, які можуть бути представниками, є більш вузьким. По-перше, представники-громадяни повинні
 2. 1. Поняття і суб'єкти представництва
  суб'єкта спеціальних пізнань і т.д. При представництві угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, вказівки закону, акта уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, безпосередньо створює, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки подається
 3. 5.5. Представництво. Довіреність
  суб'єктів цивільного обороту закон взагалі забороняє виступати в якості представників від імені інших осіб з укладення та виконання певних угод. Так, відповідно до законодавства опікунам, піклувальникам, їх подружжю і близьким родичам не дозволяється здійснювати договір дарування від імені підопічного, а також давати згоду від його імені на вчинення правочинів, що виходять за
 4. § 3. Муніципальні вибори.
  Суб'єктів Російської Федерації, - бути обраним до органів державної влади та органи місцевого самоврядування (т.зв. пасивне виборче право). Громадянин Російської Федерації, який досягне на день голосування віку 18 років, має право брати участь у передбачених законом і проведених законними методами інших виборчих діях, інших діях з підготовки та проведення
 5. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації у сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування. Тому взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації можуть виникати: з приводу реалізації
 6. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  Суб'єктів права, представляючи інтереси населення муніципальних утворень з питань, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування, а муніципальні інформаційні служби та засоби масової інформації муніципальних утворень вправі самостійно брати участь у міжнародному інформаційному обміні. Рекомендована література. 1. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Місцеве самоврядування
 7. § 2. Основні теорії місцевого самоврядування
  суб'єктами управління) і тими, чия поведінка піддається управлінської регуляції (керовані), то самоврядування - це управління, суб'єкти та об'єкти якого збігаються, а значить, керують і виступають як керовані одні й ті ж особи. Однак цю логічну схему дуже непросто докласти до суспільства, оскільки його індивідуальні, групові (колективні), класові, загальносоціальні
 8. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  суб'єктів РФ - для врахування думки громадян при прийнятті рішень про зміну цільового призначення земель муніципального освіти для об'єктів регіонального та міжрегіонального значення. Представляється, що суб'єкти РФ, муніципальні освіти має право у своїх актах розширювати коло суб'єктів, уповноважених ініціювати проведення опитування. Тим більше що такий підхід вже склався. Наприклад, у Законі
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  суб'єктів Федерації чітко формулюються обмежувальні виборчі цензи, які називають категорії осіб, які не мають права брати участь у виборах. Розглянемо ці цензи та обмеження. 1. Наявність громадянства РФ. До останнього часу іноземці, особи без громадянства не вправі були брати участь у місцевих виборах, як і в будь-яких інших виборах в Російській Федерації. Цей підхід спочивав на двох основних
 10. § 2. Утворення виборчих округів і виборчих дільниць
  суб'єкта РФ, який набрав чинності до дня офіційного опублікування рішення про призначення виборів. По-друге, при утворенні округів на визначених законом суб'єкта Федерації територіях компактного проживання корінних нечисленних народів допустиме відхилення від середньої норми представництва виборців відповідно до закону суб'єкта Федерації може перевищувати вказану межу, але не
© 2014-2022  yport.inf.ua