Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3 Відповідальність боржника за невиконання зобов'язання

1. У разі невиконання або неналежного виконання боржником свого зобов'язання він ніс відповідальність перед кредитором.
Форми відповідальності несправних боржників були неоднакові в різні історичні періоди. У більш віддалені епохи відповідальність мала особистий характер: у випадках невиконання боржником лежить на ньому обов'язки до нього застосовувалися (притому самим кредитором) заходи впливу, спрямовані безпосередньо на його особу (висновок до в'язниці, продаж в рабство, навіть позбавлення життя).
Вказівки на таку особисту відповідальність містяться ще в постановах XII таблиць. З плином часу форми відповідальності були пом'якшені: за невиконання зобов'язань боржники почали відповідати не своєю особистістю, а майном (майнова відповідальність була встановлена, хоча ще й не у всіх випадках, законом петель в IV ст. До н.е.). У розвиненому римському праві наслідком невиконання або неналежного виконання зобов'язання була обов'язок боржника відшкодувати кредитору завдані їм збитки.
2. Відповідальність боржника будувалася в римському праві на принципі вини: боржник відповідав тільки в тому випадку, якщо він винен у виниклому для кредитора збиток. Вина боржника могла бути різного ступеня. Найбільш тяжкою і неприпустимою формою вини визнавалося умисне заподіяння шкоди - dolus, наприклад особа, яка зобов'язана передати іншій особі річ, яка перебувала у першого в користуванні, заставі, на зберіганні і т.п., псує або знищує цю річ з метою заподіяти збиток її власнику . Інша форма вини - culpa - необережність, недбалість, що розрізняються за ступенем недбалості: груба необережність (culpa lata) і легка недбалість (culpa levis). Ці поняття визначалися римськими юристами таким чином. Вважалося, що грубу недбалість допускає той, хто не передбачає, не розуміє того, що передбачає і розуміє всякий середня людина (nom intellegere quod omnes intellegunt, D. 50.16.213. 2). Легкої недбалістю визнавалося така поведінка, якого не допустив би хороший, дбайливий господар (bonus paterfamilias, diligentissimus, D. 19.2.25. 7). На боржнику лежала обов'язок дотримуватися дбайливість (diligentia); міра необхідної дбайливості в різних договорах була різна; недотримання необхідної дбайливості є culpa, необережна вина. Приватним видом дбайливості була охорона речі складової предмет зобов'язання; в цьому сенсі говорять, що боржник зобов'язаний до custodia, охороні речі.
За dolus відповідали завжди незалежно від характеру договору; більше того, не визнавалися дійсними угоди, в яких особа заздалегідь відмовлялося від свого права вимагати відшкодування навмисне заподіяної шкоди (вже заподіяну навмисне шкода може бути прощений потерпілим). Рівним чином і за грубу необережність боржник відповідав за кожним договором (склалася навіть приказка: «culpa lata doloaequiparatur», тобто груба необережність прирівнюється до умислу).
Більш сувора відповідальність, тобто навіть за легку необережність, покладалася на боржника лише в тих договорах, які не можна вважати ув'язненими виключно в інтересах кредитора. Так, особа, яка приймає річ на безкоштовне зберігання, само в цьому договорі не зацікавлене; тому воно відповідало за псування або знищення прийнятої речі тільки тоді, коли його можна визнати допустили грубу необережність; за легку необережність особа, безкоштовно зберігало річ, не несло відповідальності. Навпаки, особа, якій дали річ у безоплатне користування, відповідало навіть за легку недбалість, так як воно безпосередньо зацікавлена ??в договорі. До необережності прирівнювалася також imperitia, недосвідченість, невміння щось зробити; наприклад, особа береться виконати відому роботу і через недосвідченість виконує її неналежним чином; юрист покладав на нього відповідальність з огляду на те, що він взявся виконати роботу як майстер своєї справи (ut artifex, D. 19. 2.9. 5).
З наведеного пояснення римськими юристами понять грубою і легкої недбалості видно, що римські юристи встановлювали недбалість особи, керуючись абстрактним масштабом (хороший господар - не який-небудь конкретний, а взагалі середня людина).
Були, однак, такі види відносин, де договірна відповідальність будувалася не по абстрактному (поведінка середнього человка, поведінка доброго господаря), а по конкретному масштабом. Так, при договорі товариства кожен з товаришів відповідав перед іншим за так звану culpa in concrete (конкретну провину), тобто від кожного з учасників товариства було потрібно прояв такої дбайливості, уважності і т.п. до загального майна, до спільної справи, які він (а не уявний хороший господар) докладав (конкретно) до своїх власних справах, до власного майна (diligentia quam suis rebus adhidere solet, D. 17. 2.7.2).
Як правило, кожен відповідав тільки за свою особисту провину; за дії інших осіб боржник відповідав лише тоді, коли можна було і йому поставити в провину або недостатньо обережний вибір необхідного помічника і т. п., дією якого заподіяно шкоду кредитору, або недостатньо уважне спостереження за діями такого помічника (про справжньої відповідальності за дії інших осіб див. нижче, розд. VII, гл. IV, § 5, п. 2).
3. Якщо особа виявляло повну уважність, дбайливість і т.п., а шкоду таки настав, говорять про випадковому шкоду, за випадок (casus) ніхто не відповідає. Практично це означало, що випадково наступив шкоду доводиться терпіти власнику знищеного, зіпсованого і т.п. майна (casum sentit dominus).
Лише в деяких особливих категоріях відносин, коли визнавалося за необхідне посилити відповідальність, допускалася відповідальність і за випадок. Але й тоді боржник все ж міг звільнитися від відповідальності, якщо наступив випадок був винятковою, стихійною силою - cui resisti non potest (опір якої неможливо) або так званої vis maior (нездоланною силою).
Така широка відповідальність була, наприклад, покладена преторским едиктом на утримувачів трактирів, заїжджих дворів, кораблів за речі, прийняті від їх відвідувачів і мандрівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3 Відповідальність боржника за невиконання зобов'язання "
 1. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило, єдина підстава цивільно - правової (і всякої іншої) відповідальності. Інакше кажучи, склад правопорушення є тим юридичним фактом,
 2. 3. Договір перевезення вантажів
  відповідально черзі їх надходження, не надаючи переваги одному відправнику перед іншим. Відступ від черги допускалося, якщо воно обумовлене особливою властивістю вантажу, місцем його призначення або іншими причинами, що роблять необхідним порушення черги. У разі порушення зазначених вимог громадський возій повинен був відшкодувати збитки, завдані відповідному вантажовідправнику.
 3. 15.1. Неустойка
  відповідальність боржника за невиконання зобов'язання. При виняткової неустойку кредитор позбавляється можливості стягувати збитки, відповідальність боржника обмежується стягненням тільки неустойки. Альтернативна неустойка дає право кредитору за своїм вибором стягнути з боржника або неустойку, або збитки, завдані неналежним виконанням зобов'язання. Чинне законодавство
 4. § 1. Поняття комерційного права
  відповідальність за його боргами несе власник відповідного майна (п. 2 ст. 120 ЦК). Як і всяка діяльність, діяльність підприємця спрямована на придбання і використання будь-яких благ, що задовольняють потреби людини, а саме майнових благ - прибутку. Однак у силу різних причин цей результат не завжди досяжний. У таких випадках говорять про комерційний
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  відповідальності за прострочення виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим,
 6. § 3. Виконання зобов'язань
  відповідальність-ч. 1ст. 1080 ЦК). По-друге, такий порядок застосовується, якщо він передбачений угодою сторін (наприклад , не забороняється кільком особам укласти один договір позики, в якому також передбачається їх солідарна відповідальність перед кредитором). По-третє, виконання не може бути солідарним, якщо предмет зобов'язання неподільний, оскільки об'єктивно неможливо таке
 7. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  відповідальності (санкцій) Кредитор не вправі вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. Отже, обставини, що звільняють особу від відповідальності за невиконання зобов'язання, звільняють його не тільки від відшкодування збитків, а й від сплати неустойки. У зв'язку з цим постає питання про співвідношення
 8. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних зобов'язань в
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  відповідально покласти, інкасувати отримані як платежу готівка в банк на свій рахунок. Договір банківського рахунку. Легальне визначення договору банківського рахунку дається в п. 1 ст. 845 ЦК: «За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і
 10. § 9. Комерційна концесія
  відповідальність правовласника за вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (ст. 1034 ЦК); - між користувачем і третіми особами (наприклад, забезпечувати відповідність якості вироблених користувачем товарів якості аналогічних товарів, вироблених безпосередньо правовласником (ст. 1032 ЦК). Загалом відносини з третіми особами визначаються особливими
© 2014-2020  yport.inf.ua