Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Парламент і парламентаризм


Загальнонаціональне представницьке установа демократичного суспільства - парламент - має багатовікову історію. Дальні прабатьки його - англійська Парламент, іспанські Кортеси - виникли ще в XII - XIII ст. Однак парламент демократичної держави якісно відрізняється від станових представницьких установ епохи феодалізму. Тому й сама його історія починається з епохи буржуазних революцій.
Відповідно до теорії поділу влади, яка в тій чи іншій мірі знайшла своє відображення в конституціоналізмі будь демократичної країни, парламент як носій верховної законодавчої влади займає привілейоване становище в системі вищих органів державної влади. Так, американська Конституція постановляє: "Усі законодавчі повноваження, сим встановлені, надаються Конгресу Сполучених Штатів ..." Відповідно до американської конституційної теорії Конгрес є носієм законодавчої влади. Подібне ж положення містить ст. 36 Конституції Аргентини: "Законодавча влада нації надається Конгресу". Стаття 26 Конституції Греції встановлює: "Законодавча влада здійснюється Палатою депутатів і Президентом Республіки". У дещо іншій формі ця думка висловлена в ст. 70 італійської Конституції: "Законодавча функція здійснюється спільно обома палатами". Вельми категорично визначає юридичний статус Парламенту Конституція Японії: "Парламент є вищим органом державної влади і єдиною законодавчою владою держави". Нарешті, в ст. 4 Конституції Федеративної республіки Бразилії 1988 сказано: "Законодавча влада здійснюється Національним конгресом, який складається з Палати депутатів і Федерального сенату".
Відповідно до букви демократичних конституцій парламент є верховним законодавчим органом держави, проте насправді його реальні повноваження інші.
У парламентарних країнах парламент відчуває ефективний вплив з боку уряду, який не тільки монополізувала законодавчу ініціативу, а й робить сильний вплив на всі сторони діяльності парламенту.
У президентських республіках парламент юридично більш незалежний. Він не може бути розпущений президентом, законодавча ініціатива належить тільки депутатам. Проте президенти і в цих випадках розташовують багатим арсеналом засобів впливу на парламент.
У тих країнах, де існує конституційний контроль (США, Італія, ФРН, Франції, Японія, Індія, Австралія та ін.), будь-який акт парламенту може бути скасовано внаслідок невідповідності його конституції.
Парламент і парламентаризм - поняття взаємопов'язані і взаємообумовлені, але аж ніяк не рівнозначні.
Парламентаризм - це особлива система державного керівництва суспільством, що характеризується поділом праці, законодавчого та виконавчого, при привілейованому становищі парламенту.
Парламентаризм не може існувати без парламенту, його основою є саме сильний і повновладний парламент. Але парламентаризм є водночас вища якість парламенту, яке може їм втратитися. Парламент може існувати без істотних елементів парламентаризму, що характерно для авторитарних режимів.
Юридичним виразом парламентаризму є контроль парламенту за діяльністю уряду. Цей контроль по-різному здійснюється в парламентарних країнах і президентських республіках, але в кожному разі він є визначальною рисою парламентаризму і саме в ньому знаходить своє вираження привілейоване становище парламенту. Хоча в президентських республіках відсутній інститут парламентської відповідальності, їм відомі певні форми контролю над діяльністю уряду.
Парламентаризм виник і оформився в той період, коли виборче право було цензових і в категорію політично активних громадян входили лише чоловіки-власники. Демократизація виборчого права йшла паралельно з зів'яненням парламентаризму і падінням ролі представницьких установ. На перший план висунулися уряду, практично здійснювали як виконавчу, так і законодавчу владу.
У сучасний період в ряді країн (Франція, Фінляндія, США, Ізраїль) парламент починає відвойовувати втрачені позиції. Цей процес по-різному проходить в різних країнах, йому відомі підйоми і спади. Приміром, під час Уотергейтського справи в США різко зросла реальна влада Конгресу, т.к. президентська влада була скомпрометована. Однак з приходом республіканської адміністрації Р. Рейгана в 1981 р. система стримувань і противаг стабілізувалася за рахунок активізації президентської влади. У V Республіці Франції після відходу Президента Ш. де Голля у міру в'янення голлизма йшов процес зростання реальних повноважень Національних зборів і відновлення парламентаризму. Цей процес найбільш повне вираження отримав в роки перебування при владі Ф. Міттерана.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Парламент і парламентаризм "
 1. Контрольні питання до розділу 10
  парламент" і "парламентаризм". 2. Способи формування верхніх палат. 3. Правовий статус парламентарія. 4. Класифікація парламентів. 5. Внутрішньополітичні і зовнішньополітичні повноваження парламенту. 6. Види контрольних повноважень парламенту. 7. Основні етапи законодавчого процесу. 8. Парламентські комітети в різних
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"
  парламентаризм, правове положення особи в зарубіжних країнах, виборче право та виборчі системи зарубіжних країн, теорія і практика федералізму і т.д.), так і з проблем національного конституційного права окремих країн (основи конституційного права і політичні системи США, Великобританії, Франції, ФРН, Італії, Індії, Мексики і т.д.). Тема 1. Предмет, джерела і система
 3. § 7. Політичний режим сучасної Росії
  парламентаризму та політичного плюралізму, наявність багатопартійності, політичної опозиції, специфічного поділу влади, інституту імпічменту і т.п. Однак необхідно пам'ятати про те, що всі названі демократичні інститути та норми мають багато в чому формальний характер і сам факт їх існування ще не свідчить про справжню демократію. Важливо, щоб вони працювали на суспільство, на
 4. Глава 43 Нові організаційні форми громадських рухів
  парламент, друга палата якого складалася б з представників органів місцевого самоврядування. Парламент повинен був санкціонувати будь-який законодавчий акт і бюджет. В галузі судоустрою повинні бути відновлені принципи статутів 1864 р., скасовано адміністративне втручання в судові справи, скасовано смертну кару. У фінансовій області виступала за скасування викупних платежів для
 5. 5. Конституція Російської Федерації
  парламентом - Федеральними Зборами РФ. Для цього потрібно прийняти нову Конституцію шляхом досить складної процедури. Нова російська Конституція відноситься до числа «жорстких» в тому, що стосується її зміни і внесення до неї поправок. Вельми широко поширена думка про те, що Конституція РФ 1993 р. побудована за французької моделі (мається на увазі Конституція Франції 1958 Це твердження
 6. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
  парламент Російської Федерації, її представницький і законодавчий орган (ст. 94 Конституції), а Уряд - як орган виконавчої влади. Функції державних органів суб'єктів Російської Федерації закріплюються в конституціях республік у складі Росії, статутах країв і областей, їх законодавчих актах. По-третє, найважливішим конституційним ознакою державного органу
 7. § 4. Повноваження парламенту
  парламенту у здійсненні державної влади являє собою досить складну проблему, оскільки між юридичним і реальним статусом цього політичного установи існує величезний розрив. Конституційна догма і теорія наділяють парламент такими якостями, як законодавче верховенство і незалежність, розглядають парламент як носія народного суверенітету. Однак на
 8. § 3 . Недемократичні політичні режими
  парламент істотно обмежується. Встановлюється режим особистої диктатури, "демократичний цезаризм". Найбільш повне вираження цей метод відходу від демократії отримав у Республіці Франції в період з 1958 по 1969 рр.., коли існував режим плебісцитарної демократії, заснований на особистому конституційному правлінні генерала де Голля. Перехід від демократії до авторитаризму є корінне
 9. § 2. Західні теорії демократії
  парламентом, адміністрацією та муніципалітетами. Симптоматично, що одним з практичних висновків прихильників "нової демократії" є пропозиція про повну ліквідацію всіх форм контролю парламенту над урядом, тому що, мовляв, уряд став народним і всяке утиск його повноважень є не що інше, як обмеження народного суверенітету. Як вчить історія, посиланнями на волю й інтереси
 10. § 1. Форми правління
  парламенту призначає дорадча рада, в Об'єднаних Арабських Еміратах емір призначає Національні збори, яке є дорадчим установою. У тих країнах, де буржуазна революція здійснювалася порівняно мирним шляхом, закінчувалася компромісом між дворянством і буржуазією, абсолютна монархія еволюціонізіровала в монархію конституційну. Конституційна монархія
© 2014-2022  yport.inf.ua