Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття договору комісії

. Договір комісії - це договір, за яким одна особа (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої особи (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента.
Договір комісії належить до числа договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання послуг. Надавані в цивільному обороті послуги прийнято поділяти на фактичні і юридичні. Юридичний характер послуги полягає в тому, що дії її виконавця впливають на правову сферу замовника послуги, тобто призводять до настання в його особі певного правового наслідки (наприклад, до виникнення у замовника послуги суб'єктивних цивільних прав та обов'язків) * (827). Договір комісії опосередковує надання юридичних послуг і цим відрізняється від договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання фактичних послуг (наприклад, від договору надання послуг або від договору зберігання), при яких дії виконавця послуги безпосередньо не зачіпають правової сфери замовника. Юридичний характер послуги комісіонера технічно виражається в тому, що він здійснює угоди за рахунок комітента і в його інтересі.
Разом з договорами доручення, агентування, транспортної експедиції, довірчого управління майном та банківського рахунку договір комісії утворює групу договорів, при яких виконавець надає замовнику юридичні або одночасно юридичні та фактичні послуги. Ця група ділиться на три підгрупи.
1. Перша підгрупа представлена договорами, зокрема, договором доручення, при яких виконавець явно вказує своєму контрагенту, що він діє не у власних інтересах, а в інтересах замовника послуги, оскільки вступає у відносини з контрагентом від імені замовника (п. 1 ст. 971 ГК). Між замовником послуги та її виконавцем виникають відносини прямого (або безпосереднього) представництва. При цьому замовник наділяє виконавця повноваженням, тобто правом діяти від імені та в інтересах іншої особи, якій кореспондує юридичний обов'язок замовника квазіпретерпевать наслідки вчинених виконавцем дій, спрямованих на зміну його правового положення * (828).
2. У другу підгрупу входять такі договори (наприклад, договір довірчого управління майном), при яких виконавець діє хоча і в інтересах замовника послуги, але від свого імені (абз. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК). Між замовником послуги та її виконавцем виникають відносини непрямого (або посереднього) представництва. У цьому випадку замовник послуги надає виконавцю уповноваження, тобто право діяти в чужих інтересах від свого імені * (829), якому протистоїть обов'язок замовника, тотожна за своїм матеріальним змістом обов'язки, кореспондуючий повноваженням.
3. До третьої підгрупи належать договори, зокрема договір транспортної експедиції, які залежно від їх змісту можуть опосередковувати виникнення відносин як прямого, так і непрямого представництва (абз. 2 п. 1 ст. 801 ЦК).
Договір комісії входить у другу з виділених підгруп договорів, тому що комісіонер завжди вчиняє доручені йому угоди від свого імені (абз. 1 п. 1 ст. 990 ЦК). У цьому полягає головна відмітна ознака договору комісії, в чому предопределяющий його правову природу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття договору комісії "
 1. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 2. § 1. Загальна характеристика договору комісії
  Поняття договору комісії. Договір комісії - це договір, за яким одна особа (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої особи (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Договір комісії належить до числа договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання послуг. Надаються в цивільному обороті послуги прийнято
 3. 1. Поняття договору комісії
  Договір комісії також відноситься до числа договорів, які опосередковують надання юридичних послуг. З його допомогою здійснюються операції за оплатній реалізації майна, що не належить відчужувачу. Іншими словами, він оформляє відносини торгового посередництва. Участь професійного торгового посередника (комісіонера) позбавляє як продавця (виробника), так і покупця (споживача)
 4. 1. Поняття договору
  Доручення без повноважень. З тріади, що має ключове значення для формування договору доручення, - представництва, доручення, довіреності, - стосовно договору комісії зберігає своє значення доручення. Мається на увазі, що, подібно договором доручення, і при комісії відбувається заступництво. Воно виражається в тому, що одна особа діє за дорученням іншої, притому в результаті
 5. § 3. Муніципальні вибори.
  Муніципальні вибори - це вибори, що проводяться з метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 7. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 8. § 1. Правова природа муніципальної служби
  Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
 9. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АО) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АО містить Цивільний кодекс, визначаючи у гол. 4 його поняття, основні межі і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 10. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також в спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
© 2014-2022  yport.inf.ua