Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Наслідки припинення доручення

. У разі належного виконання доручення та при його припиненні по більшості інших підстав повірений зобов'язаний без зволікання повернути довірителю довіреність, якщо зазначений у ній термін існування повноваження ще не закінчився. Крім того, коли це обгрунтовано угодою сторін або характером доручення, повірений, який виконав доручення хоча б частково, після його припинення повинен представити довірителю звіт з додатком виправдувальних документів (абз. 5 ст. 974 ЦК).
Якщо доручення припиняється до завершення його виконання, то довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному понесені ним при виконанні витрати, а у разі возмездного договору - також і сплатити йому обумовлену винагороду пропорційно виконаній роботі * (826). Виконання, вчинене повіреним після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про припинення доручення, не зобов'язує довірителя ні до відшкодування витрат, ні до сплати винагороди (п. 1 ст. 978 ЦК).
З припиненням доручення зазвичай припиняється і видане для його виконання повноваження. Але якщо ні колишній повірений, ні третя особа, з яким він зобов'язаний був вчинити правочин від імені колишнього довірителя, не знали і не повинні були знати про припинення доручення, то згідно з п. 2 ст. 189 ГК повноваження вважається непрекратівшімся: правові наслідки цієї угоди представника наступають в особі акредитуючої.
Скасування довірителем доручення, за яким повірений виступає в якості звичайного, а не комерційного представника, не дає повіреному права на відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок припинення доручення (п. 2 ст. 978 ЦК). Тому якщо таке доручення має БЕЗОПЛАТНО характер і скасовується до початку його виконання, повірений не має права стягнути з довірителя вказане в договорі винагороду.
Збитки, що виникли у довірителя в результаті відмови повіреного від виконання доручення за загальним правилом також не підлягають відшкодуванню. Але якщо довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (наприклад, не може знайти нового повіреного, що володіє достатніми для виконання його доручення знаннями) або якщо повірений є комерційним представником, то довірителю прочитується домагання проти повіреного на відшкодування цих збитків (п. 3 ст. 978 ЦК).
У разі смерті або ліквідації повіреного його спадкоємці або ліквідатор зобов'язані сповістити довірителя про припинення доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі і документи, і потім передати це майно довірителю (ст. 979 ЦК). Однак спадкоємці повіреного, до яких перейшло належало йому право утримання, можуть не передавати довірителю його речі до тих пір, поки він не вчинить на їх користь відповідне надання (наприклад, не сплатить понесені повіреним при виконанні доручення витрати або причитавшееся повіреному винагороду).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наслідки припинення доручення "
 1. § 4. Припинення доручення
  наслідки цієї угоди представника наступають в особі акредитуючої. Скасування довірителем доручення, за яким повірений виступає в якості звичайного, а не комерційного представника, не дає повіреному права на відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок припинення доручення (п. 2 ст. 978 ЦК). Тому якщо таке доручення має БЕЗОПЛАТНО характер і скасовується до початку його
 2. § 2. Місцева адміністрація
  наслідків стихійних лих; розглядає звернення громадян та юридичних осіб, приймає по них необхідних заходів, веде прийом громадян та представників організацій з питань, віднесених до її відання; здійснює в установленому порядку зовнішньоекономічну діяльність. За рішенням міської Ради адміністрація може здійснювати інші повноваження, не віднесені до компетенції інших органів
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  наслідками порушення зобов'язання ст. 333 ЦК надає можливість суду зменшити неустойку, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання. Застава. В силу застави кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед
 4. § 5. Доручення
  наслідки недотримання даного правила наступають відповідно до п. 1 ст. 162 ГК: сторони у разі спору позбавляються права посилатися на показання свідків. Довіреність, що видається повіреному для представлення третім особам, не можна розглядати як письмової форми договору доручення, так Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 5. § 6. Комісія
  наслідків. У тих випадках, коли комісіонер здійснив операцію на умовах більш вигідних, ніж ті, які були зазначені комітентом, додаткова вигода ділиться між комітентом і комісіонером порівну, якщо інше не передбачено угодою сторін. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 396 Оскільки найбільш часто
 6. § 7. Агентування
  наслідки такого передоручення в цьому випадку визначаються відповідно до ст. 976 ГК. Таким чином, агент не відповідає перед принципалом за дії субагента від імені принципала лише у випадках, коли субагент був обраний самим принципалом. В інших Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 403 випадках у порядку
 7. § 8. Довірче управління майном
  наслідки досягаються за допомогою нового для нашого цивільного права інституту довірчого управління. Цікаво відзначити, що, народившись у сфері цивільного обороту за участю громадян, часто використовується в благодійних цілях, довірче управління міцно завоювало позиції і в сфері комерційного обороту, у підприємницькій діяльності. (Наприклад, щось схоже відбувається
 8. § 9. Комерційна концесія
  наслідки виконання договору. Користувач, здійснюючи без доручення самостійну підприємницьку діяльність з використанням комплексу отриманих від правовласника виключних прав і здійснюючи певні операції із споживачами, самостійно набуває права і особисто несе обов'язки за цими угодами. У договорі ж доручення права та обов'язки по угоді, зробленої
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  наслідків порушення зобов'язання, то відповідно до ч. 1 ст. 333 ЦК суд має право зменшити неустойку. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 01.07.96 р. № 6/8 (п. 42) «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації», уточнено, що при оцінці наслідків порушення зобов'язання «судом можуть прийматися
 10. § 2. Товарні біржі
  наслідки. За історію розвитку біржової торгівлі такі спекулятивні угоди не раз заборонялися законодавцем, але з часом увійшли в біржову практику і стали визнаватися, оскільки відіграють важливу стабілізуючу роль в ринковій економіці. Ф'ючерсні угоди сприяють вирівнюванню цін на біржі і поза нею, так як завдяки їм число скоєних угод багаторазово збільшується і ціни так сильно
© 2014-2022  yport.inf.ua