Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Правова природа договору комісії

. Виступ комісіонера в цивільному обороті від свого імені, але за рахунок комітента дозволяє розрізняти внутрішні і зовнішні відносини, в яких складається комісіонер. У зовнішньому відношенні, що виникає при здійсненні комісіонером угоди з третьою особою, він виступає як самостійний учасник цивільного обороту, діючий в своїх власних інтересах. Це пояснюється тим, що договір комісії спричиняє виникнення між комітентом і комісіонером відносини непрямого (посереднього) представництва * (830). Надане комісіонеру уполномочие є його право діяти за рахунок комітента, але від свого імені. Завдяки цьому за угодою, укладеної комісіонером з третьою особою, права та обов'язки виникають в особі комісіонера (абз. 2 п. 1 ст. 990 ЦК), а не комітента, який для третьої особи, за образним висловом П.П. Цитович, "не замінено, ... не представлений, а заставлений комісіонером" * (831). У внутрішньому відношенні з комітентом комісіонер є лише виконавцем даного йому доручення. Він не тільки має право діяти щодо третіх осіб від свого імені за рахунок комітента, але і зобов'язаний перед комітентом діяти відповідним чином, а останній має право вимагати від нього такої поведінки. Сказане свідчить про те, що договір комісії представляє собою зобов'язальний договір.
Договір комісії вважається укладеним з моменту досягнення між сторонами в необхідній формі згоди з усіх істотних умов договору (абз. 1 п. 1 ст. 432 ЦК) і, отже, є консенсуальним договором. Його Консесуальними не зачіпається тим обставиною, що прийняття комісіонером майна комітента для його комісійного продажу за часом може збігатися з моментом укладання договору, оскільки оцінка і огляд речі комісіонером є допоміжними діями, а сама передача речі комісіонеру завжди здійснюється тільки після укладення договору і на його підставі * (832).
Договір комісії належить до числа відплатних договорів. Він залишається оплатним і тоді, коли розмір винагороди або порядок його сплати не обумовлені сторонами і розмір винагороди не може бути визначений виходячи з умов договору. У цьому випадку винагорода сплачується після виконання комісійного доручення в розмірі, що визначається відповідно до п. 3 ст. 424 ЦК, тобто в сумі, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні комісійні послуги (абз. 2 п. 1 ст. 991 ЦК).
Договір комісії являє собою взаємний (сіналлагматіческій) договір. Це означає, що у породженому їм комісійному зобов'язанні як комісіонер, так і комітент є одночасно і кредитором, і боржником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правова природа договору комісії "
 1. § 1. Загальна характеристика договору комісії
  правову сферу замовника послуги, тобто призводять до настання в його особі певного правового наслідки (наприклад, до виникнення у замовника послуги суб'єктивних цивільних прав та обов'язків) * (827). Договір комісії опосередковує надання юридичних послуг і цим відрізняється від договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання фактичних послуг (наприклад, від договору
 2. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  правовими актами, так і скаргами-зверненнями з приводу відновлення прав чи законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів місцевого самоврядування, їх посадовими і виборними особами, керівниками підприємств, установ та громадських об'єднань. Але в цих Законах право на звернення громадянина не розглядається як публічна послуга. Швидше, в них йдеться про
 3. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  правову, методичну, організаційно-технічну допомогу нижчестоящим комісіям; заслуховує повідомлення органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів; розглядає скарги (заяви) на рішення і дії (бездіяльність) нижчестоящих комісій і приймає по зазначених скарг (заяв) вмотивовані рішення; здійснює інші повноваження. Окружна
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  правовими актами. Існує точка зору, згідно з якою депутат представляє інтереси лише виборців свого округу, якщо вибори проводилися за мажоритарною системою . Здається, що це неправильне розуміння депутатського призначення. Виникає закономірне питання, а як бути з тим населенням виборчого округу, яке в силу різних причин (дострокове припинення повноважень депутата,
 5. § 1. Глава муніципального освіти
  правового статусу глави муніципального освіти слід звернутися до ознак посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування - виборний або уклала контракт (трудовий договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності органу місцевого самоврядування. Виборне
 6. § 2. Місцева адміністрація
  правових актів; розробляє та подає на затвердження міській Раді штатний розклад посад муніципальної служби, а також практичні рекомендації з предметів свого ведення; створює в установленому порядку робочі групи та колегії, консультативні громадські та експертні ради, залучає на договірній основі наукові організації, вчених і фахівців до вирішення проблем по
 7. § 1. Правова природа муніципальної служби
  правове регулювання муніципальної служби, включаючи вимоги до муніципальних посадам муніципальної служби, визначення статусу муніципального службовця, умови і порядок проходження муніципальної служби, здійснюється федеральним законом, а також прийнятими відповідно до нього законами суб'єктів РФ і статутами муніципальних утворень. Відправним у регулюванні відносин муніципальної
 8. § 4. Акціонерні товариства
  правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі
 9. § 2. Правовий режим речей
  правовий режим підпорядковується правилам загальногромадянського законодавства про речові права. Однак, якщо той же суб'єкт - некомерційна організація відповідно до своєї спеціальноюправоздатність включається в комерційну діяльність, відповідне майно вже є об'єктом речових прав підприємця. Так, наприклад, отримавши будівлю у власність, така організація стає
 10. § 4. Правовий режим цінних паперів
  правового регулювання, не може бути визнано належним для мети визначення документа як цінного паперу. Вираз «цінний папір засвідчує право» не слід розуміти буквально, оскільки кожному праву власника цінного бу-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 169 маги кореспондує відповідна
© 2014-2022  yport.inf.ua