Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і елементи договору транспортної експедиції

. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
В абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК визначено основні та додаткові послуги, які за договором транспортної експедиції зобов'язується виконати або організувати експедитор. Зокрема, до основних послуг належать обов'язки експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом, обов'язок експедитора укласти від імені клієнта або від свого імені договір (договори) перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші обов'язки, пов'язані з перевезенням. В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як одержання потрібних для експорту або імпорту документів, виконання митних та інших формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мит, зборів та інших витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу, його одержання у пункті призначення, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених договором.
Викладене визначення договору транспортної експедиції дозволяє виділити його основні ознаки. Договір транспортної експедиції є консенсуальним, оплатним і двустороннеобязивающім. Сторонами договору транспортної експедиції виступають експедитор і клієнт (у ролі експедитора може виступати і сам перевізник). Предмет договору - виконання або організація виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, перелік яких не є вичерпним. Договір укладається в письмовій формі (клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його обов'язків) (ст. 802 ЦК).
У юридичній літературі окремі із зазначених ознак договору транспортної експедиції трактуються неоднозначно * (598). Наприклад, висловлено думку, що договір транспортної експедиції може бути або консенсуальним, коли експедитор організовує виконання експедиційних послуг, або реальним, коли він виконує їх з довіреним йому вантажем, коли експедитором виступає перевізник * (599). Деякі автори відзначають, що незалежно від того, яким чином експедитор береться надати клієнту експедиційні послуги: безпосередньо виконати зазначені послуги своїми силами або тільки організувати їх виконання, - відповідні зобов'язання виникають на стороні експедитора в силу самого факту підписання угоди з клієнтом * (600).
У договорі транспортної експедиції поєднуються перевізні і експедиційні дії, а також здійснюються взаємопов'язані з основним зобов'язанням юридичні процедури, що тягнуть цивільно-правові наслідки. Питання про те, як виконується договір транспортної експедиції, відноситься до юридичних процедур і не впливає на консенсусний характер самого договору.
Особливістю договору транспортної експедиції виступає відома невизначеність предмета даного договору, так як в Цивільному кодексі не міститься вичерпного переліку послуг з транспортної експедиції. Тому для того, щоб договір транспортної експедиції вважався укладеним, сторони мають узгодити (перерахувати в договорі) ті послуги, які експедитор надає клієнту. У кожному разі надання експедиційних послуг спрямоване на організацію перевізного процесу, покликану сприяти виконанню договору перевезення вантажу. Тому предмет договору транспортної експедиції може бути визначений як сукупність юридичних дій, спрямованих на виконання або організацію виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Згідно п. 3 ст. 801 ГК умови виконання договору транспортної експедиції визначаються угодою сторін, якщо інше не встановлено законом про транспортно-експедиційної діяльності, іншими законами або іншими правовими актами.
У цей час регулювання відносин, пов'язаних з наданням транспортно-експедиційних послуг, поряд з правилами гл. 41 ГК здійснюється Федеральним законом від 30 червня 2003 р. "Про транспортно-експедиційної діяльності" * (601) (далі - Закон про транспортно-експедиційної діяльності). Цей Закон визначає порядок здійснення транспортно-експедиційної діяльності: порядок надання послуг з організації перевезень вантажів будь-якими видами транспорту та оформлення перевізних документів, документів для митних цілей та інших документів, необхідних для здійснення перевезень вантажів.
Іншими законами і правовими актами, формально регулюючими договірні відносини з транспортної експедиції, є транспортні статути і кодекси. Разом з тим лише в УЖТ міститься правило, присвячене транспортної експедиції (ст. 120). У КВВТ, КТМ, ВК і УАТ норми про транспортну експедиції не передбачені * (602).
Законом про транспортно-експедиційної діяльності також передбачено, що правила транспортно-експедиційної діяльності затверджуються Урядом РФ * (603). Правилами транспортно-експедиційної діяльності визначаються: перелік експедиторських документів (документів, що підтверджують укладення договору транспортної експедиції); вимоги до якості експедиційних послуг; порядок надання експедиційних послуг. Крім того, продовжують діяти Правила централізованого вивезення (завезення) вантажів із залізничних станцій, розташованих на території РФ, виконуваного транспортно-експедиційними підприємствами, затв. МПС Росії та Мінтрансом Росії листом від 14 травня 1993 р. N С-405у/АК-7/ЦМ-180 * (604). Положення названих та інших відомчих нормативних актів про транспортну експедиції можуть бути змінені і доповнені в укладених договорах експедиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття і елементи договору транспортної експедиції "
 1. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
  Поняття договору. Потреба у забезпеченні збереження майна в умовах, коли сам власник позбавлений можливості здійснювати нагляд за ним, досить давно викликала до життя існування особливих правових норм про зберігання. У дуже розвиненому вигляді вони були присутні вже в римському праві, якому було відомо особливе зобов'язання depositum, як прагнув з реальних дій з передачі
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 7. 2. Окремі види зобов'язань
  Зобов'язання розрізняються також за своїм юридичним особливостям - змістом і співвідношенням прав і обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті
 8. 1. Поняття договору транспортної експедиції
  Відповідно до п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу: - організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або
 9. 1. Поняття юридичних послуг
  Договір доручення оформляє одну з основних різновидів зобов'язань з надання юридичних послуг. До їх числа відносяться також зобов'язання, що виникають з договорів комісії та агентування, а певною мірою також і з договору довірчого управління майном. У всіх перерахованих відносинах мається посередник - представник (повірений), комісіонер, агент, довірчий
 10. 6. Класифікація договорів
  Класифікація будь-якого поняття припускає його поділ. Такий поділ може бути вироблено двома способами. Перший становить дихотомію або, інакше - "поділ надвоє". З її допомогою, використовуючи послідовно певне підставу (критерій), ділять поняття на дві групи, з яких одну характеризує наявність цього підстави, а іншу - його відсутність. Подібний розподіл може бути
© 2014-2022  yport.inf.ua