Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст договору транспортної експедиції

. Зміст даного договору, як і в будь іншому випадку, становить сукупність прав і обов'язків сторін. При цьому права та обов'язки сторін у договорі транспортної експедиції встановлюються цивільним законодавством та угодою самих учасників договору експедиції.
У ст. 804 ГК визначені документи та інша інформація, що надаються експедиторові. Зокрема, клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції. У свою чергу експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані. У разі ненадання клієнтом необхідної інформації експедитор має право не приступати до виконання відповідних обов'язків до надання такої інформації.
У відносинах з транспортної експедиції допускається виконання обов'язків експедитора третьою особою, якщо з договору транспортної експедиції не випливає, що експедитор повинен виконати свої обов'язки особисто, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. У даному випадку покладання виконання зобов'язання на третю особу не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору (ст. 805 ЦК).
Згідно ст. 806 ГК з сторін вправі відмовитися від виконання договору транспортної експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. При односторонню відмову від виконання договору сторона, яка заявила про відмову, повинна відшкодувати іншій стороні збитки, викликані розірванням договору.
Ряд додаткових прав сторін договору транспортної експедиції вказані в гол. 2 Закону про транспортно-експедиційної діяльності. Згідно ст. 3 названого Федерального закону експедитору надані такі права.
Експедитор вправі відступати від вказівок клієнта, якщо це необхідно в інтересах клієнта і експедитор з незалежних від неї обставин не зміг попередньо запросити клієнта в порядку, визначеному договором, про його згоду на таке відступлення або отримати протягом доби відповідь на свій запит.
У разі якщо вказівки клієнта неточні або неповні або не відповідають договору транспортної експедиції і експедитор з не залежних від нього обставин не мав можливості уточнити вказівку клієнта, експедитор надає експедиційні послуги, виходячи з інтересів клієнта.
Якщо договором транспортної експедиції не передбачено інше, експедитор має право обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення вантажу, послідовність перевезення вантажу різними видами транспорту, виходячи з інтересів клієнта. При цьому експедитор зобов'язаний негайно повідомляти клієнта в порядку, визначеному договором, про вироблених ним зміни.
Експедитор, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, має право утримувати перебуває в його розпорядженні вантаж до сплати винагороди та відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат або до надання клієнтом належного забезпечення виконання своїх зобов'язань в частині сплати винагороди та відшкодування понесених ним витрат. У цьому випадку клієнт також оплачує витрати, пов'язані з утриманням майна. У зазначених ситуаціях за виниклу псування вантажу внаслідок його утримання експедитором відповідальність несе клієнт.
Експедитор вправі не приступати до виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, до подання клієнтом необхідних документів, а також інформації про властивості вантажу, умови його перевезення та іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків. У разі подання неповної інформації експедитор зобов'язаний запитати у клієнта необхідні додаткові дані в порядку, передбаченому договором транспортної експедиції.
Експедитор має право перевіряти достовірність поданих клієнтом необхідних документів, а також інформації про властивості вантажу, умови його перевезення та іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції.
У свою чергу клієнт має право:
вибирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;
вимагати у експедитора, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, подання інформації про процес перевезення вантажу;
давати вказівки експедитору відповідно до договору транспортної експедиції.
До обов'язків експедитора відповідно до ст. 4 Закону про транспортно-експедиційної діяльності належать:
надавати послуги згідно з договором транспортної експедиції;
у разі якщо відсутня можливість попереднього запиту про відступ від вказівок клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором протягом доби, експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим, в порядку, визначеному договором;
експедитор, який надає послуги клієнту для особистих, сімейних, домашніх або інших потреб, не пов'язаних із здійсненням клієнтом підприємницької діяльності, зобов'язаний подати на його вимогу інформацію, передбачену законодавством Російської Федерації про захист прав споживачів;
при прийомі вантажу експедитор зобов'язаний видати клієнту експедиторського документ, а також представити клієнтові оригінали договорів, укладених експедитором відповідно до договору транспортної експедиції від імені клієнта на підставі виданої ним довіреності;
експедитор не має права укладати від імені клієнта договір страхування вантажу, якщо це прямо не передбачено договором транспортної експедиції.
Відносно клієнта встановлено обов'язок своєчасно представити експедитору повну, точну і достовірну інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення та іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, та документи, необхідні для здійснення митного, санітарного контролю, інших видів державного контролю. Крім того, клієнт в порядку, передбаченому договором транспортної експедиції, зобов'язаний сплатити належну експедитору винагороду, а також відшкодувати понесені ним витрати в інтересах клієнта (ст. 5 Закону про транспортно-експедиційної діяльності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст договору транспортної експедиції "
 1. § 5. Транспортна експедиція
  договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК визначено основні і
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 3. 2. Зміст договору транспортної експедиції
  зміст яких по-різному визначається в окремих різновидах даного договору. Надавані експедитором послуги, пов'язані з перевезенням вантажу, нерідко не цілком вдало поділяють на основні (з організації перевезень) і додаткові, які можуть охоплювати будь-які питання, що стосуються транспортування вантажу. Але такий розподіл відноситься лише до закріпленої у ЦК загальної моделі даного
 4. 2. Співвідношення договору транспортної експедиції і інших договорів про оплатне надання послуг
  змісту договору можуть вчиняти дії або від імені іншої сторони (відповідно принципала і клієнта), або від власного імені. Це означає використання в першому випадку моделі прямого, а в другому - непрямого представництва. Враховуючи це, законодавець стосовно до агентського договору передбачив пряму відсилання, залежно від використаної моделі, до норм відповідно
 5. 7. Зміст і виконання договору транспортної експедиції
  зміст договору зводять до передбачених їм прав і обов'язків сторін. Стосовно до змісту договору транспортної експедиції, вірніше його ідеальної моделі, передбаченої в ЦК (ст. 801), виявляється одна цікава особливість його правового регулювання, а саме: права і обов'язки його сторін - експедитора і клієнта - визначаються як би на трьох різних рівнях. По-перше, з
 6. § 1. Перевезення
  договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення у найбільш загальній формі
 7. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  вмісту в різних країнах. Наприклад, мішок кави в Бразилії важить 60 кг, а в Гаїті - 84 кг [2]. Тому у випадках, коли кількість товару вказується в таких одиницях, як мішок, бочка, стос, тюк і т.д. щоб уникнути непорозумінь слід оговорювати стандартний вага нетто і брутто згаданих одиниць виміру. Навіть якщо взяти таку відому одиницю маси, як тонна, то вона в міжнародній
 8. § 2. Види цивільно-правових договорів
  утримання з утриманням, оренда, підряд, позика і кредит, зберігання). Крім того, окремі види договорів врегульовані не тільки Кодексом, а й іншими правовими актами. Так, крім договору енергопостачання, передбаченого § 6 гл. 30 ГК, у Федеральному законі від 26 березня 2003 р. "Про електроенергетику" * (1149) виділяються такі його види, як договір купівлі-продажу електроенергії на роздрібному ринку,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини. * (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо громадської
 10. § 1. Зобов'язання з надання послуг
  вмістом досягнення результату, ризик його недосягнення не покладено на виконавця. Останній має право вимагати оплати за належне вчинення дій (належне здійснення діяльності) незалежно від досягнення їх корисного ефекту. Враховуючи це, законодавець моделює зобов'язання з надання послуг як зобов'язання "максимального докладання зусиль" * (462). Слід
© 2014-2022  yport.inf.ua