Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і функції завдатку

. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін (задаткодателем) у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні (задаткоодержувачу), на доказ укладення договору і в забезпечення виконання зобов'язань за цим договором (п. 1 ст. 380 ЦК).
Завдаток виконує три основні функції: доказову, платіжну та забезпечувальну.
1. Доказательственная функція завдатку полягає в тому, що його видача свідчить про укладення договору, що породжує забезпечувані завдатком зобов'язання. З п. 1 ст. 380 ГК випливає, що завдаток видається при укладенні цього договору * (1311), який може носити не тільки консенсусний, а й реальний характер. Закон не вимагає, щоб завдаток був єдиним доказом укладення зазначеного договору. Тому забезпечені завдатком зобов'язання можуть бути засновані на договорі, укладеному як в усній, так і в письмовій формі.
2. Платіжна функція завдатку виражається в тому, що його видача вважається виконанням задаткодателем грошового зобов'язання (наприклад, видача завдатку наймачем житлового приміщення за договором найму комерційного звільняє його від внесення найманої плати в частині виданого завдатку). Цю функцію завдаток виконує і тоді, коли строк виконання основного зобов'язання ще не настав.
3. Забезпечувальна функція завдатку полягає у спонуканні сторін договору виконати свої зобов'язання під страхом настання штрафних наслідків. Згідно абз. 1 п. 2 ст. 381 ГК якщо за невиконання зобов'язання відповідає задаткодавець, то завдаток залишається у задаткоодержувача (наприклад, покупець, який видав завдаток у розмірі 10% вартості автомобіля, але не сплатив суму, що залишилася, втрачає свій завдаток). Якщо за невиконання зобов'язання відповідає задаткоодержувача, він зобов'язаний сплатити задаткодавцю завдаток у подвійному розмірі (наприклад, продавець, який одержав завдаток у розмірі 10% вартості автомобіля, але не передав автомобіль покупцю, зобов'язаний сплатити покупцеві 20% вартості автомобіля).
При заподіянні збитків, викликаних невиконанням забезпечених завдатком зобов'язань, завдаток виконує також компенсаційну функцію. У цьому випадку він зараховується в рахунок відшкодування збитків, якщо інше не обумовлено задаткодателем і задаткоодержувачем (абз. 2 п. 2 ст. 381 ЦК).
Всупереч існуючій в літературі думку * (1312), завдаток ні за яких умов не може виконувати функцію відступного в сенсі ст. 409 ЦК, оскільки видача завдатку на відміну від надання відступного не викликає припинення зобов'язання в момент отримання відповідної стороною грошової суми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття і функції завдатку "
 1. § 7. Завдаток
  функції завдатку. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін (задаткодателем) у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні (задаткоодержувачу), на доказ укладення договору і в забезпечення виконання зобов'язань за цим договором (п. 1 ст. 380 ЦК). Завдаток виконує три основні функції: доказову, платіжну та
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань призводять до відновленню становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 4. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  поняття акцією не є. Рішення про її випуск приймається не в установчому договорі про створення ВАТ, а відповідними компетентними органами. Безумовно, прав Закон про приватизацію 1997 р., чітко визначив цей спосіб управління акціями ВАТ, що належать державі або муніципального утворення, як спеціальне право. Цей висновок підтверджується і п.4 ст. 5, де встановлено, що
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 6. § 1. Загальні положення про підряд
  функція може обмежуватися виключно питаннями загального керівництва діяльністю субпідрядників і зводитися до посередництва між замовником та субпідрядниками. Залучення підрядником субпідрядників в порушення заборони, встановленого законом, або істотної умови договору про необхідність особистого його виконання тягне за собою відповідальність підрядника перед замовником за збитки, завдані
 7. § 3. Договір будівельного підряду
  поняттям якого в широкому сенсі охоплюється і ризик підрядника не вкластися в узгоджену з замовником кошторис. Тому якщо вихід підрядника за межі кошторису не обумовлено якими-небудь екстремальними обставинами, він не має права вимагати від замовника ніяких доплат. Наприклад, підрядник не може послатися на звичайний зростання вартості будівельних матеріалів, обумовлений інфляцією, так як
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 9. Т
  поняття і види Т. с. X, 45, § 3 (1) - с. 468 - 470 Третя особа - договір на користь Т. л. VIII, 38, § 2 (1) - с. 181 - зобов'язання на користь Т. л. VIII, 35, § 4 (2) - с. 37 - 40 - зобов'язання, який виконувався Т. л. VIII, 35, § 4 (2) - с. 38 - 39 Трудова функція XI, 47, § 1 (1) - с. 619 - 620 Трудовий договір XI, 47, § 1 (1) - с.
 10. Ф
  Поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6 (3) - с. 499 - 502 - поняття Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 494 - 497 - припинення договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 506 - 507 Фінансовий лізинг X, 45, § 6 (2) - с. 497 Фонд - державний житловий Ф. X, 46, § 1 (4) - с. 541 - житловий Ф. комерційного використання X, 46, § 1 (4) - с. 543 - житловий Ф. соціального
© 2014-2022  yport.inf.ua