Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Штрафний дію завдатку

. Штрафний дію завдатку настає за наявності фактичного складу, який складається з трьох елементів: 1) видачі завдатку; 2) угоди про завдаток; 3) невиконання забезпеченого завдатком зобов'язання.
1. Залежно від використовуваної сторонами форми розрахунків видача завдатку являє собою або договір про передачу готівки у власність задаткоодержувача (п. 1 ст. 223, 224 ЦК), або банківську операцію по перерахуванню безготівкових грошових коштів задаткодавця на банківський рахунок задаткоодержувача (ст. 861, 863-865 ЦК).
2. Угода про завдаток покликане підпорядкувати видається задаткодателем грошову суму правовому режиму завдатку * (1313). Незалежно від розміру завдатку воно має бути зроблено у письмовій формі (п. 2 ст. 380 ЦК). Недотримання цієї вимоги позбавляє сторони у разі спору права посилатися на показання свідків (п. 1 ст. 162 ЦК). Угода про завдаток повинно містити вказівку на договір, який породжує забезпечувані завдатком зобов'язання, та засвідчувати факт видачі певної грошової суми в якості завдатку * (1314).
3. Невиконання боржником основного зобов'язання служить передумовою штрафного дії завдатку, якщо воно обгрунтовує відповідальність боржника (абз. 1 п. 2 ст. 381 ЦК).
Штрафний дію завдатку полягає в настанні несприятливого правового наслідки для задаткоодержувача або задаткодавця. Якщо задаткодавець їх не виконує своє зобов'язання, то у задаткодавця виникає спрямоване проти нього домагання на сплату завдатку в подвійному розмірі (абз. 1 п. 2 ст. 381). Це домагання, так само як і домагання на неустойку, може бути віддана іншій особі (абз. 1 п. 1 ст. 382 ЦК) та зменшено в своєму обсязі судом (ст. 333 ЦК) * (1315). При невиконанні зобов'язання задаткодателем він не має права вимагати від задаткоодержувача повернення завдатку (абз. 1 п. 2 ст. 381).
Приписи абз. 1 п. 2 ст. 381 не є імперативними. Тому сторони можуть зв'язати штрафне дію завдатку з неналежним виконанням основного зобов'язання, а також змінити штрафне дію завдатку (наприклад, обумовити, що у разі невиконання або неналежного виконання основного зобов'язання задаткоодержувачем останній повертає завдаток в іншому, ніж передбаченому законом, розмірі). Крім того, вони можуть укласти угоду про одностороннє завдаток, тобто про завдаток, який забезпечує зобов'язання лише одної сторони.
Якщо забезпечене завдатком зобов'язання припиняється за згодою сторін або внаслідок неможливості виконання, задаткоодержувача зобов'язаний повернути завдаток задаткодавцю (п. 1 ст. 381 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Штрафний дію завдатку "
 1. § 7. Завдаток
  Поняття і функції завдатку. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін (задаткодателем) у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні (задаткоодержувачу), на доказ укладення договору і в забезпечення виконання зобов'язань за цим договором (п. 1 ст. 380 ЦК). Завдаток виконує три основні функції: доказову, платіжну та
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 4. 2. Функції завдатку
  Завдаток виконує платіжну, доказову і забезпечувальну (штрафну) функції. Завдаток може бути виданий тільки тією стороною за договором, на якій лежить обов'язок здійснити грошові платежі за надання, здійснюване контрагентом за договором. При виконанні сторонами договірних зобов'язань сума завдатку зараховується в рахунок платежів, що підлягають здійсненню стороною,
 5. 2. Неустойка
  Неустойка (штраф, пені) - визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. На вимогу про сплату неустойки кредитор не зобов'язаний доводити заподіяння йому збитків (п. 1 ст. 330). Привабливість неустойки, її широке застосування в цілях
 6. 7. Завдаток
  Завдаток, так само як і неустойка, застава, утримання, поручительство, відноситься до традиційних способів забезпечення виконання зобов'язань, провідним свій початок з римського права. У літературі з римського права зазначалося, що завдаток і саме його назва (arra) мають близькосхідне походження. Вже за часів римського права завдаток, в якості якого розглядалися грошова сума або інша
 7. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 8. 3. Захист кредитора в договірному зобов'язанні
  На відміну від інших цивільно - правових відносин у зобов'язанні відбивається динаміка цивільних прав та обов'язків, окреслених рамками зобов'язання, причому обов'язки одного боку зробити зазначені дії протистоїть право іншої сторони вимагати їх вчинення. Тому цивільні права, що виникають із зобов'язання, носять відносний характер. Як відомо, зобов'язання має
 9. 1. Поняття державного контракту на виконання підрядних робіт для державних потреб
  Подібно своєму корреляту - включеному до главу "купівля-продаж" параграфу "Поставка товарів для державних потреб" гл. 37 - параграф "Підрядні роботи для державних потреб" також попередив визначення відповідної конструкції вказівкою на основні ознаки складаються в подібних випадках відносин. Таких особливостей, слідуючи за ст. 763 ГК, з якої починається параграф 5 "Підрядні
 10. 40 Cпособ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  Забезпечення зобов'язань - дії боржника, спрямовані на забезпечення виконання зобов'язання і встановлення гарантій задоволення вимог кредитора. Способи забезпечення зобов'язань: 1) завдаток (arra) - грошова сума або інша цінність, передаються однією стороною іншій в момент укладення договору і забезпечують належне виконання зобов'язання. У класичну епоху
© 2014-2022  yport.inf.ua