Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

1. Поняття установи як юридичної особи


Установою визнається не має членства організація, створена і фінансується власником як суб'єкта обмеженого речового права під його додаткову відповідальність для здійснення управлінських, соціально-культурних та інших некомерційних функцій (п. 1 ст. 120 ЦК, п. 1 ст. 9 Закону про некомерційні організації).
Подібно фондам, установи не відносяться до числа корпорацій, оскільки не мають строго фіксованого участі. Це єдиний різновид некомерційних організацій, яким майно належить не на праві власності, а на праві оперативного управління (ст. 296 ЦК). Вони повністю або частково фінансуються їх засновниками-власниками, мають строго цільову правоздатність, в силу чого володіють дуже обмеженими можливостями самостійної участі в цивільних правовідносинах.
Як і унітарні підприємства, установи не властиві розвиненому товарному обігу, а являють собою залишки колишньої соціалістичної системи. Проте небезпека їх участі в обороті для третіх осіб значно пом'якшується правилом про необмежену додаткової відповідальності власника-засновника по боргах створеного ним установи. Тому закон зберіг дану конструкцію не тільки для публічних, а й для приватних власників.
Разом з тим держава відчуває відомі труднощі у зв'язку з необхідністю нести субсидіарну відповідальність за боргами своїх установ, тим більше в умовах постійного браку їх бюджетного фінансування. У зв'язку з цим є проекти певного розширення можливостей держбюджетних установ щодо отримання додаткових доходів від власної діяльності та встановлення їх самостійної майнової відповідальності за власними боргами (при виключенні субсидіарної відповідальності засновника і одночасній забороні звернення стягнення кредиторів на що знаходиться у установ нерухоме та інше цінне майно власника) .
Правоздатність установ носить вузько спеціальний характер, в рамках якого законом або установчими документами установі може бути дозволено здійснення деяких видів приносить доходи, тобто підприємницької діяльності. Як правило, йдеться про надання платних послуг, пов'язаних з основною (статутний) діяльністю установи у сфері освіти, виховання, медицини, спорту, організації дозвілля, проведення наукових досліджень і пр. Установа не має права самостійно створювати інші юридичні особи, бо це означало б незаконне розпорядження майном власника, якщо тільки мова не йде про доходи від дозволеної установі підприємницької діяльності та придбаному за рахунок цього майні, що одержує особливий правовий режим (п. 2 ст. 298 ЦК).
Установами є органи державної і муніципальної влади і управління, а також організації освіти, освіти і науки, охорони здоров'я, культури і спорту та ін (школи і вузи, наукові інститути, лікарні, музеї, бібліотеки і т.п.), особливості правового положення яких в багатьох випадках встановлюються спеціальним законодавством.
Залежно від складу засновників можна виділити публічні (державні і муніципальні) установи, засновниками та власниками майна яких є відповідні публічно-правові утворення: Російська Федерація, суб'єкти РФ або муніципальні освіти. Інші види установ є приватними, оскільки створюються одним або декількома фізичними і (або) юридичними особами.
Строго кажучи, приватним є також громадська установа, яке Закон визначає як що не має членства громадське об'єднання, що ставить своєю метою надання конкретного роду послуг, що відповідають інтересам учасників та відповідних статутним цілям даного об'єднання (ст. 11 Закону про громадські об'єднання). Згідно ст. 6 цього Закону учасниками громадської установи визнаються фізичні особи та юридичні особи - громадські об'єднання, котрі висловили підтримку цілям даної установи та (або) його конкретних акціях, які беруть участь у його діяльності без оформлення умов своєї участі. Очевидно, що такі учасники ні за яких обставин не можуть бути членами громадської установи, оскільки воно взагалі не має членства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття установи як юридичної особи "
 1. 1. Поняття установи як юридичної особи
  Установою визнається не має членства організація, створена і фінансується власником як суб'єкта обмеженого речового права під його додаткову відповідальність для здійснення управлінських, соціально-культурних та інших некомерційних функцій (п. 1 ст. 120 ЦК, п. 1 ст. 9 Закону про некомерційні організації). Подібно фондам, установи не відносяться до числа корпорацій,
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 3. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  Поняття юридичної особи. Термін "юридична особа" використовується для визначення правового становища організацій, що беруть участь у цивільно-правових відносинах, тобто майнових і пов'язаних з ними немайнових відносинах, заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. У ряді головних ознак юридичної особи вирішальним є майнова
 4. § 1. Загальна характеристика
  Поняття і призначення. Представницький орган муніципального освіти - орган, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення, які діють на території муніципального освіти. Звідси його провідне положення в системі органів місцевого самоврядування - саме він безпосередньо виражає волю населення муніципального освіти в цілому, формалізуючи її в своїх
 5. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  Відомо, що для того, щоб підприємство випускало свою продукцію, необхідно організувати належним чином його роботу. Представницький орган муніципального освіти також випускає свою "продукцію" - приймає рішення, в першу чергу нормативні рішення. Тому й тут потрібна дієздатна структура, чітка організація правотворчої діяльності, необхідні "цеху" - комітети, комісії,
 6. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 7. § 1. Правова природа муніципальної служби
  Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
 8. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх темам Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранчиков В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 9. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 10. § 1. Поняття і види підприємців
  Поняття підприємця. Юридичне поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як
© 2014-2022  yport.inf.ua