Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Порядок оплати чека або передачі прав за чеком

ГК включає певні правила, що регулюють порядок оплати чека (ст. 879). Чек оплачується за рахунок коштів чекодавця платником за умови пред'явлення його до оплати у встановлений термін. В обов'язки платника вменено упевнитися всіма доступними йому способами у справжності чека, а також у тому, що чек пред'явлений до оплати уповноваженим з нього обличчям. У разі пред'явлення до оплати индоссированного чека платник повинен перевірити правильність індосаментів. Справжність підписів індосантів при цьому платником не перевіряється. Особа, що сплатила чек, має право зажадати передачі йому чека з розпискою в отриманні платежу.
Передача прав за чеком провадиться в загальному порядку, передбаченому для передачі прав за цінними паперами. Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, як відомо, достатньо вручення цінного паперу цій обличчю. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому цінному папері написи - індосаменту (ст. 146 ЦК). Разом з тим передбачено деякі особливості передачі прав по чеку. Зокрема, іменний чек не може бути переданий іншій особі. У переказному чеку індосамент на платника має також силу розписки за отримання платежу (ст. 880 ЦК).
Певні особливості є і в правовому регулюванні гарантії платежу за чеком - авалю. Як аваліста за чеком може виступати будь-яка особа, за винятком платника. Аваль за чеком проставляється на лицьовій стороні чека або на додатковому аркуші шляхом напису: "вважати за аваль" і вказівки, ким і за кого він виданий. Аваль, що сплатив чек, отримує права за цим чеком проти того, за кого він дав гарантію (ст. 881 ЦК).
Пред'явлення чека до платежу здійснюється чекодержателем шляхом подання чека в банк, що обслуговує чекодержателя, на інкасо (інкасування чека). У цьому випадку оплата чека проводиться в загальному порядку, передбаченому для виконання інкасового доручення. У разі відмови платника від оплати чека, пред'явленого до платежу, дана обставина має бути посвідчений одним із способів, передбачених ЦК (ст. 883), а саме:
- протестом нотаріуса або складанням рівнозначного акта;
- відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати подання чека до оплати;
- відміткою инкассирующего банку із зазначенням дати, що свідчить про те, що чек своєчасно виставлений і не оплачений.
Про несплаті чека чекодержатель повинен сповістити свого індосанта і чекодавця протягом двох робочих днів, наступних за днем вчинення протесту або рівнозначного йому акту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок оплати чека або передачі прав за чеком "
 1. 2. Порядок оплати чека та передачі прав за чеком
  Чек оплачується за рахунок коштів чекодавця платником за умови пред'явлення його до оплати у встановлений термін. В обов'язок платника вменено упевнитися всіма доступними йому способами у справжності чека, а також у тому, що чек пред'явлений до оплати уповноваженим з нього обличчям. У разі пред'явлення до оплати индоссированного чека платник повинен перевірити правильність індосаментів.
 2. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  Правове регулювання розрахунків Правовідносини, пов'язані із здійсненням розрахунків, в даний час регулюються ЦК (гл. 46, ст. 861 - 885), іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до них банківськими правилами. Для того щоб оцінити суть змін, внесених нині чинним ГК в правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964
 3. § 2. Безготівкові розрахунки
  Поняття безготівковіх розрахунків. Згідно з п. 1.4 Інструкції про безготівкові ро ірахункі в Україні в національній Валюті безготівкові розрахунки - Перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а такоже Перерахування банками за Доручення предприятий и фізічніх ОСІБ коштів, унесення ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. ЦІ розрахунки
 4. § 3. Вексель і чек в сучасному міжнародному приватному праві. Уніфікація вексельного і чекового регулювання
  Вексель в МПП. Оскільки в сучасних умовах міжнародного господарського обороту велике значення має скорочення періоду обігу всіляких платіжних засобів, закономірно зростає роль таких оборотних документів, що дозволяють оперативно здійснювати платіж, як вексель і чек. Жоден інститут міжнародного приватного права не схильний, мабуть, за самою своєю суттю дії конфліктів
 5. 5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
  Загальні положення Договірні зобов'язання, учасниками яких виступають державні та інші підприємства та організації, зазвичай є грошовими і породжують два взаємообумовлених зустрічних зобов'язання: з одного боку - передачу речі, надання послуг, виробництво робіт і т.д., а з іншого - оплату переданої речі, наданої послуги або виробленої роботи. Отже, основним
 6. 24.5. Розрахунки чеками
  Основна особливість розрахунків чеками пов'язана з тим, що чек є не тільки розрахунковим документом, але в той же час і цінним папером, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку виплатити зазначену в ньому суму чекодержателю. Учасниками чекового правовідносини виступають три особи: чекодавець, платник по чеку і чекодержатель. Як платник в чековому зобов'язанні
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 8. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 9. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 10. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
© 2014-2022  yport.inf.ua