Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

3.3. Порядок погодження місця розташування меж земельних ділянок

При виконанні кадастрових робіт в цілях кадастрового обліку уточнення місця розташування меж земельної ділянки розташування кордонів підлягає обов'язковому узгодженню із зацікавленими особами.
Під зацікавленими особами в даному випадку розуміються:
1) особи - власники суміжних земельних ділянок (за винятком випадків, якщо такі суміжні земельні ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності, надані:
- громадянам у довічне успадковане володіння, постійне (безстрокове) користування;
- юридичним особам, які не є державними або муніципальними установами або казенними підприємствами, в постійне (безстрокове) користування);
2) землевласники і землекористувачі, які володіють земельними ділянками на праві постійного (безстрокового) користування, довічного успадкованого володіння або право оренди на строк більше п'яти років (якщо власником землі є публічне освіта).
Предметом узгодження із зацікавленою особою є визначення місця розташування межі земельної ділянки (щодо якої проводяться кадастрові роботи), що одночасно є кордоном іншого належить цьому зацікавленій особі земельної ділянки.
Узгодження розташування меж проводиться за вибором замовника кадастрових робіт або з встановленням меж земельних ділянок на місцевості, або без встановлення меж земельних ділянок на місцевості.
Зацікавлена особа має право вимагати узгодження місця розташування кордонів з їх встановленням на місцевості. У цьому випадку таке узгодження здійснюється з встановленням відповідних меж на місцевості, за винятком таких випадків:
1) земельні ділянки, місце розташування кордонів яких узгоджується, є:
- лісовими ділянками;
- земельними ділянками у складі земель особливо охоронюваних природних територій та об'єктів;
- земельними ділянками у складі земель сільськогосподарського призначення, призначених для здійснення традиційного природокористування корінними нечисленними народами Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації;
2) підмет погодженням місце розташування меж земельних ділянок визначено за допомогою вказівки на природні об'єкти чи об'єкти штучного походження або їх зовнішні кордони, відомості про яких містяться в державному кадастрі нерухомості, що дозволяє визначити підмет погодженням місце розташування меж таких земельних ділянок;
3) підмет погодженням місце розташування меж земельних ділянок визначено місцем розташування на одному з таких земельних ділянок лінійного об'єкта і нормами відведення земель для його розміщення.
Закон про державний кадастр нерухомості виділяє дві форми узгодження місця розташування кордонів: колективна форма (шляхом проведення зборів з усіма зацікавленими особами) і індивідуальна форма узгодження з кожним зацікавленим особою. Право вибору конкретної форми належить кадастровому інженеру.
Узгодження розташування меж допомогою проведення зборів зацікавлених осіб без встановлення меж земельних ділянок на місцевості здійснюється на території населеного пункту, в межах якого розташовані відповідні земельні ділянки або який є найближчим населеним пунктом до місця розташування відповідних земельних ділянок, якщо інше місце не визначено кадастровим інженером за погодженням з зацікавленими особами.
Повідомлення про проведення зборів вручається зацікавленим особам або їх представникам під розписку, направляється по їх поштовим адресами допомогою поштового відправлення з повідомленням про вручення та за адресами їх електронної пошти відповідно до кадастровими відомостями (при їх наявності) або опубліковується в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації відповідного муніципального освіти.
Опублікування повідомлення про проведення зборів про погодження місця розташування кордонів допускається в разі, якщо:
1) в державний кадастр нерухомості відсутні відомості про поштову адресу будь-якого з зацікавлених осіб або отримано повідомлення про проведення зборів про погодження місця розташування кордонів, спрямоване зацікавленій особі за допомогою поштового відправлення, з відміткою про неможливість його вручення;
2) суміжний земельна ділянка розташована в межах території садівницького чи дачного некомерційного об'єднання і відноситься до майна загального користування, або входить до складу земель сільськогосподарського призначення і знаходиться у власності більше ніж п'яти осіб, або входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку.
Повідомлення має містити в тому числі відомості про замовника відповідних кадастрових робіт, відомості про кадастровий інженера; порядок ознайомлення з проектом межового плану, місце або адресу, де з цим проектом можна ознайомитися з дня вручення, напрямки або опублікування повідомлення; місце, дату і час проведення зборів про погодження місця розташування кордонів. Повний перелік відомостей, обов'язкових до включення до повідомлення, міститься в ст. 39 Закону про державний кадастр нерухомості.
Повідомлення про проведення зборів повинне бути вручено, направлено або опубліковано в строк не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення зборів. Повідомлення має містити термін для направлення зацікавленими особами заперечень по місцю розташування кордонів, який не може становити менше 15 днів з моменту отримання зацікавленою особою сповіщення.
Результат узгодження місця розташування кордонів оформляється кадастровим інженером у формі акта узгодження місця розташування кордонів на звороті аркуша графічної частини межового плану.
Місцезнаходження меж земельної ділянки вважається узгодженим при наявності в акті узгодження місця розташування кордонів особистих підписів всіх зацікавлених осіб або їх представників, за винятком випадку, коли належним чином повідомлених зацікавлена особа або її представник у встановлений строк не висловили своє згоду або не представили свої заперечення у письмовій формі з їх обгрунтуванням.
У зазначеному випадку місце розташування меж земельних ділянок вважається узгодженим з такою особою, про що в акт узгодження місця розташування кордонів вноситься відповідний запис. До межевому плану додаються документи, що підтверджують дотримання встановленого порядку повідомлення вказаної особи. Дані документи є невід'ємною частиною межового плану.
Якщо ж місце розташування меж земельних ділянок не погоджено з зацікавленою особою і така особа представило в письмовій формі заперечення щодо даного узгодження з обгрунтуванням відмови у ньому, в акт узгодження місця розташування кордонів вносяться записи про зміст зазначених заперечень. Представлені в письмовій формі заперечення додаються до межевому планом і є його невід'ємною частиною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Порядок погодження місця розташування меж земельних ділянок "
 1. 3.2. Порядок ведення державного кадастру нерухомості
  порядок погодження місця розташування меж земельних ділянок або місце розташування зазначених кордонів у відповідності з цим законом не вважається узгодженим, за винятком випадків визнання зазначених меж уточненими в порядку дозволу земельного спору. Рішення про відмову у здійсненні кадастрового обліку може бути оскаржено в судовому
 2. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  порядок визначення розміру паю визначаються статутом кооперативу); b) інші виплати, що належали померлому члену кооперативу, - заробітну плату, премії, доплати (п. 4 ст. 111 ГК, см. п. 3 ст. 7, п. 3 ст. 9 Закону про виробничі кооперативи). 5) В споживчих кооперативах (житлових, житлово-будівельних, дачних, гаражних, інших) пай померлого члена входить до складу спадщини, тому
 3. 1.2.3. Опис місця розташування і встановлення на місцевості меж об'єктів землеустрою як основний вид землевпорядної діяльності
  порядок опису розташування меж об'єктів землеустрою та порядок встановлення на місцевості меж об'єктів землеустрою визначаються Урядом Російської Федерації. До прийняття Урядом Російської Федерації відповідних порядків відповідно до листа Роснедвижимости від 24 липня 2008 р. N ВК/3232 "Про опис і встановлення меж об'єктів землеустрою" встановлені
 4. 2.1. Загальні положення про надання земельних ділянок для будівництва
  порядок дій з надання земельних ділянок законодавство пов'язує з такою ознакою, як забудова ділянки. У разі надання земель для потреб, пов'язаних з будівництвом, встановлено особливий, більш жорсткий порядок надання, ніж коли мова йде про надання ділянок для цілей, не пов'язаних з будівництвом. Згадані вище статті ЗК РФ не уточнюють, що саме
 5. 33.4. Управління вищим, післядипломною освітою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації
  порядок їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Ліцензії на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів можуть бути анульовані відповідно до закону. Рішення спеціально уповноваженого
 6. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  Порядок внесення до нього змін. Рішення про підготовку проекту генерального плану поселення приймає голова місцевої адміністрації поселення. Представницький орган місцевого самоврядування поселення має право прийняти рішення про затвердження генерального плану або про відхилення проекту генерального плану і про направлення його відповідно голові місцевої адміністрації поселення на доопрацювання. А глава
 7. § 2. Місцева адміністрація
  порядок її роботи визначаються положенням про колегії адміністрації, затвердженим головою місцевої адміністрації. Заступники голови місцевої адміністрації здійснюють керівництво окремими галузями місцевого господарства, діяльністю підпорядкованих їм відповідно до розподілу обов'язків структурних підрозділів адміністрації. Голова місцевої адміністрації визначає число своїх заступників,
 8. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  порядок визначення кількості товару. Якщо договір не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, договір вважається неукладеним. Решта умов договору купівлі-продажу, які стосуються предмета (якість, асортимент, комплектність, тара і упаковка) - також можуть бути узгоджені в договорі. Якщо ці умови не передбачені договором, правила їх визначення встановлюються
 9. § 1. Підряд
  порядок передачі замовником підряднику у користування необхідних для будівництва будівель і споруд (як правило, складських приміщень, гаражів і т. д.), забезпечення тимчасової підведенням енергопостачання, водо-і паропроводу, забезпечення транспортування вантажів на адресу підрядника. Що стосується оплати таких послуг, то вона повинна бути передбачена в договорі будівельного підряду. З редакції даної
 10. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  порядок їх встановлення та зміни ". --- --- Кутафін О.Е., Фадєєв В.І. Муніципальне право Російської Федерації. М., 2006. С. 291. На думку Н.В. Постового, "під територіальною основою місцевого самоврядування слід розуміти сукупність регульованих нормами права відносин, що виникають з приводу його територіального устрою ".
© 2014-2022  yport.inf.ua