Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

3.2. Порядок ведення державного кадастру нерухомості

Порядок ведення державного кадастрового обліку регулюється нормами статей гл. 3 ФЗ "Про державний кадастр нерухомості" з урахуванням Порядку ведення державного кадастру нерухомості, затвердженого Наказом Мін'юсту РФ від 20 лютого 2008 р. N 35.
Постановка на облік та зняття з обліку об'єкта нерухомості здійснюються на підставі поданих до органу кадастрового обліку заяви зацікавленої в цьому особи і необхідних для здійснення такого обліку документів.
Постановка на облік об'єкта нерухомості здійснюється в строк не більше 30 днів з дня надходження заяви.
До заяви про кадастровому обліку об'єкта нерухомості повинні бути додані такі документи:
- документ, що підтверджує сплату державного мита за здійснення кадастрового обліку;
- межовий план (при постановці на облік земельної ділянки);
- документ, що підтверджує узгодження меж земельної ділянки з суміжниками;
- технічний план будинку, будівлі, споруди чи іншого об'єкта нерухомості;
- копія правовстановлюючого або правоудостоверяющіх документа;
- копія документа, що підтверджує приналежність земельної ділянки до певної категорії земель і встановлене дозволене використання земельної ділянки.
Деякі відомості можуть міститися в одному документі, наприклад, категорія земель і дозволене використання ділянки можуть міститися в правовстановлюючому документі. У разі прийняття рішення про здійснення кадастрового обліку об'єкта нерухомості заявнику не пізніше 20 днів з дня надходження від нього заяви повинні бути видані:
- кадастровий паспорт об'єкта нерухомості;
- кадастрова виписка про внесені в кадастровий об'єкт змінах (при кадастровому обліку змін об'єкта нерухомості);
- кадастрова виписка про припинення існування об'єкта нерухомості (при знятті з обліку об'єкта нерухомості).
Зазначені документи видаються заявнику особисто під розписку, а в разі неявки його у встановлений термін відправляються заявнику поштою з повідомленням про отримання.
У статтях 24 і 25 Закону розглядаються особливості здійснення кадастрового обліку окремих видів об'єктів нерухомості у разі:
- перетворення об'єктів нерухомості;
- освіти об'єкта нерухомості в результаті виділу частки в натурі з іншого об'єкта нерухомості;
- кадастрового обліку земельних ділянок та окремих типів споруд (лінійних і т.п.).
Закон про державний кадастр нерухомості допускає можливість призупинення кадастрового обліку або відмови в ньому за наявності певних встановлених законом обставин.
Здійснення кадастрового обліку може бути призупинено в наступних випадках:
- якщо є суперечливі відомості про об'єкт нерухомості в представлених для кадастрового обліку відомостях;
- якщо має місце взаємне перетин кордонів який обліковується ділянки з іншим (іншими) ділянкою (ділянками);
- у разі часткового або повного збігу місця розташування обліковується приміщення з іншим приміщенням;
- якщо заявником не представлені необхідні для кадастрового обліку документи.
Рішення про призупинення кадастрового обліку має бути строго мотивоване вказівкою на конкретні причини і містити рекомендації щодо усунення цих причин. Зазначене рішення має бути видано заявнику під розписку протягом 5 днів з дня його прийняття. Здійснення кадастрового обліку зупиняється на строк до встановлення обставин, що стали підставою для призупинення обліку, але не більше ніж на три місяці.
Закон про державний кадастр нерухомості виділяє загальні підстави для відмови в кадастровому обліку будь-якого об'єкта нерухомості, підстави для відмови в кадастровому обліку земельної ділянки, а також спеціальні підстави для відмови в кадастровому обліку у зв'язку з уточненням меж земельної ділянки.
Рішення про відмову в кадастровому обліку земельної ділянки, як і будь-якого іншого об'єкта нерухомості, може бути прийнято у випадках, якщо:
1) майно, про кадастровому обліку якого подано заяву, не є об'єктом нерухомості, кадастровий облік якого здійснюється відповідно до цього Закону;
2) заяву про кадастровому обліку або необхідні для кадастрового обліку документи за формою або змістом не відповідають вимогам Закону про державний кадастр нерухомості;
3) об'єкт нерухомості, про кадастровому обліку якого подано заяву, утворюється з об'єкту нерухомості або об'єктів нерухомості і розділ або виділ частки в натурі або інше скоєне при такому утворенні дію з Перетворювані об'єктом нерухомості або перетворюваними об'єктами нерухомості не допускаються відповідно до встановлених федеральним законом вимог;
4) об'єкт нерухомості, про кадастровому обліку якого подано заяву, утворений з об'єкта нерухомості, внесені до державного кадастр нерухомості відомості про який носять тимчасовий характер , за винятком випадків виділу земельної ділянки або поділу земельної ділянки, при яких преутворений земельну ділянку зберігається в змінених кордонах (змінений земельну ділянку);
5) із заявою про кадастровому обліку звернулося неналежне особа;
6) закінчився термін призупинення здійснення кадастрового обліку і не усунуті обставини, що послужили підставою для прийняття рішення про призупинення.
Орган кадастрового обліку приймає рішення про відмову у взятті на облік земельної ділянки також у разі, якщо:
1) розмір такої земельної ділянки не відповідає встановленим відповідно до земельного законодавством вимогам до граничних (максимальним або мінімальним) розмірами земельних ділянок;
2) розмір утвореного чи зміненого земельної ділянки не буде відповідати встановленим відповідно до земельного законодавства вимогам до граничних (мінімальним або максимальним) розмірами земельних ділянок ;
3) доступ до такого земельній ділянці (прохід або проїзд від земельних ділянок загального користування), у тому числі шляхом встановлення сервітуту, не забезпечений;
4) доступ (прохід або проїзд від земельних ділянок загального користування) до образуемому або зміненому земельній ділянці не буде забезпечений, в тому числі шляхом встановлення сервітуту;
5) одна із меж такої земельної ділянки перетинає кордон муніципального освіти і (або) кордон населеного пункту;
6) таку земельну ділянку утворений з земельних ділянок, що належать до різних категорій земель, за винятком встановлених Федеральним законом випадків.
При кадастровому обліку у зв'язку із зміною площі земельної ділянки та (або) зміною опису місця розташування його кордонів орган кадастрового обліку приймає рішення про відмову у здійсненні даного кадастрового обліку також у разі, якщо така зміна не обумовлено утворенням земельної ділянки або уточненням його кордонів.
При кадастровому обліку у зв'язку з уточненням меж земельної ділянки орган кадастрового обліку приймає рішення про відмову у здійсненні даного кадастрового обліку також у разі, якщо:
1) в результаті даного кадастрового обліку площа цієї земельної ділянки, визначена з урахуванням встановлених відповідно до Закону про державний кадастр нерухомості вимог, буде більше площі, відомості про яку щодо цієї земельної ділянки містяться в державному кадастрі нерухомості, на величину більш ніж граничний мінімальний розмір земельної ділянки, встановлений відповідно до земельного законодавства для земель відповідного цільового призначення і дозволеного використання, або, якщо такий розмір не встановлений, на величину більш ніж 10% площі, відомості про яку щодо цієї земельної ділянки містяться в державному кадастрі нерухомості;
2) при уточненні зазначених меж порушено встановлений цим Законом порядок погодження місця розташування меж земельних ділянок або місце розташування зазначених кордонів у відповідності з цим законом не вважається узгодженим, за винятком випадків визнання зазначених меж уточненими в порядку дозволу земельного спору.
Рішення про відмову у здійсненні кадастрового обліку може бути оскаржено в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Порядок ведення державного кадастру нерухомості "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  порядок її роботи визначаються положенням про колегії адміністрації, затвердженим головою місцевої адміністрації. Заступники голови місцевої адміністрації здійснюють керівництво окремими галузями місцевого господарства, діяльністю підпорядкованих їм відповідно до розподілу обов'язків структурних підрозділів адміністрації. Голова місцевої адміністрації визначає число своїх заступників,
 2. § 1. Муніципальна власність
  порядок управління та розпорядження об'єктами муніципальної власності, а виконавчі органи місцевого самоврядування виходячи із заданої нормативної програми безпосередньо володіють, користуються, розпоряджаються цим майном. Рухоме, нерухоме муніципальне майно перебуває в місцевій скарбниці поряд з коштами місцевих бюджетів або закріплюється за муніципальними унітарними
 3. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  порядок реєстрації прав. Реєстрація повітряних суден здійснюється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден РФ, який веде уповноважений орган у сфері цивільної авіації, або в Державному реєстрі цивільних повітряних суден іноземної держави, а в деяких випадках (йдеться про надлегких цивільних повітряних судах авіації загального призначення та про державні
 4. § 7. Договір оренди будівлі та споруди
  порядок, умови і строки внесення орендної плати не мають особливостей в порівнянні з загальними нормами ст. 614 ЦК. Закон не містить спеціальних норм про термін договору оренди будівлі та споруди, зокрема не встановлює граничного максимального або мінімального терміну в цій частині і не надає відповідному умові характер суттєвого. Договір оренди будівлі та споруди може бути
 5. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  порядок примусової реалізації права оренди у виконавчому провадженні / / Право і економіка. 2003. N 4. * (180) Не вдаючись у дискусію про поняття предмета цивільно-правового договору, відзначимо, що в даному випадку ми вживаємо цей термін у вузькому значенні: як майно, яке підлягає передачі. Обгрунтування іншого - широкого - тлумачення цього поняття (як дії і майна)
 6. 2. Право власності громадян на земельні ділянки
  ведення в дію Земельного кодексу 2001 воно допускало можливість знаходження земельних ділянок на праві власності у громадян лише в окремих, прямо передбачених ним випадках. Головним чином це стосувалося можливостей отримання земельних ділянок у власність: - під індивідуальне житлове будівництво; - для садівництва або ведення особистого підсобного і дачного господарства; -
 7. § 3. Нормативні укази глави держави і інші підзаконні акти
  порядок землевпорядних робіт, затверджені недержавної госпрозрахунковою організацією для звертаються за допомогою юридичних і фізичних осіб: ці правила приймаються на основі та на виконання вищестоящих нормативних актів - законів, указів, постанов, наказів і т. п. і обов'язкові для виконання обращающимися в організацію громадянами та юридичними особами. Не можна не відзначити , що
 8. § 4. Договірні форми
  порядок вилучення та надання земельних ділянок та порядок розпорядження землею, надають і вилучають земельні ділянки; оголошують природні та інші об'єкти місцевого значення, що представляють собою екологічну, історичну та іншу цінність, пам'ятками природи, історії та культури, визначають правила їх охорони та використання. За договором краснодарські влада забороняє проведення
 9. 3. Договір продажу нерухомості по сучасному російському цивільному праву
  порядок реєстрації нерухомого майна й угод з ним. З матеріалів справи випливало, що на ділянці зведені фундамент і стіни будинку. Переміщення цього об'єкта без невідповідного збитку неможливо. Отже, даний об'єкт є об'єктом нерухомості. У зв'язку з цим Комітет по земельних ресурсах, який здійснює в цьому регіоні реєстрацію та оформлення документів про права на земельні
 10. 2. Особливості правового регулювання
  порядок, умови і строки внесення орендної плати. Згідно загальним положенням про оренду в подібних ситуаціях сторони повинні керуватися умовами про орендну плату, звичайно застосовуються при оренді аналогічного майна при порівнянних обставинах (ст. 614 ЦК). Якщо ж об'єктом оренди є будівля або споруда, за відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір
© 2014-2022  yport.inf.ua