Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Л.В. Лазарєв. Правові позиції Конституційного Суду Росії, 2003 - перейти до змісту підручника

3.3. Право на доступ до інформації

1. У силу зазначених норм / статей 23, 24, 29 і 55 (частина 3) Конституції Російської Федерації / не допускається обмеження прав і свобод у сфері отримання інформації, зокрема права вільно, будь-яким законним способом шукати та отримувати інформацію, а також права знайомитися з що збираються органами державної влади та їх посадовими особами відомостями, документами і матеріалами, що безпосередньо зачіпають права і свободи громадянина, якщо інше не передбачено федеральним законом з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Виходячи з цього, на органи прокуратури, як і на всі інші органи державної влади, поширюється вимога Конституції Російської Федерації про дотримання прав і свобод людини і громадянина, зокрема у сфері отримання інформації ...
Федеральний закон "Про прокуратуру Російської Федерації" ... не передбачає будь-які конкретні підстави для обмеження випливає з статті 24 (частина 2) Конституції Російської Федерації права громадянина на отримання інформації, що збирається органами прокуратури інформації, безпосередньо зачіпає його права і свободи ...
Тому і в частині встановлення обмежень права громадянина на отримання інформації, що збирається органами прокуратури інформації, безпосередньо зачіпає його права і свободи, діють інші федеральні закони, в тому числі ЦК Російської Федерації, КПК, Федеральний закон "Про оперативно -розшукову діяльність ", забезпечують охорону державної таємниці, відомостей про приватне життя, а також конфіденційних відомостей, пов'язаних із службовою, комерційною, професійною та винахідницької діяльністю.
Вся інша інформація, в тому числі отримана при здійсненні органами прокуратури нагляду за виконанням законів, яка, виходячи з Конституції Російської Федерації і федеральних законів, не може бути віднесена до відомостей обмеженого доступу, в силу безпосередньої дії статті 24 (частина 2) Конституції Російської Федерації повинна бути доступна громадянину, якщо зібрані документи і матеріали зачіпають його права і свободи, а законодавець не передбачає спеціальний правовий статус такої інформації відповідно до конституційних принципів, які обгрунтовують необхідність і співмірність її особливого захисту ... .
... До прийняття федерального закону, який міг би врегулювати процедуру перевірок при здійсненні прокурорського нагляду за виконанням законів, зокрема передбачити гарантії прав особистості, в тому числі права, що випливає зі статті 24 (частина 2 ) Конституції Російської Федерації, і його допустимі обмеження у сфері прокурорського нагляду, одне лише положення пункту 2 статті 5 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" не може служити підставою для відмови в наданні громадянину можливості ознайомитися з безпосередньо зачіпають його права і свободи матеріалами прокурорських перевірок , - в силу частини четвертої статті 79 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" і виходячи з правової позиції, сформульованої Конституційним Судом Російської Федерації в цій постанові, обмеження права, що випливає зі статті 24 (частина 2) Конституції Російської Федерації, допустимо лише відповідно до федеральних законів, що встановлюють спеціальний правовий статус не підлягає поширенню інформації, обумовлений її змістом. При цьому у всякому випадку кожному має бути забезпечений захист даного права в суді, а суд не може бути позбавлений можливості визначати, чи обгрунтовано по суті визнання тих чи інших відомостей не підлягають поширенню (Постанова Конституційного Суду від 18 лютого 2000 року N 3-П по справі про перевірку конституційності пункту 2 статті 5 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" у зв'язку зі скаргою громадянина Б.А. Кехмана; абзац другий пункту 2, пункт 4, абзац третій пункту 6 мотивувальної частини).
2. З конституційних гарантій недоторканності приватного життя, особистої таємниці та недопустимість поширення інформації про приватне життя особи без його згоди випливають як право кожного на збереження в таємниці відомостей про його банківських рахунках і банківських вкладах та інших відомостей, види і обсяг яких встановлюються законом, так і відповідна обов'язок банків, інших кредитних організацій зберігати банківську таємницю, а також обов'язок держави забезпечувати це право в законодавстві та правозастосуванні ...
... Федеральний законодавець має право покласти на банк, іншу кредитну організацію обов'язок по наданню державним органам та їх посадовим особам відомостей, що становлять банківську таємницю, лише в межах і обсязі, необхідних для реалізації зазначених у Конституції Російської Федерації цілей, включаючи публічні інтереси та інтереси інших осіб ...
Визнати що не суперечить Конституції Російської Федерації положення пункту 2 статті 14 Федерального закону "Про судових приставів" в його нормативному єдності з положеннями пункту 2 статті 12 того ж Закону в тій мірі, в якій ними передбачається право судового пристава-виконавця у зв'язку з виконанням постанови суду запитувати та одержувати в банках, інших кредитних організаціях необхідні відомості про вклади фізичних осіб у тому розмірі, який потрібно для виконання виконавчого документа, і в межах, визначених постановою суду (Постанова Конституційного Суду від 14 травня 2003 року N 8-П у справі про перевірку конституційності пункту 2 статті 14 Федерального закону "Про судових приставів" у зв'язку із запитом Лангепасскій міського суду Ханти-Мансійського автономного округу; абзаци четвертий пункту 3, п'ятий пункту 4 мотивувальної частини, пункт 1 резолютивної частини ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Право на доступ до інформації "
 1. Стаття 13.14. Розголошення інформації з обмеженим доступом
  Розголошення інформації, доступ до якої обмежено федеральним законом (за винятком випадків, якщо розголошення такої інформації тягне за собою кримінальну відповідальність), особою, яка одержала доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 2. Стаття 13.14. Розголошення інформації з обмеженим доступом
  Розголошення інформації, доступ до якої обмежено федеральним законом (за винятком випадків, якщо розголошення такої інформації тягне за собою кримінальну відповідальність), особою, яка одержала доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 14.33 справжнього Кодексу, - (в ред. Федерального закону від
 3. Стаття 225.4. Забезпечення доступу до інформації про корпора-тивних спорі і права на участь у справі
  Коментар до статті 225.Обеспеченіе надійного механізму доведення інформації до осіб, що у справі, інших зацікавлені-ресованних осіб про наявність спору, що розглядається в суді, багато в чому сприяє підвищенню рівня гарантій судового захисту. При- стосовно до корпоративних спорів це тим більше актуально, маючи на увазі широке коло учасників корпоративних правовідносин. На забезпечення такого
 4. 6.2. Основні суб'єкти правовідносин
  Основними суб'єктами правовідносин у цій області є дві грппи осіб - споживачі інформації і виробники інформації. До споживачів відноситься широке коло суб'єктів, які відчувають потребу в отриманні інформації різного виду і призначення, необхідної їм насамперед для прийняття відповідних рішень у повсякденній діяльності. До числа споживачів відносяться громадяни, юридичні
 5. Глава XI Масова інформація
  Стаття (1) Свобода масової інформації гарантується. Цензура, монополізація засобів і зловживання свободою масової інформації не допускаються. (2) Умови та порядок доступу громадських об'єднань до державному, місцевому та приватному радіо і телебаченню встановлюються федеральним законом. (3) Примусове призупинення або припинення діяльності засобу масової інформації
 6. 4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  Такі права та обов'язки виникають у споживачів інформації, що діють в однойменній галузі інформаційної сфери, і виробників інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та інформаційних послуг, що здійснюють діяльність у відповідних однойменних областях моделі інформаційної. Суб'єкти - споживачі інформації, діючи в даній області, реалізують своє
 7. 13.10.4. Захист опалювачів інформації
  Право журналістів на захист конфіденційних джерел випливає з конституційних гарантій, що надаються в процесі збору інформації. Джерела важливої ??інформації підчас готові повідомити цю інформацію тільки за тієї умови, що їх анонімність буде збережена. Бажання зберегти анонімність може пояснюватися страхом перед відплатою з боку офіційних органів, економічним збитком,
 8. 4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки
  В області інформаційної безпеки основними об'єктах захисту є: інтереси громадянина, суспільства, держави в інформаційній сфері (духовність, моральність та інтелектуальний рівень розвитку особистості й суспільства тощо); демократія, знання і духовні цінності суспільства; конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність держави; інформація як інтелектуальна
 9. 2.1.4. Класифікація інформації по доступу до неї
  За ступенем доступу інформація поділяється на відкриту та інформацію обмеженого доступу, поширення якої можливо в умовах конфіденційності або секретності (рис. 3). Інформація Відкрита: - Інформація як об'єкт цивільних прав (твори, патенти і авторські свідоцтва, інша інформація, створювана з метою отримання прибутку); - Масова інформація - Інформація
 10. 16.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить державну таємницю
  Правовий базис інституту державної таємниці становить ін формаційних правова норма, яка міститься в ст. 29 Конституції РФ: «4. Кожен має право вільно шукати, одержувати, передавати виробляти і поширювати інформацію будь-яким законним способом. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається федеральним законом ». Ця норма поділяє всю можливу інформацію як
 11. 85. Поняття комерційної таємниці
  Відповідно до ЦК РФ інформація становить комерційну таємницю у випадку, коли вона має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі та власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Ознаки комерційної таємниці: 1) її предметом є відомості, пов'язані з комерційною і
 12. 14.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні бібліотечної інформації
  Бібліотечна справа розглядається як галузь інформаційної, культурно-просвітницької та освітньої діяльності, в завдання якої входять створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробка їх фондів, організація бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовка кадрів працівників бібліотек, наукове та методичне
 13. 10.4. Захист прав і свобод в інформаційній сфері в умовах інформатизації
  По третьому напрямку Конституція РФ захищає від загроз інформаційної безпеки наступні інформаційні права і свободи. «Стаття 29 квітня. Кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом ». «Стаття 33 Громадяни Російської Федерації мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення
 14. Контрольні питання
  1. Назвіть основні ознаки інформації. 2. Які ознаки інформації є суттєвими для правового регулювання відносин, що складаються з приводу інформації? 3. Перерахуйте підстави класифікації інформації у правовій сфері. 4. Дайте визначення нормативної правової інформації. Яким чином вона класифікується в юридичних науках? 5. Що можна віднести до ненормативної
 15. Стаття 159. Загальні положення Тимчасового доступу до промов и документів
  1. Тимчасовий доступ до промов и документів Полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні Якої знаходяться Такі РЕЧІ и документи, возможности ознайомитись з ними, сделать їх копії та, у разі Прийняття відповідного решение слідчім суддю, судом, Вилучити їх (здійсніті їх віїмку) . 2. Тимчасовий доступ до промов и документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді,
 16. Стаття 274. Порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі Коментар до статті 274
  1. Об'єктивну сторону злочину утворюють такі ознаки: а) порушення встановлених правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі; б) знищення, блокування, модифікація охоронюваної законом комп'ютерної інформації, що заподіяли істотну шкоду; в) причинний зв'язок між зазначеним діянням і шкідливими наслідками (матеріальний склад злочину). 2. Порушення правил експлуатації
 17.  Стаття 164. Ухвала про Тимчасовий доступ до промов и документів
    1. У Ухвалі слідчого судді, суду про Тимчасовий доступ до промов и документів має буті зазначено: 1) Прізвище, ім'я та по батькові особини, якій надається право Тимчасового доступу до промов и документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) про відмивання, на підставі Якого постановлено ухвалу; 4) Прізвище, ім'я та по батькові ФІЗИЧНОЇ особини або найменування Юридичної особини, Які мают надаті
 18.  4.3.2. Інформаційні правовідносини, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
    Характер і особливості прав і обов'язків, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, багато в чому визначаються видом і формою подання виробленої інформації. 1. Відкрита інформація як об'єкт цивільних правовідносин (літературні та наукові твори, патенти і авторські свідоцтва, інформаційні ресурси, продукти та послуги у формі складових творів,
 19.  15.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і споживанні архівної інформації
    Під архівною справою розуміється діяльність з організації думки, обліку та використання архівних документів. Справжнім інститутом регулюються відносини, що виникають при формуванні-1І, організації зберігання, обліку, використанні архівів та архівних фондів і управлінні ними з метою забезпечення збереження архівних документів та їх всебічного використання в інтересах громадян, суспільства і держави.