Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Переважне право на отримання окремих частин спадщини

Розділ спадщини ускладнюється, якщо в його складі є неподільна річ. Головною проблемою при цьому є визначення спадкоємця, який має переважне право на її отримання.
Цивільний кодекс виділяє три правові ситуації стосовно до позначеного колі спадкових відносин. Насамперед, у п. 1 ст. 1168 ЦК визначається, що спадкоємець, який володів спільно з спадкодавцем правом спільної власності на неподільну річ, частка у праві на яку входить до складу спадщини, має під час розподілу спадщини переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки речі, що знаходилася у спільній власності, перед тими спадкоємцями, які раніше не були учасниками спільної власності. Причому це правило діє незалежно від того, користувалися вони цією річчю чи ні.
Згідно п. 2 ст. 1168 ЦК спадкоємець, який постійно користувався неподільної річчю, що входить до складу спадщини, має під час розподілу спадщини переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки цієї речі перед спадкоємцями, що не користувалися цією річчю і не являвшимися раніше учасниками спільної власності на неї.
І нарешті, третя ситуація пов'язана з розділом спадщини, до складу якого входять житлове приміщення (житловий будинок, квартира тощо), розділ якого в натурі неможливий. З п. 3 ст. 1168 ЦК випливає, що переважне право на отримання такого приміщення в рахунок своєї спадкової частки мають ті спадкоємці, що проживали в ньому до дня відкриття спадщини і не мають іншого житла. Разом з тим слід мати на увазі, що мова йде про переважне право тільки перед тими спадкоємцями, які не є власниками житлового приміщення, що входить до складу спадщини.
Особливу частину спадщини складають предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку. ГК РРФСР 1964 р. закріплював порядок, при якому вони переходили до спадкоємців за законом, які проживали разом із спадкодавцем до його смерті не менше одного року, незалежно від їх черги і спадкової частки. При цьому закон в даному випадку мав на увазі тих спадкоємців, які, проживаючи з спадкодавцем, користувалися зазначеними предметами для задоволення повсякденних побутових потреб.
ГК РФ надає спадкоємцю, яке проживало на день відкриття спадщини спільно з спадкодавцем, переважне право на отримання вже лише в рахунок своєї спадкової частки предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку при розділі спадщини (ст. 1169 ЦК) < 1>. Звертає на себе увагу те, що конкретний термін спільного проживання спадкоємця і спадкодавця чинним законодавством не передбачений.
---
(1) У разі спору з приводу віднесення конкретного майна до предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку слід керуватися вказівками Постанови Пленуму Верховного Суду РРФСР від 23 квітня 1991 р. N 2 (в ред. від 21 грудня 1993 р.) "Про деякі питання, виникають у судів у справах про спадкування ", згідно з якими антикваріат, а також предмети, що представляють художню, історичну або іншу цінність, не можуть розглядатися в якості звичайної домашньої обстановки та вжитку незалежно від їх цільового призначення.
Реалізація будь-ким із спадкоємців переважного права на отримання певного майна зі складу спадщини може призвести до численних розбіжностей цього майна тій частці, яка належить вказаному спадкоємцю. Така невідповідність відповідно до п. 1 ст. 1170 ЦК усувається передачею цією особою іншим спадкоємцям іншого майна зі складу спадщини або наданням іншої компенсації, у тому числі виплатою відповідної грошової суми.
Принципове положення закріплено в п. 2 ст. 1170 ЦК. Суть його полягає в тому, що, якщо угодою між усіма спадкоємцями не встановлено інше, здійснення будь-ким із них переважного права можливе тільки після надання відповідної компенсації іншим спадкоємцям.
Такий попередній характер надання відповідної компенсації забезпечується тим, що при зверненні до суду з позовом про захист свого порушеного права необхідна сума має бути внесена на депозитний рахунок суду до вирішення справи по суті. Інакше переважне право спадкоємців захисту не підлягає і враховуватися при розділі не повинно (1).
---
(1) Детальніше див: Єфімов А.Ф. Коментар до ст. 1170 ГК / / Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 257.
Необхідно мати на увазі, що у всіх перерахованих випадках спадкоємець може реалізувати своє переважне право отримання в рахунок спадкової частки певних предметів зі складу спадщини лише протягом трьох років з дня відкриття спадщини (абз. 2 ст. 1164 ЦК). У літературі зазначається, що за своєю правовою природою зазначений термін є пресекательним, оскільки його витікання тягне припинення самого переважного права (1).
---
(1) Див: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 142.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Переважне право на отримання окремих частин спадку "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  переважне право не діє стосовно до договорів прокату, оренди транспортного засобу (п. 2 ст. 627, ст. 632, 642 ЦК). * (226) Якщо інше не передбачено законом або договором суборенди, суборендар, який належно виконував свої обов'язки, також після закінчення терміну договору має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору
 2. § 1 . Загальні положення про заповіті
  переважне право спадкоємців за заповітом, що реалізовується лише в судовому порядку, дозволяє надати допомогу тим, кому остання потрібна не менш, ніж за необхідне спадкоємцям * (612). Ще одним, загальним, підставою для обмеження (позбавлення) прав необхідних спадкоємців може служити визнання їх негідними (п. 4 ст. 1117 ЦК) * (613). По-третє, правила ст. 1149 ЦК сформульовані таким чином, що
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  переважного права на отримання такого майна; c) у рахунок належної йому спадкової частки (СР ст. 533 ЦК 1964 р. та ст. 1169 ГК РФ). * (527) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Т. 3. Л., 1965. С. 290-291, 294-295. * (528) Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. М., 2004. С. 26-27. * (529) Див:
 4. П
  право з П. "VI, 31, § 3 (1 - 2) - с. 355 - 358 -" право на П. "VI, 31, § 2 (1 - 10) - с. 337 - 355 - визнання П. недійсним VI, 31, § 4 (2) - с. 360 - 361 - суперечки про видачу П. VI, 31, § 4 (1) - с. 358 - 360 - термін дії П. VI, 31, § 2 (1) - с. 338 - поступка П. VI, 31, § 3 (1) - с. 356 Патентна мито VI, 31, § 2 (8) - с. 350 Патентне право - джерела П. п. VI, 31, §
 5. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  переважно до придбання, а не до безоплатному відчуженню майна, тому дарування не відбувається без особливих спонукань, які можуть бути цілком безкорисливими (подяка, любов і т.п.) або можуть бути спрямовані на досягнення різних вигод і навіть аморальних цілей (засіб підкупу, спокуси і т.п.) . Але головне полягає в тому, що між дарувальником і обдаровуваним повинні існувати
 6. 1. Поняття договору доручення
  переважно в представництві юридичних осіб, які організовують на виборних засадах "(Там же). Різновидом змішаного представництва А.О. Гордон вважав і відокремлену в законодавстві ряду країн, і передусім Німеччини, прокуру. Її особливість полягає в тому, що представник отримує "необмежену, щодо третіх осіб, повноваження на управління та розпорядження торговими справами
 7. § 5. Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації
  переважно туристи). На них, як правило, не поширюються загальні умови медичного забезпечення та медичного страхування, які діють в конкретній державі щодо власних громадян або постійно проживають на їх територіях осіб без громадянства. Росія в цьому плані не виняток. Згідно з постановою Уряду РФ від 11 грудня 1998 р. № 1488, який затвердив
 8. § 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ
  переважне право, що володіє більшою силою, ніж пов'язані з тією ж річчю особисті права. Так, якщо у боржника є кілька кредиторів, то в якій би хронологічній послідовності їх права ні виникли, всі вони .. 67 перешкоджали, однак, визнанням права власності правом повного або, кажучи точніше, найбільш повного панування над річчю, так як при цьому малася на увазі
 9. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  переважно стадіальний або ситуаційний характер, не заперечуючи в принципі позиції "моє -чуже по праву "), змушує більш детально розглянути і це питання. Прикладом, в якому за необхідності повинні співпасти права на захоплене у ворога і придбане за ius civile майно, може бути розпродаж" під списом "відбитого у ворога, в тому числі і включає награбоване ворогом у римських
 10. Глава 8. ПРОБЛЕМА тріада
  переважно від Оноре ідеї набору, пучка прав, то мова йде, скоріше, про практику, ніж про теорії. У цьому сенсі концепція "пучка прав" - "досить неточне і податливе поняття" (що з набагато більшими підставами можна сказати про вітчизняне концепції "тріади"). --- --- Honore T. Making Law Bind. Essays Legal and Philosophical. Oxford: Clarendon Press, 1987. P.
© 2014-2022  yport.inf.ua