Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Припинення договору доручення

Оскільки довіритель позбавлений можливості постійно контролювати дії свого повіреного, але автоматично стає стороною укладених ним угод, беручи на себе не тільки випливають з них права, але й обов'язки, у взаєминах учасників договору доручення необхідна високий ступінь довіри. Втрата довіри до свого контрагента будь-яким з учасників договору повинна спричиняти його припинення. Тому відносини сторін договору доручення носять особисто-довірчий (фідуціарні) характер, найбільш чітко виявляється в можливості одностороннього безмотивного відмови від його виконання (п. 2 ст. 977 ЦК).
У вилучення із загальних правил цивільного права договір доручення може бути припинений у будь-який момент як скасуванням доручення довірителем, так і відмовою повіреного від його виконання, причому не тільки без повідомлення мотивів, а й без відшкодування завданих цим збитків (п. 2 і п. 3 ст. 978 ЦК). Право на відшкодування збитків, викликаних одностороннім припиненням договору, отримує тільки довіритель, позбавлений такою відмовою можливості іншим чином забезпечити свої інтереси, тобто поставлений тим самим в особливо скрутне становище. При цьому сторони позбавлені можливості виключити право на односторонню відмову від договору своєю угодою, оскільки законом воно заздалегідь оголошено нікчемним (п. 2 ст. 977 ЦК).
У відносинах комерційного представництва, для яких (як для різновиду підприємництва) фідуціарних не є визначальною рисою, правила про односторонню відмову від договору посилені. По-перше, така відмова допускається за умови попереднього повідомлення про це контрагента не менше ніж за 30 днів. Тільки при реорганізації юридичної особи, яка є комерційним представником, його контрагент-довіритель вправі скасувати своє доручення без попереднього повідомлення (оскільки закон у цьому випадку особливо охороняє інтереси кредиторів реорганізується організації). По-друге, одностороння відмова від виконання договору будь-якого учасника комерційного представництва стає підставою для вимоги про повне відшкодування збитків, завданих контрагенту (п. 2 і п. 3 ст. 978 ЦК) (1).
---
(1) Ці правила застосовні, зокрема, при односторонньому розірванні договору морського посередництва, що є різновидом комерційного представництва (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга четверта. С. 796).
Однак незалежно від того, яка зі сторін стала ініціатором розірвання договору (і незалежно від причини її дій), довіритель в будь-якому випадку зобов'язаний відшкодувати повіреному фактично понесені витрати, а при безкоштовне характер взаємин - сплатити відповідну частину винагороди (п. 1 ст. 978 ЦК). Зі свого боку, повірений при розірванні договору зобов'язаний передати довірителю фактично отримані результати своєї діяльності.
Особисто-довірчий характер взаємовідносин сторін даного договору виключає можливість правонаступництва за їх зобов'язаннями, навіть якщо спадкоємець або опікун (піклувальник) громадянина, що бере участь у договорі, або правонаступник юридичної особи - контрагента висловлять бажання продовжити відносини доручення. У цьому випадку необхідно буде укласти новий договір між учасниками.
Тому договір доручення припиняється не тільки відмовою однієї із сторін від його виконання, але і її смертю, визнанням її недієздатною, обмежено дієздатною або безвісно відсутньою (якщо мова йде про громадянина) або реорганізацією або ліквідацією юридичної особи - контрагента. Крім того, він припиняється у разі оголошення однієї із сторін банкрутом, що очевидно не тільки для випадків возмездного (як комерційного, так і загальногромадянського) представництва, а й в безоплатних відносинах доручення. Адже громадянин або юридична особа, оголошені банкрутами, по суті, обмежуються у своїй дієздатності.
На спадкоємців громадянина-повіреного або ліквідатора юридичної особи, колишнього повіреним, лежить обов'язок сповістити довірителя про смерть громадянина або ліквідації юридичної особи, а також зберегти, а потім і передати довірителю його майно, що знаходилося у повіреного (ст. 979 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Припинення договору доручення "
 1. § 5. Доручення
  припинення договору до його виконання повірений зобов'язаний повернути доручення, термін якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором Однак цей обов'язок не виникає,
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  припинення правоздатності. Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність громадян (фізичних осіб). Невідчужуваність дієздатності. Різновиди дієздатності. Дієздатність неповнолітніх громадян. Емансипація. Випадки та умови обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.
 3. 5. Сторони у договорі
  припинення договору доручення ". Тим часом з наведеним аргументом важко погодитися. Підставами для відповідної норми Кодексу (у чинному Кодексі - це п. 1 ст. 977) служать інші, дійсно властиві договором доручення особливості. Мається на увазі, що при втраті дієздатності довірителем припиняється раніше видана довіреність (п. 1 ст. 188 ЦК) і тим самим повноваження, які були
 4. 8. Права та обов'язки сторін у договорі
  припинення повноважень повіреного. Другу обов'язок складає уявлення звіту. Звіт повинен надаватися, якщо це передбачено договором або визначено самим характером доручення. При цьому до звіту повинні бути прикладені виправдувальні документи (остання обов'язок виникає, якщо вона потрібна за умовами договору або випливає з характеру доручення). Певні обов'язки
 5. 2. Співвідношення договору транспортної експедиції і інших договорів про оплатне надання послуг
  припинення договору доручення представити довірителю звіт з додатком виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або за характером доручення (ст. 974 ЦК). Договір транспортної експедиції, незважаючи на те що він може включати в себе умова про укладення експедитором договорів перевезення від імені клієнта і на основі його довіреності, вельми далекий від фідуціарних угод, а
 6. 4. Припинення договору
  припинення договору морського посередництва, тому, враховуючи безсумнівну подібність правовідносин і фідуціарні характер зазначеного договору, повинні застосовуватися за аналогією закону положення про припинення договору доручення. У зв'язку з викладеним можна зробити висновок про те, що довіритель має право скасувати своє доручення, а морський брокер відмовитися від нього (тобто розірвати договір в односторонньому
 7. 5.4. Договір доручення
  припинення договору доручення до його виконання без зволікання повернути довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Основні обов'язки довірителя визначені у ст . 975 ГК РФ: видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних
 8. § 6. Договір доручення (mandatum)
  припинення договірних зобов'язань (див. розд. VI, гл. V, § 5), договір доручення припинявся також односторонньою відмовою від договору тієї чи іншої сторони, а одно смертю однієї зі сторін. Ці спеціальні випадки припинення договору доручень пояснюються тим, що договір доручення припускав особливу довіру і взаємне розташування сторін і, якщо вони закінчуються, повинен припинитися і договір;
 9. 48 ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
  припинення договору доручення: 1) належне виконання; 2) одностороння відмова від виконання договору доручення кожної зі сторін. Повірений повинен був завчасно повідомляти про свою відмову, так як це могло призвести до виникнення шкоди для довірителя; 3) смерть довірителя, спадкоємці якого повинні були визнати всі дії, вчинені повіреним до того, як він дізнався про
 10. 27.1. Договір доручення
  припинення договору доручення до його виконання без зволікання повернути довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення (ст. 974 ЦК РФ). Довіритель зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором: 1) відшкодовувати повіреному понесені витрати, 2) забезпечувати
© 2014-2022  yport.inf.ua