Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Припинення договору

. Основний перелік підстав припинення договору довірчого управління сформульовано в ст. 1024 ЦК.
Смерть громадянина - вигодонабувача, так само як і ліквідація юридичної особи - вигодонабувача, припиняють дію договору. Це обумовлено тим, що відсутність вигодонабувача позбавляє сенсу сам договір. Втім, якщо в договорі передбачено, що у разі смерті (ліквідації) бенефіціара, управління майном має здійснюватися в інтересах іншої особи, то такий договір продовжує свою дію.
Договір припиняється і в тому випадку, якщо бенефіціар відмовляється від отримання вигод за договором. Але і це правило є диспозитивним: якщо в договорі передбачено, що у разі відмови вигодонабувача від участі в договорі його виконання триває в інтересах іншої особи, то і в цьому випадку договір продовжує діяти.
Договір припиняє свою дію і у випадку смерті довірчого керуючого або при визнанні його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. Також договір припиняється, якщо довірчий керуючий - індивідуальний підприємець визнається банкрутом.
Ще однією підставою припинення договору є неможливість для довірчого керуючого особисто здійснювати управління майном (наприклад, через хворобу довірчого керуючого). Припинення договору в цьому випадку відбувається внаслідок відмови або довірчого керуючого або засновника від здійснення довірчого управління, який повинен бути доведений до відома іншої сторони за три місяці до припинення договору (якщо інший строк повідомлення не передбачений договором).
Законом надана можливість засновнику управління відмовитися від договору і з інших причин, ніж неможливість довірчого керуючого особисто здійснювати довірче управління. Така відмова допустимо, якщо інша сторона була повідомлена про це за три місяці (якщо договором не передбачений інший строк повідомлення). Але договір у цьому випадку припиниться тільки за умови, що довірчого керуючого буде виплачено передбачену договором винагороду.
Ще однією підставою припинення договору довірчого керуючого є визнання громадянина-підприємця, що заснував довірче управління, банкрутом. Неможливість довірчого управління в цьому випадку зумовлена тим обставиною, що все майно неспроможного особи (у тому числі і майно, передане в довірче управління) включається до складу ліквідаційної маси.
Однак перелік підстав припинення договору довірчого управління, сформульований в ст. 1024 ЦК, не є вичерпним. Інші підстави припинення цього договору можна знайти в інших нормах законодавства.
Наприклад, договір довірчого управління, як і всяка термінова угода, вважається припиненим після закінчення встановленого в ньому терміну, якщо одна із сторін договору заявить про це іншій стороні. При відсутності такої заяви договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені договором (п. 2 ст. 1016 ЦК).
Спеціальний випадок розірвання договору довірчого управління передбачений в п. 2 ст. 1019 ЦК. За умови, якщо довірчий управитель не знав і не повинен був знати про обтяження заставою майна, яке було передано йому в довірче управління, він має право в судовому порядку розірвати цей договір і вимагати сплати йому належить за рік винагороди.
Основним правовим наслідком припинення договору довірчого управління є повернення майна, що перебуває в довірчому управлінні, засновнику управління. Втім, договором може бути передбачено й інше. Так, договором може бути передбачено, що засновнику управління по закінченні терміну дії договору виплачується вартість майна, що перебуває в довірчому управлінні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Припинення договору "
 1. § 2. Оренда
  припинення може бути встановлений законом (наприклад, для прокату) або договором. Для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна максимальні (граничні) строки можуть встановлюватися законом. При цьому, якщо термін оренди договором не визначений і жодна із сторін не відмовилася від договору до закінчення певного терміну, встановленого законом, договір після закінчення
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 3. § 5. Доручення
  припинення договору до його виконання повірений зобов'язаний повернути доручення, термін якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором Однак цей обов'язок не виникає,
 4. § 6. Комісія
  припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії. Комітентом може виступати як громадянин, так і юридична особа. При цьому для юридичних осіб єдиним критерієм, що обмежує можливість укладення ними договору комісії, є наявність спеціальної
 5. § 8. Довірче управління майном
  припинення, якщо особисте виконання неможливо, а також можливість односторонньої відмови кожної зі сторін від договору. Однак, враховуючи, що однією зі сторін, як правило, є підприємець, то для керуючого це правило носить обмежений характер. Відмова від договору засновника управління або вигодонабувача не обмежується законодавцем якими умовами. При цьому норми
 6. § 9. Комерційна концесія
  припинення цих прав. Як відомо, патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції в Державному реєстрі селекційних досягнень;
 7. § 10. Просте товариство
  припинення договору простого товариства можуть бути двох видів, перші з них припускають припинення відносин між усіма учасниками договору, інші - тільки між одним з його учасників і всіма іншими. До них відносяться: - оголошення кого з товаришів недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; - оголошення кого з товаришів неспроможним
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  припинення договору довірчого управління грошові кошти та отримані на них доходи виплачуються засновнику управління або зазначеній ним особі - вигодонабувачу (бенефіціару). Правила, встановлені в частині другій ДК РФ для відносин, що виникають з договору довірчого управління майном (Гл. 53 «Довірче управління майном», ст. 1012-1026), повинні застосовуватися з
 9. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  припинення договору про довірче управління майном (ст. 1024 ЦК), а також у випадках припинення опіки та піклування. До речі, оскільки в п. 2 ст. 38 йдеться про припинення саме опіки та (а не або) піклування, довірче управління не може припинитися у зв'язку з автоматичним переходом від опіки до попечительству (п. 2 ст. 40 ЦК), а значить, відомі на цей рахунок сумніви * (182)
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  припинення суб'єктивних прав у разі їх нездійснення або неналежного здійснення. Пресекательние терміни можуть встановлюватися як законом, так і угодою сторін. Так, ст. 1486 ЦК передбачено, що у разі невикористання товарного знака безперервно протягом будь-яких трьох років після його державної реєстрації право на товарний знак достроково припиняється. Прикладом пресекательной
© 2014-2022  yport.inf.ua